Τήν Κυριακή 17 Ἰανουαρίου στίς 6:30 μ.μ.

μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ἐδῶ

τήν ὁμιλία τοῦ κ. Εὐαγγέλου Δάκα:

«Ἀπό τόν Ἰορδάνη στόν Γολγοθά».

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν...

Περισσότερα

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

 Ὑπάρχουν στιγμές στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ πού τόν κρίνουν. Γεγονότα...

Περισσότερα

ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΣ 2020-21

ΚΟΡΟΝΟ-ΙΟΣ 2020-21

Παραφρονήσαμε, Κύριε...Θέλαμε ἕναν κόσμο διαφορετικό, καλύτερο ἀπό αὐτόν πού ἡ...

Περισσότερα

...Μά θέλω καινούργια ΚΑΡΔΙΑ...

...Μά θέλω καινούργια ΚΑΡΔΙΑ...

Ἀπόγευμα ἦταν. Προχωροῦσα σκυφτή καί σκεπτική, ὅταν ἔπεσε τό βλέμ­μα...

Περισσότερα

Πατριωτισμός διασωληνωμένος

Πατριωτισμός διασωληνωμένος

  Τήν ἡμέρα πού οἱ Τοῦρκοι ἀνανέωσαν προκλητικά τή Navtex...

Περισσότερα

Πιστός στό χρέος

Πιστός στό χρέος

 Ἡ ἀέναη τοῦ χρόνου πορεία βρίσκει τήν Ἐκκλησία μας, τή...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας   ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας, κατά...

Περισσότερα

Σέ τί διαφέρουν

Σέ τί διαφέρουν

  «Ποῦ ἔγκειται ἡ διαφορά τῶν δύο ῾Αγιασμῶν, τῆς πρώτης...

Περισσότερα

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

 Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νά γιορτά­σου­με μία ἀκόμη...

Περισσότερα

Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

Πρό Χριστοῦ καί μετά Χριστόν

 Ἡ γέννηση τοῦ σαρκωθέντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ εἶναι ἀναμφίβολα τό...

Περισσότερα

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

 Στήν ἁλυσίδα τῶν θείων παροχῶν καί δωρημάτων τήν ὕψιστη...

Περισσότερα

"Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ"

"Διέλθωμεν δή ἕως Βηθλεέμ"

   Κάθε φορά πού ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας ἔρχεται...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Ὁ Χριστός, ἡ ἀλήθεια

Ὁ Χριστός, ἡ ἀλήθεια

  Θά ἠχήσουν καί φέτος οἱ καμπάνες τῶν Χριστουγέννων. Τό...

Περισσότερα

Ἅγιος Ίγνάτιος ὁ θεοφόρος

Ἅγιος Ίγνάτιος ὁ θεοφόρος

 Δέν εἶναι τυχαία σύμπτωση. Εἶναι συνδυασμός εὐλογημένος, προγραμματισμένος ἀπό τή...

Περισσότερα

Διαχρονικές διδαχές

Διαχρονικές διδαχές

«Ὁ Θεός γιά μένα εἶναι δόξα, πλοῦ­τος καί καύχη­μα. Εἶναι...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

῾Η παραβολή τοῦ δείπνου   Ἀπό τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

   Σᾶς περιμένω!   Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό κατά Λου­­κᾶν Εὐαγγέλιο...

Περισσότερα

Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση

Μέ ἁπλότητα καί ταπείνωση

  Ἡ μεγαλόνησος τῆς Μεσογείου Κύπρος τόν γέννησε καί ἀπολαμβάνει...

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

῾Η θεραπεία τῆς συγκύπτουσας    Μόνον ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ ἐξιστορεῖται...

Περισσότερα

Η νύμφη Σιών

Η νύμφη Σιών

 Στό τέλος τοῦ 61ου κεφαλαίου ὁ προφήτης ᾿Ησαΐας περιγράφει μιά...

Περισσότερα

Καί τί πειράζει αὐτό;

Καί τί πειράζει αὐτό;

  Ἄν ἕνας ἄνθρωπος παραδώσει τούς λογισμούς του στό μεθύσι...

Περισσότερα

Οἱ ἐποχές τῆς σκέψης καί τοῦ νοῦ

Οἱ ἐποχές τῆς σκέψης καί τοῦ νοῦ

Ἦταν ἕνα χειμωνιάτικο ἀπόγευμα, στά μέσα τοῦ Δεκέμβρη. Περιδιαβάζοντας τή...

Περισσότερα

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

Σέ ἄφθαρτο δοχεῖο

 Ὅταν βρίσκει ὁ Θεός χοῦφτες ἀνοιχτές νά μοιράζουν, ἁπλόχερα κι...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Κυρ. ΙΓ΄ Λουκᾶ Λκ 18,18-27

Ὁ διάλογος τοῦ Ἰησοῦ μέ τόν πλούσιο νέο     Ὁ...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

῾Η κλήση τοῦ Θεοῦ· ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητος     Στά τρία...

Περισσότερα

Πεντεκαίδεκα

Πεντεκαίδεκα

   Δέν ἦταν ἕνας καί δυό ἀλλά πολλοί οἱ δικοί...

Περισσότερα

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

Ὑπέρ τῆς ἀληθείας

 Εὐλογημένα τά χέρια πού κράτησαν ψηλά τή σημαία τῆς Ὀρθοδοξίας...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

Ὁ ἅγιος Στυλιανός-Στεργιανός

 Στίς 26 τοῦ μηνός Νοεμβρίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τόν...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

  Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν...

