Ἐπανάσταση 1821

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Προηγούμενο Επόμενο

Στά ξένα χώματα

Στά ξένα χώματα

  Μιά ἀπό τίς πιό εὐτυχισμένες στι­γμές τῆς ζωῆς τοῦ Ἐμμανουήλ Ξάνθου, ἑνός ἀπό τούς ἱδρυτές τῆς Φιλικῆς Ἑται­ρείας, εἶναι...

Περισσότερα

Ὁ μανιάτης ἀγωνιστής Ἠλίας Τσαλαφατίνος

Ὁ μανιάτης ἀγωνιστής Ἠλίας Τσαλαφατίνος

Στήν κεντρική πλατεία, στό Οἴτυλο τῆς Μάνης, ὑψώνεται ἡ προτομή ἑνός σπουδαίου ὁπλαρχηγοῦ καί πρωτερ­γά­τη τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, τοῦ...

Περισσότερα

Πάσχα στή σκλαβιά

Πάσχα στή σκλαβιά

Μετά τήν πτώση τῆς Βασιλεύουσας στίς 29 Μαΐου 1453 ὁ Μωάμεθ ὁ Πορθητής ἔδωσε στόν νέο οἰκουμενικό πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο...

Περισσότερα

Ὁ ἐπίσκοπος τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων

Ὁ ἐπίσκοπος  τῶν Ἐλεύθερων Πολιορκημένων

Ὁ ἐπίσκοπος τῶν «Ἐλεύθερων Πολιορκημένων» (1776-1826)15 Ἀπριλίου 1825. Ἀρχίζει ἡ δεύτε­ρη τραγική πολιορκία τοῦ Μεσολογγί­ου. Ὁ Κιουταχής περισφίγγει ὁλοένα τήν...

Περισσότερα

Ἡ ἁγιασμένη καί προδομένη ἐπανάσταση

Ἡ ἁγιασμένη καί προδομένη ἐπανάσταση

Συμπληρώνονται δυό αἰῶνες ἀπό τήν ἔναρξη τῆς γενέθλιας πράξης τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους, τήν Ἐπανάστα­ση τοῦ 1821, πού ἀποτελεῖ κορυφαῖο γεγονός...

Περισσότερα

Ὁ πρῶτος ἑορτασμός τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου

Ὁ πρῶτος ἑορτασμός τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου

Βρισκόμαστε στή μικρή Ἀθήνα τοῦ 1838, πρωτεύουσα τῆς ἀναστημένης ἀπό τή στάχτη Ἑλλάδας. Ὁ βασιλιάς Ὄθων βρίσκεται στήν ἐξουσία. Μέχρι...

Περισσότερα

Γιατί πολέμησαν

Γιατί πολέμησαν

   Ἡ ἐπανάσταση τῆς 25ης Μαρτίου 1821 εἶναι ἀπό τά σπουδαιότερα γεγονότα τῆς νεώτερης ἑλληνικῆς Ἱστορίας. Μετά ἀπό 400 χρόνια...

Περισσότερα

Ἐλευθερία τότε...καί τώρα

Ἐλευθερία τότε...καί τώρα

 Ἐπίκαιρο, καθώς γιορτάζουμε τήν ἐθνική μας ἀπελευθέρωση, ἀλλά καί πάντοτε ἐνδιαφέρον τό θέμα τῆς ἐλευθερίας. Μᾶς δίνει τήν ἀφορμή νά...

Περισσότερα

Ποιός θά κολυμπήσει;

Ποιός θά κολυμπήσει;

   Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 τρέχει τόν δρόμο της. Ἄλλοτε μέ δάφνες καί χαρές κι ἄλλοτε μέ ταπεινώσεις καί πίκρες...

Περισσότερα

Ὁ φιλόστοργος κυβερνήτης νεκρός

Ὁ φιλόστοργος κυβερνήτης νεκρός

  Περασμένα μεσάνυχτα. Μιά Ἑλληνίδα τρέχει ἐναγώνια στό Κυβερνεῖο. Συναντᾶ τόν Κυβερνήτη ξάγρυπνο, σκυμμένο πάνω σέ κάποια ἔγγραφα. Ταραγμένη τοῦ...

