«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε!»

 

Kyrios thyella   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ!

   Ἄν καί νιώθω ὅτι διά τῆς προσευχῆς συναντιόμαστε καί ἐπικοινωνοῦμε, ὡστόσο λόγῳ τῆς ἔκτακτης κατάστασης πού ζοῦμε καί καθώς ὅλοι εἴμαστε ἔγκλειστοι, θεώρησα ἀναγκαῖο -ἰδιαίτερα τίς ἡμέρες αὐτές πού πλησιάζουμε πρός τό ἅγιο Πάσχα- νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί δι᾿ αὐτοῦ τοῦ τρόπου.

  Οἱ καταστάσεις πού ζοῦμε εἶναι πρωτόγνωρες καί δικαιολογημένα μᾶς διακατέχουν δυσάρεστα αἰσθήματα -φόβος, ἀγωνία, ἀνασφάλεια, συναισθηματική πίεση λόγῳ ἐγκλεισμοῦ- καί ἔντονος προβληματισμός ὡς πρός τήν ἀξιοπιστία τῶν εἰδήσεων, πού μᾶς κατακλύζουν. Καί βέβαια θά ἦταν ἐξωπραγματικό νά μήν νιώθει κανείς ἀγωνία σέ μία τόσο ἐπικίνδυνη περίσταση. Ὅμως, ἀδελφοί μου, ἡ ἀγωνία διαφέρει ἀπό τόν φόβο. Ἡ ἀγωνία ὠθεῖ σἐ ἐκτενέστερη προσευχή. Ὁ φόβος πού περιέχει ἀνησυχία καί ταραχή καλλιεργεῖ τήν ὀλιγοπιστία, παραλύει τίς δυνάμεις τῆς ψυχῆς καί ὁδηγεῖ σέ καταστάσεις ἀπελπισίας καί ἀπόγνωσης. Καί αὐτό εἶναι μεγαλύτερο πρόβλημα ἀπό τόν κορωνοϊό.       

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

 

Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Κυρ. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας Μρ 10,32-45

Ὁ Κύριος προλέγει τόν θάνατό του - Διδασκαλία περί ταπεινοφροσύνης   Λέξεις:...

Περισσότερα

Ἀναβλητικότητα

Ἀναβλητικότητα

  Ἡ ἀμέλεια εἶναι ἐχθρός φοβερός καί ὕπουλος! Σέ κάνει...

Περισσότερα

Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

 Tό πιό λαμπρό «Χριστός ἀνέστη» ἀν­τήχησε ἀπό τά χεί­λη ὅσων...

Περισσότερα

Οὐκ ἀρκεῖ ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς

Οὐκ ἀρκεῖ ἡ νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς

 Προσμένοντας τόν ἄρχοντα Σήμερα ἔχουμε λαμπρό πανηγύρι κι εἶναι πιό χαρούμενη...

Περισσότερα

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Κυρ. Ἰωάννου τῆς Κλίμακος Μρ 9,17-31

Ἡ θεραπεία τοῦ σεληνιαζομένου παιδιοῦ Λέξεις 18. ὅπου ἄν αὐτόν...

Περισσότερα

Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν (Λειτουργικό κήρυγμα)

Μπορεῖ νά μεταμορφωθεῖ ὁ κόσμος μας;    Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό...

Περισσότερα

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Βαθμίδες ἀπό τήν «Κλίμακα»

Ἁγίου Ἰωάννου Σιναΐτου Χριστιανός εἶναι ἡ ἀπομίμηση τοῦ Χριστοῦ, ὅσο εἶναι...

Περισσότερα

Εὐαγγελισμός

Εὐαγγελισμός

 Ἁρμονικά συμπλέκονται αὐτόν τόν μήνα οἱ χαρούμενοι ἐαρινοί ἦχοι τῆς...

Περισσότερα

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

Σταυρός τό ξύλον τῆς ζωῆς

   Μετά τήν παράβαση τοῦ παλαιοῦ Ἀδάμ, ὁ Θεός ὅρισε...

Περισσότερα

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Κυρ. Σταυροπροσκυνήσεως Μρ 8,34-38· 9,1

Λέξεις:  8,34. ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ = νά σηκώσει τόν...

Περισσότερα

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

Σταυρός, ἡ σωτηρία ὅλων

  Τό αἷμα τρέχει ποτάμι στά θυσιαστήρια στή γῆ τῶν...

Περισσότερα

Πριγκιπική ἐπιλογή

Πριγκιπική ἐπιλογή

  Μέσα στή νύχτα, τήν ὥρα πού διαπράττονται οἱ μεγάλες...

Περισσότερα

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Κυρ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Μρ 2,1-12

Ἡ θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ Λέξεις:1. Δι’ ἡμερῶν = μετά...

