Προηγούμενο Επόμενο

Περί πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν

Περί πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν

  Εὐτυχής ἐκεῖνος πού γνωρίζει τήν ἱστορία, ἔγραψε ὁ τραγικός...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

   Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν...

Περισσότερα

Ἡ λαχτάρα ἑνός ἁγίου

Ἡ λαχτάρα ἑνός ἁγίου

  Ὑπῆρξε πιστός μιμητής τῶν ἁγίων διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ

Ὁ μαρτυρικός ἐπίσκοπος γιά τό μαρτύριο τοῦ Σταυροῦ

Τίποτε πιό ἀταίριαστο καί πιό ξένο γιά ἕναν χριστιανό ἀπό...

Περισσότερα

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Η τραγικότητα και αγιότητα του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, Δαβίδ...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

Πέντε ὀνόματα

Πέντε ὀνόματα

᾿Ανεμπόδιστος, ᾿Ακίνδυνος, Πηγάσιος, ᾿Αφθόνιος, ᾿Ελπιδηφόρος. Μία ἡρωική πεντάδα ἁγίων τιμᾶ...

Περισσότερα

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 8,41-56)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 8,41-56)

Τό δίδυμο θαῦμα   Στό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα (Λκ 8,41-56) ἀκούσαμε δύο σημεῖα...

Περισσότερα

Ὁ βιγλάτορας τῆς Θεσσαλονίκης

Ὁ βιγλάτορας τῆς Θεσσαλονίκης

Τί θέλει νά συμβολίσει ἡ εἰκόνα τοῦ ἁγίου Δημητρίου ὡς...

Περισσότερα

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

Ἡ παρακαταθήκη τοῦ πολιούχου

 Καρπός γλυκύς, πού μέστωσε στό δένδρο τῆς Ἐκκλησίας μέ τοῦ...

Περισσότερα

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις

Ταῖς τῶν ἁγίων σου πρεσβείαις

Στολισμένη μέ τά γιορτινά της τό μήνα αὐτό ἡ πόλη...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Μήν ἀπελπίζεσαι

Μήν ἀπελπίζεσαι

 Στή χορεία τῶν δώδεκα μικρῶν προφητῶν καταλέγεται ὁ γιός τοῦ...

Περισσότερα

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ

  Ὁ Ὀκτώβριος σημαίνει γιά τήν Ἐκκλησία τήν ἐπίσημη ἔναρξη...

Περισσότερα

Τό Κατηχητικό, θεσμός ἱερός

Τό Κατηχητικό, θεσμός ἱερός

   Βρισκόμαστε, λοιπόν, καί πάλι μπροστά στά παιδιά. Κατηχητές καί...

Περισσότερα

Ζητοῦνται ἰχνηλάτες

Ζητοῦνται ἰχνηλάτες

 Στά ἴχνη τῶν ἁγίων! Πορεία καί συνάντηση! Ἀσφάλεια καί λύτρωση...

Περισσότερα

Καταστροφολογία καί ὑποκρισία

Καταστροφολογία καί ὑποκρισία

  Πολύς ὁ λόγος στήν ἐποχή μας γιά τήν ὑπερθέρμανση...

Περισσότερα

Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Μαρμαρινός

Ἀρχιμ. π. Νεκτάριος Μαρμαρινός

  Τήνος Κυριακή 21 Ιουλίου 2019 αναρτήθηκε στη σεζόν 98...

Περισσότερα

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Κυρ. μετά τήν Ὕψωσιν Μρ 8,34-9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Ὁ θεῖος μετασχηματιστής

Ὁ θεῖος μετασχηματιστής

 Ἡ μεγαλύτερη ἀλλαγή πού γνώρισε ποτέ ὁ κόσμος συντελέσθηκε στό...

Περισσότερα

Σταυρός, τῆς ζωῆς ὁ γλυκασμός

Σταυρός, τῆς ζωῆς ὁ γλυκασμός

 Δέν εἶναι μία ρητορεία, μία ποιητική ὑπερβολή. Εἶναι ὁ τίτλος...