Περισσότερα

Παλιγγενεσία

Παλιγγενεσία

 Παλιγγενεσία εἶναι ὁ ὅρος πού χρησι­μο­ποιοῦμε ἤ χρησιμοποιούσαμε μέχρι πρίν ἀπό λίγες δεκαετίες γιά νά δηλώσουμε τήν μετά ἀπό αἰῶνες...

Περισσότερα

Ταξίδι στήν Ἱστορία

Ταξίδι στήν Ἱστορία

 Ἐπιθύμησα, παραμονές τῆς 25ης Μαρτίου, νά ταξιδέψω γιά λίγο στά 1821 καί νά δῶ καί νά ἀκούσω τά ψυχωμένα παλληκάρια...

Περισσότερα

Ὁ πολέμαρχος τοῦ Μοριᾶ Δημήτρης Πλαπούτας

Ὁ πολέμαρχος τοῦ Μοριᾶ Δημήτρης Πλαπούτας

 Μεγάλο πανηγύρι ἔχει ἡ Ζάτουνα Γορτυνίας. Τά καλύτερα τρα­γού­δια παί­ζουν οἱ ὀργανο­παῖ­χτες, γιά νά σύ­ρουν τόν χορό οἱ δύο ἀρ­ρα­βω­­νια­σμέ­νοι...

Περισσότερα

Γρηγόριος Ε΄

Γρηγόριος Ε΄

 Στό πρόσωπο τοῦ Γρηγορίου Ε΄ ἐξ ἀρ­χῆς τό ἔθνος εἶχε στηρίξει πολλές ἐλ­πίδες. Ἀτένιζε πρός αὐτόν μέ ἐμπιστο­σύνη στήν ἀρετή...

Περισσότερα

Εὐγνωμοσύνη: ἕνα χρέος πού δέν σβήνει...

Εὐγνωμοσύνη: ἕνα χρέος πού δέν σβήνει...

  Πόσοι γνωρίζουν ἄραγε πώς ἡ πρώ­τη διπλωματική ἀναγνώριση  τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης τοῦ 1821 ἦρθε ἀπό τό Χαΐτιον, ἤτoι ἀπό...

Περισσότερα

Στή μάχη τῆς Ἀράχωβας

Στή μάχη τῆς Ἀράχωβας

 Ποιός μπορεῖ νά καυχηθεῖ πώς κατέχει κάθε σελίδα τοῦ ἀπελευ­θε­ρωτικοῦ Ἀγώνα τοῦ 1821; Σέ κά­θε τόπο τῆς πατρίδας μας δια­δραμα­τί­στηκαν...

Περισσότερα

Λεοντόκαρδη καπετάνισσα τοῦ ᾽21

Λεοντόκαρδη καπετάνισσα τοῦ ᾽21

Ἦταν στ’ ἀλήθεια ἰδιαίτερη καί ξεχωριστή προσωπικότητα. Ὁ δη­μο­σιογράφος καί ἱστορικός Ἰωάννης Φιλήμων δίκαια καί πολύ εὔστοχα τήν εἶχε χαρακτηρίσει...

Περισσότερα

Μεγαλόψυχη Σταυριάνα!

Μεγαλόψυχη Σταυριάνα!

   Μέ κάθε θυσία τό Βαλτέτσι πρέπει νά πέσει στά χέρια τῶν Ἑλλήνων, ν᾿ ἀνοιχθεῖ ὁ δρόμος γιά τήν κατάληψη...

Περισσότερα

Οἱ σημαῖες τοῦ 1821

Οἱ σημαῖες τοῦ 1821

 Φλάμπουρο ἤ μπαϊράκι ἤ παντιέρα, λεύτερα σύννεφα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀγέρα!  Ὀρθοδοξία κι Ἑλληνισμός ὑφασμένα σ᾿ ἕνα σεμνό πανί, ἐμψύχωναν στό...

Περισσότερα

Ἀνήκουστη δοσοληψία

Ἀνήκουστη δοσοληψία

Ἡ γραφική Πάργα, μέ τά φυσικά της κάλλη, τούς μικρούς κολπίσκους καί τίς βραχονησίδες· μέ τό ἐπιβλητικό κάστρο, τά ἑλικοειδῆ...