Περισσότερα

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

Κυριακή ΚΔ΄ Ἐφ 2,14-22

῾Η ᾿Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ κοινωνία ἀγάπης καί εἰρήνης    Στό πρῶτο μέρος...

Περισσότερα

Ὁ λευκαντής

Ὁ λευκαντής

  Τῇ 22ᾳ τοῦ μηνός Νοεμβρίου, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος...

Περισσότερα

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

Κυρ. Η΄ Λουκᾶ Λκ 10,25-37

῾Ο διάλογος τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ τόν νομικό καί ἡ παραβολή...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

Κυριακή ΚΓ΄ Ἐφ 2,4-10

῾Η σωτηρία δωρεά τῆς χάριτος  Εἰσαγωγικά στήν πρός ᾿Εφεσίους ᾿Επιστολή    ῾Η...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 10,25-37)

   Εἶναι πολύ γνωστή ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου σέ...

Περισσότερα

Τό ἅλμα

Τό ἅλμα

   Ἕνα ἅλμα, τό σωτήριο ἅλμα, ἀπαιτεῖται γιά νά βγεῖς...

Περισσότερα

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

Οἱ φίλοι μας οἱ ἄγγελοι

   Γι᾿ ἄλλους ἀποτελοῦν οὐτοπία, γι᾿ ἄλλους ρομαντικό κατάλοιπο τῶν...

Περισσότερα

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

Κυρ. Ζ΄ Λουκᾶ Λκ 8,41-56

῾Η ἀνάσταση τῆς κόρης τοῦ ᾿Ιαείρου καί ἡ θεραπεία τῆς...

Περισσότερα

Πιστός στό στενό μονοπάτι

Πιστός στό στενό μονοπάτι

  Τόν π. Ἠλία Μαστρογιαννόπουλο τόν συνάντησα στή ζωή μου...

Περισσότερα

Σωτήριος Εὐσταθίου

Σωτήριος Εὐσταθίου

  Στίς 9 Φεβρουαρίου τ.ἔ. ἀναπαύ­θη­κε ἀπό τούς κόπους του...

Περισσότερα

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Κυρ. Ε΄ Λουκᾶ Λκ 16,19-31

Ἡ παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ φτωχοῦ Λαζάρου    Μετά τήν...

Περισσότερα

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Ἅγιος Δαβίδ ὁ Κομνηνός

Η τραγικότητα και αγιότητα του τελευταίου αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, Δαβίδ...

Περισσότερα

Ἐμεῖς καί τό 1940

Ἐμεῖς καί τό 1940

  «Μᾶς ἦρθε μιά ψιλή γραφή, ἀπάνω ἀπό τή Φούρκα,  ...

Περισσότερα

Ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς ἐποποιΐας 1940-1941

Ὁ Ἀρχιστράτηγος τῆς ἐποποιΐας 1940-1941

  «Ἀναλαμβάνων τήν ἀρχηγίαν τοῦ Στρατοῦ καλῶ τούς ἀξιωματικούς καί...

Περισσότερα

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

Ὁ ἡγέτης καί τό ἔπος τοῦ 1940

   28η Ὀκτωβρίου 1940. Δευτέρα, τρεῖς μετά τά με­σά­νυχτα. Κάποιες...

Περισσότερα

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Κυριακή Κ΄ Γα 1,11-19

Θεϊκή ἡ ἀποστολή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου Εἰσαγωγικά στήν...

Περισσότερα

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Κυρ. ΣΤ΄ Λουκᾶ Λκ 8,26-39

Ἡ θεραπεία τοῦ δαιμονισμένου στή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν     Μετά ἀπό...

Περισσότερα

Ἁγία Ταβιθά

Ἁγία Ταβιθά

 Ἔγραψε τήν ἱστορία της μέ τό ἀνεξίτηλο μελάνι τῆς ἀγάπης...

Περισσότερα

Ἅγιος Κατηχητής

Ἅγιος Κατηχητής

   Θά μποροῦσε λόγῳ τῆς θέσης του νά ἀνή­­κει...

Περισσότερα

Τό αἷμα του σταυρός

Τό αἷμα του σταυρός

  Ἦταν μόλις ἕντεκα χρονῶν! Σήμερα, δέν στεκόμαστε μπρός του...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

π. Αὐγουστῖνος Μύρου, σέμνωμα τῆς Ἐκκλησίας

π. Αὐγουστῖνος Μύρου, σέμνωμα τῆς Ἐκκλησίας

  Στίς 28 Δεκεμβρίου 2020 ὁ πολυσέβαστος καί ἀγαπητός πατήρ...

Περισσότερα

Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Ἰωάννης

Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Ἰωάννης

  Τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου πληροφορηθήκαμε μέ ἔκπληξη καί βαθειά...

Περισσότερα

Βασιλεῦ Οὐράνιε. . .

Βασιλεῦ Οὐράνιε. . .

  Ἡ νέα τάξη πραγμάτων τήν ἔβγαλε ἀπό τήν πραγματική...

Περισσότερα

Sunday: The Day of Resurrection

Sunday: The Day of Resurrection

By Stergios N. SakkosUniversity Professor Translation from the book: Στεργίου Ν. Σάκκου...

Περισσότερα