Περισσότερα

Τύποι καί προφητεῖες

Τύποι καί προφητεῖες

 Πολλοί οἱ τύποι τοῦ σταυροῦ, καί σέ μία μελέτη δύσκολα...

Περισσότερα

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

Πατέρων Ζ΄ Οἰκουμ. Συνόδου Λκ 8,5-15

 ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως (Λκ 8,4-15)     ῾Η παραβολή τοῦ σπορέως...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Γα 6,11-18

Κυρ. πρό τῆς Ὑψώσεως Γα 6,11-18

Τό καύχημα τοῦ Σταυροῦ ῾Ο ἐπίλογος τῆς πρός Γαλάτας ᾿Επιστολῆς  Μέ τήν...

Περισσότερα

ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΙΩΝΕΣ

ΤΗΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΑΝ ΟΙ ΑΙΩΝΕΣ

   Αὐτήν πού διάλεξε ὁ Θεός γιά μητέρα του καί...

Περισσότερα

Τώρα πού ἀνθίζουν τά σχολεῖα

Τώρα πού ἀνθίζουν τά σχολεῖα

Σεπτέμβριος! Ἀνοίγουν τά σχολειά μέ τοῦ Σταυροῦ τή χάρη...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 6,31-36)

Ἀγάπη καί ἁγιότητα   Ἡ εὐαγγελική περικοπή πού ἀκούσα­με σήμερα (Λκ...

Περισσότερα

Εὐλογημένη ἀρχή

Εὐλογημένη ἀρχή

 Ἡ ἀνάπαυλα τοῦ καλοκαιριοῦ εἶναι πλέον μία παρένθεση πού ἔκλεισε...

Περισσότερα

Ἡ ἄσειστη βάση

Ἡ ἄσειστη βάση

 Στόν Ἑσπερινό τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας πρωτοχρονιᾶς, ἀκούγεται...

Περισσότερα

Καυτό θέμα ἡ ἀγάπη

Καυτό θέμα ἡ ἀγάπη

 Πολλά ἀσφαλῶς εἶναι τά θέματα πού μᾶς ἀπασχολοῦν∙ προσωπικά, οἰκογενειακά...

Περισσότερα

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Κυρ. Β΄ Λουκᾶ Λκ 6,31-36

Ἀγάπη στούς ἐχθρούς   6,31. Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ...

Περισσότερα

Προφήτης Βαρούχ

Προφήτης Βαρούχ

 Βλέπουμε πολλές μνῆμες ἁγίων στόν ἡμεροδείκτη τοῦ Σεπτεμβρίου. Εἶναι μία...

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Ματθαίου Α΄ Κο 4,9-16

Κυρ. Ι΄ Ματθαίου Α΄ Κο 4,9-16

4,9. Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους...

Περισσότερα

Ἡ παιδεία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τόν ἅγιο Νικόδημο

Ἡ παιδεία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τόν ἅγιο Νικόδημο

Ἡ μνήμη τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς πίστεώς μας προσφέρει μία...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Δούρειος ἵππος

Δούρειος ἵππος

Μέ τυμπανοκρουσίες καί διθυράμβους τά συστημικά ΜΜΕ γνωστοποίησαν μία «ἱστορική...

Περισσότερα

Τά ὀχυρά δέν παραδίνονται!

Τά ὀχυρά δέν παραδίνονται!

Εἶναι γιά τήν πατρίδα μας καί ὁ Νοέμβριος βαρυφορτωμένος μέ...

Περισσότερα

Ἡ προσευχή εἶναι συνομιλία μέ τόν Θεό

Ἡ προσευχή εἶναι συνομιλία μέ τόν Θεό

Εὐχή ἀληθινή εἶναι ἡ ἀπερίσπαστη καί ἀ­περιπλάνητη, πού γίνεται μέ...

Περισσότερα

Νίκησε τήν πικρία

Νίκησε τήν πικρία

Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό κοινωνικός. Δέν μπορεῖ νά...

Περισσότερα