Λατρευτικές συνάξεις

naos2

Στόν Ἱερό Ναό Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος, στήν Ὀρθόδοξη Ἀδελφότητα «Χριστιανική Ἐλπίς», στήν περιοχή Φιλύρου Θεσ/νίκης, 

τήν περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς:

ΚΥΡΙΑΚΗ

Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία 7.15 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ

Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία  6.30 μ.μ.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Χαιρετισμοί τῆς Θεοτόκου  7.00 μ.μ.