ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Αἴθουσα «Ἀπολυτρώσεως» (Πέλοπος 7, Θεσ/νίκη)

 

Πέμπτη 23 Μαρτίου   8.00 μ.μ.  (γιά φοιτητές [-τριες])
   
Σάββατο 25 Μαρτίου  6.30 μ.μ.  (γιά τό κοινό)
   
Κυριακή 26 Μαρτίου  5.00 μ.μ.  (γιά παιδιά & Κατηχητικά)
   8.00 μ.μ.  (γιά τό κοινό)
Προηγούμενο Επόμενο

Γιατί πολέμησαν

Γιατί πολέμησαν

   Ἡ ἐπανάσταση τῆς 25ης Μαρτίου 1821 εἶναι ἀπό τά...

Περισσότερα

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

«ΧΑΙΡΕ, ΔΙ’ ΗΣ Η ΧΑΡΑ ΕΚΛΑΜΨΕΙ…»

«ΧΑΙΡΕ, ΔΙ’ ΗΣ Η ΧΑΡΑ ΕΚΛΑΜΨΕΙ…»

  Τό πρῶτο «χαῖρε» πού ἀπευθύνουμε οἱ πι­στοί στήν Θεοτόκο...

Περισσότερα

Αἱματοβαμμένος θρίαμβος

Αἱματοβαμμένος θρίαμβος

  Καθώς ἀδυσώπητος ὁ χρόνος ἔρριχνε χιόνια στό κεφάλι τοῦ...

Περισσότερα

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

   Μετά τήν παράβαση τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός ὅρισε...

Περισσότερα

Μρ 2,1-12 Οἱ τέσσερις κόσμοι

Μρ 2,1-12 Οἱ τέσσερις κόσμοι

 Μιά ἀνάλυση τῆς περικοπῆς τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ, ὅπως περιγράφεται...

Περισσότερα

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά...

Περισσότερα

Ἡ μετάνοια κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο

Ἡ μετάνοια κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τόν Θεολόγο

  Ὁ Κύ­ρι­ος καί νωρίτερα ὁ Ἰω­άν­νης ὁ Πρόδρομος ἄρχι­σαν...

Περισσότερα

Στήν παγωμένη λίμνη

Στήν παγωμένη λίμνη

 Ξεκίνησαν 40, σάν στρατιῶτες τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ καί μπῆκαν πάλι...

Περισσότερα

Ἡ ὑπαρξιακή δομή τῶν χριστιανῶν

Ἡ ὑπαρξιακή δομή τῶν χριστιανῶν

   Ὑπάρχει παρεξήγηση γιά τό τί εἶναι ὑπαρξιακά οἱ χριστιανοί...

Περισσότερα

Ὀρθόδοξη λατρεία

Ὀρθόδοξη λατρεία

  Πανθομολογούμενος καί πολυθαυμαζόμενος εἶναι ὁ λατρευτικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Ἀπό τό "Μαρτύριον" τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

Ἀπό τό "Μαρτύριον" τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου

"Ὥσπερ κριός ἐπίσημος"   Ὅταν ὁ Πολύκαρπος ἔμπαινε στό στάδιο...

Περισσότερα

Ἅγιος Πολύκαρπος

Ἅγιος Πολύκαρπος

Διαβολική μετάνοια   Εἶναι παλιά δουλειά τοῦ διαβόλου νά ἐμποδίζει τούς ἀνθρώπους...

Περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ

  Ἀποκριά εἶναι ἡ νεοελληνική ἀπόδο­ση τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λέξης...

Περισσότερα

Ἡρωική ἐπαναστάτρια

Ἡρωική ἐπαναστάτρια

  Δέν ὑπάρχει ἡρωικότερη στάση ἀπό τό νά κρατᾶς ἄσβεστο...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας...