Περισσότερα

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἀθεΐα ἡ σιωπή γιά τήν πίστη

Ἡ  σιγή, λέγει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς, σέ θέματα πίστεως...

Περισσότερα

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

Εἶναι τά δόγματα τροχοπέδη;

  Σήμερα, πού τά πάντα ἀμφισβητοῦνται, πού ὁ ἄνθρωπος ἀναρωτιέται...

Περισσότερα

«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε!»

«Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μή φοβεῖσθε!»

   Ἀγαπητοί ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ!    Ἄν καί νιώθω ὅτι...

Περισσότερα

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

   Πολλοί πολλά λένε καί γράφουν, ἰδίως τόν τελευταῖο καιρό...

Περισσότερα

Α' Ἁγία ζωή

Α' Ἁγία ζωή

1. Στρατιῶτες τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας  Στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί...

Περισσότερα

Ἡ πρώτη κίνηση

Ἡ πρώτη κίνηση

 Από τήν τελευταία μέρα τοῦ Φεβρουαρίου, τήν 29η, πού κάθε...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

Μεγάλη Τεσσαρακοστή, οἱ σταθμοί της

 Ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή λέγεται καί εἶναι ἕνα ταξίδι. Ἕνα ταξίδι...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

῾Η Δευτέρα Παρουσία καί ἡ μέλλουσα κρίση   ῾Η περικοπή τῆς...

Περισσότερα

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω

  Μιά ἑβδομάδα πρίν τή μεγάλη μάχη στά «τοῦ πλάνου...

Περισσότερα

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Παγκόσμια δίκη   Τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, πού εἶναι καί...

Περισσότερα

Τά Ψυχοσάββατα

Τά Ψυχοσάββατα

Μέ τήν ἰδιαίτερη μέριμνά της γιά τούς κεκοιμημένους ἡ ἁγία...

Περισσότερα

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

   Ἐγώ θέλω ἔτσι. Ἔχω ρυθμίσει τά πάντα. Θέλω τότε...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας...

Περισσότερα

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

   Καθρέπτης τοῦ γεωργοῦ εἶναι τό χωράφι του. Ὁ σπόρος...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη...

Περισσότερα

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

Eἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν

  Ἡ γιορτή τῆς Ὑπαπαντῆς, μέ τήν ὁποία ἀνοίγει ὁ...

Περισσότερα

Στά χέρια τοῦ Συμεών

Στά χέρια τοῦ Συμεών

 Ὁ εὐσεβής Συμεών καί ἡ προφήτιδα Ἄννα ὑπῆρξαν οἱ ἄνθρωποι...

Περισσότερα

Τό χρέος τῆς μαρτυρίας

Τό χρέος τῆς μαρτυρίας

  Ὁ μήνας Φεβρουάριος, ὅπως καί κάθε μήνας, μᾶς θυμίζει...

Περισσότερα

Κτῆμα καί κάτοχοι τοῦ Θεοῦ

Κτῆμα καί κάτοχοι τοῦ Θεοῦ

  Φλέβα ζωῆς καί πηγή οὐρανίων μηνυμάτων στέκει ἡ γιορτή...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Μία γενναιόδωρη ψυχή ἐνσαρκώνει μεγαλόπνοα ὄνειρα

Μία γενναιόδωρη ψυχή ἐνσαρκώνει μεγαλόπνοα ὄνειρα

  Κυριακή 12 Μαρτίου 1895 τοποθετήθηκε στήν πόλη τοῦ Ἁι-Δημήτρη...

Περισσότερα

Ἅγιος Ζαχαρίας

Ἅγιος Ζαχαρίας

 Φοροῦσε τό μαῦρο ράσο κι ἔνιωθε πώς ἦταν ντυμένος τήν...

Περισσότερα

Ἡ φωτιά τῆς ἐκδίκησης

Ἡ φωτιά τῆς ἐκδίκησης

Δέν ἦταν ἁπλά φωτιά αὐτό πού ἔκαιγε μέσα του. Ἦταν...

Περισσότερα

Ὡς πτωχοί

Ὡς πτωχοί

Στή μητρόπολη Σιγκαπούρης στή μα­κρινή Ἰνδονησία, σέ οἰκόπεδο δω­ρεά μιᾶς...

Περισσότερα

  {simplepopup}Δεῖτε καί ἀκοῦστε ἐδῶ τήν ὁμιλία τῆς Τρίτης 7/4/2020 τοῦ θεολόγου κ. Εὐαγγέλου Δάκα μέ θέμα: Ιακ κεφ 2, στ 1-13.

https://www.youtube.com/embed/{simplepopup}