Τήν Κυριακή 11 Ἀπριλίουστίς 6:30 μ.μ.

μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ τήν ὁμιλία

τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀθανασίου Παπαρνάκη μέ θέμα:

«Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος:

Ὀνόματι Ἰησοῦ μάστιζε πολεμίους».

 

Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ τό θεατρικό ἔργο "Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄".

 

 Γιά τίς παραγγελίες βιβλίων, CDs, DVDs
ἀπευθύνεσθε στό Βιβλιοπωλεῖο μας «Ἀπολύτρωσις» (τηλ. 2310 274518)
ἤ μπεῖτε στό Ἠλεκτρονικό Βιβλιοπωλεῖο μας.

logo 1821Ν

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν...

Περισσότερα

Ἀναβαίνετε!

Ἀναβαίνετε!

     Ἀπό τά βάθη τῆς ἐρήμου, ὅπου πέρασε τή ζωή...

Περισσότερα

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου Χριστιανός εἶναι ἡ ἀπομίμηση τοῦ Χριστοῦ, ὅσο εἶναι...

Περισσότερα

π. Ἀριστείδης Παπαδόπουλος, ὁ διακριτικός πνευματικός

π. Ἀριστείδης Παπαδόπουλος, ὁ διακριτικός πνευματικός

  Ἦταν 6 Μαρτίου, ἡμέρα Σάβ­βα­το, τό μεγάλο Ψυχοσάββατο, ὅπου...

Περισσότερα

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

   Μετά τήν παράβαση τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός ὅρισε...

Περισσότερα

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

Ὁ σταυρός Του καί ὁ σταυρός μου

  Τό εὐαγγέλιο μιλᾶ γιά δύο σταυρούς· τό σταυρό τοῦ...

Περισσότερα

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

  Τό αἷμα τρέχει ποτάμι στά θυσιαστήρια στή γῆ τῶν...

Περισσότερα

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Ἡ Πασχαλιά μας (Ἑβ 2,11-18)    Μιά μικρή Πασχαλιά εἶναι ἡ...

Περισσότερα

Αἱματοβαμμένη Νάουσα

Αἱματοβαμμένη Νάουσα

   Οἱ αἰῶνες κυλοῦν, μά ὁ ραγιάς δέν συμ­φιλι­ώνεται μέ...

Περισσότερα

Γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα

Γιά τήν πίστη καί τήν πατρίδα

  Τόν φετινό Μάρτιο συμπληρώνονται διακόσια χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη...

Περισσότερα

Ἐμπειρία καί πίστη

Ἐμπειρία καί πίστη

  Ὅταν ὁ Φίλιππος, μετά ἀπό τή συνάντησή του μέ τόν...

Περισσότερα

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

λήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη...

Περισσότερα

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

   Πολλοί πολλά λένε καί γράφουν γιά τήν Ὀρθοδοξία. Θά...

Περισσότερα

Ὀρθόδοξη λατρεία

Ὀρθόδοξη λατρεία

  Πανθομολογούμενος καί πολυθαυμαζόμενος εἶναι ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή λέγεται καί εἶναι ἕνα ταξίδι. Ἕνα ταξίδι...

Περισσότερα

Τό νόημα τῆς νηστείας

Τό νόημα τῆς νηστείας

 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή εἶναι ἡ περί­ο­δος προ­ετοιμασίας τῶν πιστῶν γιά...

Περισσότερα

Α' Ἁγία ζωή

Α' Ἁγία ζωή

1. Στρατιῶτες τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας  Στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

῾Η Δευτέρα Παρουσία καί ἡ μέλλουσα κρίση   ῾Η περικοπή τῆς...

Περισσότερα

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Παγκόσμια δίκη   Τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, πού εἶναι καί...

Περισσότερα

Μητέρα Μάρτυρος

Μητέρα Μάρτυρος

 Στήν παγωμένη λίμνη τῆς Σεβάστειας τοῦ Πόντου γύρω στό 320μ.Χ...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας...

Περισσότερα

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

   Καθρέπτης τοῦ γεωργοῦ εἶναι τό χωράφι του. Ὁ σπόρος...

Περισσότερα

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

   Ἐγώ θέλω ἔτσι. Ἔχω ρυθμίσει τά πάντα. Θέλω τότε...

Περισσότερα

Μαχητής τῆς ἀλήθειας

Μαχητής τῆς ἀλήθειας

  Σοφός καί ἀκατάβλητος ἀγωνιστής τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, κοσμεῖ τό...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμός

Εὐαγγελισμός

 Ἁρμονικά συμπλέκονται αὐτόν τόν μήνα οἱ χαρούμενοι ἐαρινοί ἦχοι τῆς...

Περισσότερα

Πίστη καί μετάνοια

Πίστη καί μετάνοια

Στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας, πού εἶναι τό δυσκολώτερο καί...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Τριώδιο

Τριώδιο

   Συλλογιέμαι πώς ἐκεῖνο πού πραγματικά εἴμαστε, τό βαθύ καί...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 15,21-28)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 15,21-28)

Τρία μεγάλα μηνύματα    Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα σήμερα εἶναι μία πολύ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

The Death of St. John the Baptist (Mt 14:1-12)

The Death of St. John the Baptist (Mt 14:1-12)

   Do you know who is the greatest man of...

Περισσότερα

Παλιγγενεσία - Ἐθνομηδενισμός A´

Παλιγγενεσία - Ἐθνομηδενισμός A´

Οἱ Ἕλληνες γιορτάζουμε φέτος τά 200 χρό­νια τῆς ἐθνικῆς μας...

Περισσότερα

Στούς ἀφανεῖς τοῦ 1821

Στούς ἀφανεῖς τοῦ 1821

Μέσα στήν ἐθνική κα­τάνυξη πού δη­μιουρ­γεῖ ὁ ἑορτασμός γιά τά...

Περισσότερα

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821 Τά γεγονότα τοῦ πρώτου ἔτους

Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821  Τά γεγονότα τοῦ πρώτου ἔτους

Β΄. Τά γεγονότα τοῦ πρώτου ἔτουςΣτίς 24 Φεβρουαρίου ὁ Ὑψηλάντης...

Περισσότερα