Προηγούμενο Επόμενο

O Μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται

O Μακεδονικός αγώνας συνεχίζεται

«Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε την Μακεδονία, η...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται...

Περισσότερα

Ἑλλάδα ἐδῶ!

Ἑλλάδα ἐδῶ!

  Τά μάτια του βυθομετροῦνε τό σκοτάδι ἀνήσυχα. Μέ τσιτωμένες...

Περισσότερα

Ἡ "γλῶσσα" τῆς Βεργίνας

Ἡ "γλῶσσα" τῆς Βεργίνας

   Ὁ Μανόλης Ἀνδρόνικος, ὁ ἐθνικός μας ἀρχαιολόγος (1919-1992), πῆρε...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας   ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Τρία ὀνόματα

Τρία ὀνόματα

 Τό ὄνομα Ἰησοῦς, πού δόθηκε στόν Υἱό τῆς Παρθένου κατά...

Περισσότερα

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ

  Τά ἅγια Θεοφάνια εἶναι ἀπό τίς μεγαλύτερες ἑορτές τῆς...

Περισσότερα

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας, κατά...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Ἡ σφαγή μετά τήν Ὑπαπαντή

Ἡ σφαγή μετά τήν Ὑπαπαντή

Μελετώντας τά γεγονότα τῆς ἱστορίας τοῦ Χριστοῦ, καθώς συμπλέκονται μέ...

Περισσότερα

Ποῦ δίνεις προτεραιότητα;

Ποῦ δίνεις προτεραιότητα;

 Καλή χρονιά! Εὐλογημένο τό νέο ἔτος, καρποφόρο καί νικηφόρο γιά...

Περισσότερα

Χριστιανοί μου, μήν καῖτε τά λεπτά σας!

Χριστιανοί μου, μήν καῖτε τά λεπτά σας!

 Τώρα, ἀγαπητοί μου, τώρα πού ἕνα νέο ἔτος ἀνατέλλει στόν...

Περισσότερα

Πορεία θριάμβου

Πορεία θριάμβου

 Γεφυρώνει τούτη ἡ μέρα τοῦ Δεκεμβρίου τή γῆ μέ τόν...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Ζωτικός

Ὁ ἅγιος Ζωτικός

 Ἀπό τότε πού ὁ Ἥλιος τῆς δικαιο­σύ­νης ἀνέτειλε στή φτω­χική...

Περισσότερα

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως

 Ζοφερή ἀποτυπώνεται ἡ εἰκόνα τῆς ἐποχῆς μας: ὁ ἄνθρωπος ὑψώνει...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

῾Η παραβολή τοῦ δείπνου   Ἀπό τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Προφήτης Ἀγγαῖος

Προφήτης Ἀγγαῖος

 Δέν εἶναι ἴσως σέ ὅλους γνωστό τό ὄνομα καί ἀσφαλῶς...

Περισσότερα

Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην...

Οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδέ Ἕλλην...

 Ἔξω ἀπό τήν κλειστή θύρα τοῦ παραδείσου ἀγρυπνοῦσαν σέ ὅλους...

Περισσότερα

Καί νέα χείρων «ὕβρις»

Καί νέα χείρων «ὕβρις»

  «Νά δοῦμε ἀκόμα ποῦ θά φτάσουμε! Δέν ἀφήσαμε βρωμιά...

Περισσότερα

Αἰωνία ἡ μνήμη!

Αἰωνία ἡ μνήμη!

 Μέ τή βαθύτατη θλίψη, πού ταιριάζει στούς ἀν­θρώπους, ἀλλά καί...

Περισσότερα

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

 Ὅταν βρίσκει ὁ Θεός χοῦφτες ἀνοιχτές νά μοιράζουν, ἁπλόχερα κι...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

Κυρ. ΙΔ΄ Λουκᾶ Λκ 18,35-43

 Ἡ θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἰεριχοῦς     Ἡ θεραπεία τυφλῶν...

Περισσότερα

Ἁγία Μυρόπη

Ἁγία Μυρόπη

  Ἡ εὐωδία τοῦ ἱεροῦ χρίσματος καί ἡ μοσχοβολιά τῆς...

Περισσότερα

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

 Εὐλογημένα τά χέρια πού κράτησαν ψηλά τή σημαία τῆς Ὀρθοδοξίας...

Περισσότερα

Πρό τῶν Φώτων Β΄ Τι 4,5-8

Πρό τῶν Φώτων Β΄ Τι 4,5-8

Τό στεφάνι τοῦ καλοῦ ἀγώνα    ῾Η Β´ πρός Τιμόθεον εἶναι...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

῾Η κλήση τοῦ Θεοῦ· ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητος     Στά τρία...

Περισσότερα

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ;

ΠΩΣ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ;

 Καθώς πλησιάζουν τά Χριστούγεννα βλέπεις τίς μικρές καί μεγάλες πολιτεῖες...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

Ὁ ποιητής ἥρωας

Ὁ ποιητής ἥρωας

  «Ἑλλάς, τό μεγαλεῖο σου βασίλεμα δέν ἔχει.     Καί...

Περισσότερα

Τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Δικώμου -Κυριάκος Μάτσης

Τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Δικώμου -Κυριάκος Μάτσης

 1955 - 2015. Κύλησαν ἤδη 60 χρόνια ἀπό τήν κυπριακή...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

῾Η ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοινωνία ἀγάπης καί εἰρήνης    Στό πρῶτο μέρος...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Ἀπελεύθερος Χριστοῦ

Ἀπελεύθερος Χριστοῦ

 Ἡ σκηνή στό σκλαβοπάζαρο τῆς Ἀλεξάνδρειας τοῦ 6ου μ.Χ. αἰώνα...

Περισσότερα

Τό κύρος τοῦ Κίρο

Τό κύρος τοῦ Κίρο

 Εἶναι γνωστό ὅτι ὁ πολύς Κίρο Γκλιγκόροφ κατά τή διάρκεια...

Περισσότερα

Ἄνθος ἁγνότητας

Ἄνθος ἁγνότητας

   Στό μεταίχμιο τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς πραγματικότητας, στά σύνορα...

Περισσότερα

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΓΗ

ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΓΗ

 Μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε σέ ὅλους μία εἴδηση πού ἔρχεται ἀπό...

Περισσότερα