Περισσότερα

Δαμιανός, ὁ κήρυκας τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

Δαμιανός, ὁ κήρυκας τῆς ἀργίας τῆς Κυριακῆς

 Πολύτιμο δῶρο τοῦ Θεοῦ, μάρτυρας τῆς ἀνάστασης ἡ Κυριακή ἡμέρα...

Περισσότερα

Ἀπό τό πλοιάριο τῆς Ἀπολλωνιάδας στήν κιβωτό τῆς Λαμψάκου

Ἀπό τό πλοιάριο τῆς Ἀπολλωνιάδας στήν κιβωτό τῆς Λαμψάκου

 Μέ κάθε λαμπρότητα καί μέσα σέ κατανυκτική ἀτμόσφαιρα πραγματο­ποι­ήθηκε ἡ...

Περισσότερα

Τό φῶς ἑνός σοφοῦ

Τό φῶς ἑνός σοφοῦ

 Στόν αἰώνα μας εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ διανόηση, ἡ ἐπιστήμη...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Πίστη καί μετάνοια

Πίστη καί μετάνοια

Στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας, πού εἶναι τό δυσκολώτερο καί...

Περισσότερα

Νῦν… τότε ἀπολύεις

Νῦν… τότε ἀπολύεις

  «2 Φεβρουαρίου· ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»...

Περισσότερα

Μάνα γιορτάζεις

Μάνα γιορτάζεις

  Μάνα, ἐσύ πού δέν ἔχεις δια­κοπές καί σχόλη, πού...

Περισσότερα

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

  Ἡ γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, μέ τήν ὁποία ἀνοίγει ὁ...

Περισσότερα

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες γιά τήν Ἁγία Γραφή

Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες γιά τήν Ἁγία Γραφή

   Πολλά ἔχουν γραφεῖ γιά τούς τρεῖς Ἱεράρχες, τούς «τρεῖς...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

Ἀπελεύθερος Χριστοῦ

Ἀπελεύθερος Χριστοῦ

 Ἡ σκηνή στό σκλαβοπάζαρο τῆς Ἀλεξάνδρειας τοῦ 6ου μ.Χ. αἰώνα...

Περισσότερα

"Καί ἰδού ἀνήρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος"

"Καί ἰδού ἀνήρ ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος"

 Τό περιστατικό τοῦ Ζακχαίου εἶναι ἀπό τίς ἱστορίες ἐκεῖνες τῆς...

Περισσότερα

Ἄνθος ἁγνότητας

Ἄνθος ἁγνότητας

   Στό μεταίχμιο τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς πραγματικότητας, στά σύνορα...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν...

Περισσότερα

Ἰορδάνης ποταμός, ἁγιογραφικά περάσματα στό διάβα τῶν αἰώνων

Ἰορδάνης ποταμός, ἁγιογραφικά περάσματα στό διάβα τῶν αἰώνων

 Ὁ γνωστός σέ ὅλους ποταμός τῆς Πα­λαιστίνης ὀφείλει τήν ὀνομασία...

Περισσότερα

Ἡ προσωπικότητα τῆς Θεοτόκου

Ἡ προσωπικότητα τῆς Θεοτόκου

 Μέσα στήν πένθιμη ἀτμόσφαιρα τῆς Με­γάλης Τεσσαρακοστῆς ἡ Ἐκκλησία «ἐν...

Περισσότερα

Προσευχή μέ σταυρό

Προσευχή μέ σταυρό

Ὁ Μωυσῆς προσεύχεται   Μετά τήν ἔξοδό του ἀπό τήν ἔρημο...

Περισσότερα

Μπροστά στό βιβλίο τοῦ Σταυροῦ

Μπροστά στό βιβλίο τοῦ Σταυροῦ

 Ὁ ἐσταυρωμένος Δεσπότης εἶναι, παιδί μου, τό βιβλίο πού σοῦ...

Περισσότερα

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

  Τό αἷμα τρέχει ποτάμι στά θυσιαστήρια στή γῆ τῶν...

Περισσότερα