Περισσότερα

Φιλέλληνες

Φιλέλληνες

  Ἡ ἔκρηξη τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης βρῆκε πρόθυμους συμπαραστάτες στήν Εὐρώπη τόσο στίς τάξεις τῶν ἰδεολόγων καί ἀρχαιολατρῶν φοιτητῶν ὅσο...

Περισσότερα

Ἑλληνισμός καί Ἐκκλησία

Ἑλληνισμός καί Ἐκκλησία

Ἡ ἑλληνική ἐπανάσταση ἀποτελεῖ ὁρόσημο στή διεθνῆ ἱστορία. Ἡ τρομακτική δυσαναλογία δυνάμεων κατακτητῶν καί ἐπαναστατῶν σέ συνδυασμό μέ τό...

Περισσότερα

Ἡ ἀντιστράτηγος Μαντώ Μαυρογένους

Ἡ  ἀντιστράτηγος Μαντώ Μαυρογένους

 Ξένε, ἄν βρισκόσουν στήν Ἑκατονταπυλιανή τῆς Πάρου τό 1840, θά ἄκουγες καμπάνες νά χτυποῦν πένθιμα, κλαγγές ὅπλων νά ἠχοῦν δυνατά...

Περισσότερα

Ἔφτασε ὁ Κυβερνήτης

Ἔφτασε ὁ Κυβερνήτης

  Κάποιες χρονολογίες ἀποτελοῦν ὁρόσημα γιά τήν πορεία τοῦ ῎Εθνους μας καί γιά τό μέλλον τοῦ ῾Ελληνισμοῦ μας.  Θεοφάνεια τοῦ...

Περισσότερα

Τό χρέος

Τό χρέος

«Χαῖρε, Μαρία Δέσποινα, χαῖρε, ἁγνή Παρθένα, χαῖρε καί σύ ἀθάνατο τρανό εἰκοσιένα!». Ἔτσι χαιρετίζει ὁ ἀείμνηστος Γ. Γρατσέας, καθηγητής Πανεπιστημίου...

Περισσότερα

Ὁ διπλωμάτης... Γέρος τοῦ Μωριᾶ

Ὁ διπλωμάτης... Γέρος τοῦ Μωριᾶ

   Ὅταν, λίγο πρίν τήν Γ΄ Ἐθνοσυνέλευση (Ἀπρίλιος 1826), ὁ ἄγγλος πλοίαρχος Χάμιλτον, ἁγνός καί εἰλικρινής φιλέλληνας, ρώτησε τόν Θεόδωρο...

Περισσότερα

Στ' ἄρματα, ἀδέρφια

Στ' ἄρματα, ἀδέρφια

Ἠγαπημένοι μου... Ἤτανε φαίνεται ἀπό τό Θεό γραμμένο ν᾽ ἀδράξωμε τ ᾽ ἄρματα μία ἡμέρα καί νά χυθοῦμε καταπάνου στούς...

Περισσότερα

Ἰωάννης Καποδίστριας

Ἰωάννης Καποδίστριας

  Καθώς ὁ χρόνος κυλᾶ, ἡ μορφή τοῦ πρώτου κυβερνήτη μας σελαγίζει ὅλο καί πιό ἀκτινοβόλα στήν ἱστορία, ἀναζητώντας μάταια...

Περισσότερα

Κωνσταντίνος Κανάρης

Κωνσταντίνος Κανάρης

30 Μαρτίου 1822. Ὁ καπουδάν πασᾶς Καρά Ἀλῆς ζώνει μέ τήν ἀρμάδα του τή Χίο. Τά τούρκικα ἀσκέρια πατοῦν τό...

Περισσότερα

Δέν εἶναι μῦθος...

Δέν εἶναι μῦθος...

  Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καί φέτος ὁ ἑορτασμός τῆς 25ης Μαρτίου 1821 θά συνοδευθεῖ ἀπό τή μονότονη προσπάθεια κάποιων...

Περισσότερα

Τοῦ Γένους ἀντιστύλι!

Τοῦ Γένους ἀντιστύλι!

  Κυριακή τοῦ 1792 στήν Τσαρίτσανη τῆς Θεσσαλίας. Γιατί τά βλέμματα ὅλων εἶναι στραμμένα πρός τόν ἄμβωνα; Τί κοιτάζει ἐπίμονα...

Περισσότερα

Τί καταστέλλει τίς διαμαρτυρίες;

Τί καταστέλλει τίς διαμαρτυρίες;

  Στίς 9 Νοεμβρίου τοῦ 1828 ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης, διορισμένος ἀπό τόν Κυβερνήτη ἀρχηγός τοῦ στρατοῦ τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλλάδας, νικᾶ...

Περισσότερα

Ἡ σπορά τῆς θυσίας

Ἡ σπορά τῆς θυσίας

 Μαζί μέ τά πρῶτα μύρα τῆς ἄνοιξης καί μέ τήν εὐωδιά τῆς θείας χάριτος, πού ἐπισκίασε τήν Κεχαριτωμένη κατά τόν...

Περισσότερα

Ὁ Σταυραετός τῆς Κλεφτουριᾶς

  Ὁ πρωτοκλέφτης τῶν Ἀγράφων Κατσαντώνης γεννήθηκε στά 1773 ἤ 1775 στό χωριό Μάραθος (Μύρεσι) τῆς Εὐρυτανίας.  Ἀντώνης ἦταν τό...

Περισσότερα

"Ψωροκώσταινα" ἡ Πανωραία

"Ψωροκώσταινα" ἡ Πανωραία

Γνωστό τό προσωνύμιο Ψωροκώσταινα. Χρησιμοποιεῖται, γιά νά ὑποδηλώσει κάποιον ἐνδεῆ ἤ κατώτερο κοινωνικά. Χρησιμοποιεῖται ἐπίσης ἀπαξιωτικά, γιά νά χαρακτηρίσει τήν...

Περισσότερα

Μάθημα ἀπό τόν Κυβερνήτη

Μάθημα ἀπό τόν Κυβερνήτη

«...Ἐλπίζω ὅτι ὅσοι ἐξ ὑμῶν συμμετάσχουν εἰς τήν Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μετ᾽ ἐμοῦ τάς παρούσας περιστάσεις... Ὅσοι λοιπόν εὑρίσκονται εἰς...

Περισσότερα

Ἡ Ἀνιστόρητη Ἱστορία τοῦ 1821

Ἡ Ἀνιστόρητη Ἱστορία τοῦ 1821

 Ἐν ἀρχῇ ἦν ἡ κ. Ρεπούση πού προσπαθοῦσε νά πείσει τά Ἑλληνόπουλα ὅτι ἡ Τουρκοκρατία ἦταν μία ἱδανική περίοδος γιά...

Περισσότερα

Σμίλεψαν τή λευτεριά

  Μ᾿ εὐγνωμοσύνη ἀπέραντη ὑποκλίνεται ἰδιαίτερα τοῦτο τό μήνα ἡ καρδιά μας στούς ἥρωες καί ἡρωίδες προγόνους μας, πού «σάν...

Περισσότερα

Αἰωνία σας ἡ μνήμη!

Αἰωνία σας ἡ μνήμη!

  Ὁ ἡρωισμός δέν εἶναι μονόδρομος. Στό διάβα τῶν καιρῶν ξεδιπλώνει τίς ποικίλες πτυχές του. Ἐκεῖ στό βράχο τοῦ Ζαλόγγου...

Περισσότερα

Τό τέλος τοῦ ἀρχηγοῦ

Τό τέλος τοῦ ἀρχηγοῦ

Τό Γενάρη τοῦ 1828 ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης, ἄρρωστος ἀπό βαρειά καρδιακή πάθηση, κληρονομιά τῆς φυλακῆς του, κείτεται σέ κάποιο κρεβάτι...

Περισσότερα

Ἀντιπατριωτισμός

Ἀντιπατριωτισμός

Γράμμα σ' ἕναν νέο   Ἀγαπητό μου παιδί,    Εἶχα πολύ καιρό νά διαβάσω σύνθημά σου ἄξιο προσοχῆς. Αὐτό ὅμως...

Περισσότερα

Ἀνιδιοτελής φιλοπατρία

Ἀνιδιοτελής φιλοπατρία

 Σήμερα, πού ἡ ζωή μας περιπλέκεται μές στό κυνήγι τῆς ὕλης καί κοντεύουν νά στερέψουν οἱ χυμοί τῆς καρδιᾶς μας...

Περισσότερα