Προηγούμενο Επόμενο

Γιατί, Θεέ;…

Γιατί, Θεέ;…

  Τό μεγαλύτερο ἴσως «γιατί;» πού ἐπικαλεῖται ὁ ἄνθρωπος τῶν...

Περισσότερα

Τελώνης καί Φαρισαῖος

Τελώνης καί Φαρισαῖος

  Ἀρχίζει ἡ περίοδος τοῦ Τριωδίου, πού διαρκεῖ δέκα ἑβδομάδες...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

Τριώδιο

Τριώδιο

   Συλλογιέμαι πώς ἐκεῖνο πού πραγματικά εἴμαστε, τό βαθύ καί...

Περισσότερα

Ὁδηγός ζωῆς

Ὁδηγός ζωῆς

 Τήν καθολική χρησιμότητα τῶν λόγων τῆς ἁγίας Γραφῆς καί τήν...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Κυρ. ΙΖ΄ Β΄ Κο 6,16-7,1

Ναός Θεοῦ - λαός Θεοῦ - παιδιά Θεοῦ   Στήν περικοπή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 15,21-28)

Λειτουργικό κήρυγμα (Μθ 15,21-28)

Τρία μεγάλα μηνύματα    Τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα σήμερα εἶναι μία πολύ...

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί ἡ ὁλότητα χώρου καί χρόνου

Ὁ ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί ἡ ὁλότητα χώρου καί χρόνου

  Στίς 21 Ἰανουαρίου τιμοῦμε τή μνήμη τοῦ ἁγίου Μαξίμου...

Περισσότερα

Ἄνθος ἁγνότητας

Ἄνθος ἁγνότητας

   Στό μεταίχμιο τῆς ἐπιθυμίας καί τῆς πραγματικότητας, στά σύνορα...

Περισσότερα

Πρωτοφανής ἐθελοντισμός

Πρωτοφανής ἐθελοντισμός

Τό μέτωπο τῆς ἨπείρουΑ΄ Πρωτοφανής ἐθελοντισμός 1913-2023. Συμπληρώνονται φέτος 110 χρόνια...

Περισσότερα

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν...

Περισσότερα

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

Ἅγιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος

 Ὑπάρχουν στιγμές στή ζωή τοῦ χριστιανοῦ πού τόν κρίνουν. Γεγονότα...

Περισσότερα

Καλπάζοντας γιά τή νίκη

Καλπάζοντας γιά τή νίκη

 Ὁ πόθος γιά τή νίκη ἀτσάλωνε τά γυμνασμένα σώματα, καί...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας    ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

Κυριακή μετά τά Φῶτα (Λειτουργικό κήρυγμα)

   Ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἦλθε στή γῆ (Μθ 4,12-17)   ...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Τρεῖς Τριάδες

Τρεῖς Τριάδες

῾Η ἑορτή τῶν Θεοφανίων, τῆς Βάπτισης τοῦ Χριστοῦ μας, κατά...

Περισσότερα

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Βάπτισης

Προσεγγίζοντας τήν εἰκόνα τῆς Βάπτισης

 Στήν ἀρχή τοῦ ἔτους, 6 Ἰανουαρίου, δεσπόζει ἡ δεσποτική ἑορτή...

Περισσότερα

Τό νόημα τῆς περιτομῆς

Τό νόημα τῆς περιτομῆς

   Τήν 1η Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τή μεγάλη...

Περισσότερα

Ἐπενδύστε σωστά

Ἐπενδύστε σωστά

  Καλή χρονιά! Καλή κι εὐλογημένη νά ᾿ναι ἡ κάθε...

Περισσότερα

Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος

Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος

Ἑλκύει τόν ἄνθρωπο τό καινούργιο. Ἔχει μιά γοητεία ξεχωριστή ἡ...

Περισσότερα

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

 Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νά γιορτά­σου­με μία ἀκόμη...

Περισσότερα

Νέο ἔτος, ἀνανέωση τῆς εὐθὐνης

Νέο ἔτος, ἀνανέωση τῆς εὐθὐνης

 Ὁ ἐρχομός ἑνός καινούργιου ἔτους ἀποτελεῖ συνήθως ἀφετηρία γιά κάποιους...

Περισσότερα

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο

  «Γῆ εἶσαι καί στή γῆ θά πᾶς» (Γέ 3,19)...

Περισσότερα

Οἱ τρεῖς παρουσίες τοῦ Θεοῦ

Οἱ τρεῖς παρουσίες τοῦ Θεοῦ

 Πολλές οἱ μέριμνες τῆς ζωῆς. ᾿Απορροφοῦν συνήθως ὅλο τό ἐνδιαφέρον...

Περισσότερα

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

Εὐδοκία Θεοῦ καί ἀνθρώπων

 Στήν ἁλυσίδα τῶν θείων παροχῶν καί δωρημάτων τήν ὕψιστη...

Περισσότερα

Ἡ βασιλική ὁδός

Ἡ βασιλική ὁδός

  Τό μήνυμά μας εἶναι τό μήνυμα τῶν ἀγγέλων πρός...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται...

Περισσότερα

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως Μθ 1,1-25

῾Η γενεαλογία καί ἡ γέννηση τοῦ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ     Τήν Κυριακή...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυρ. πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως)

Ἰησοῦς καί Ἐμμανουήλ   Ἀγαπητά μου ἀδέλφια, στό εὐ­αγγε­λι­κό ἀνάγνωσμα σήμερα...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

Κυριακή Προπατόρων Λκ 14,16-24

῾Η παραβολή τοῦ δείπνου   Ἀπό τόν μακαρισμό πού διατύπωσε κάποιος...

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

Λειτουργικό κήρυγμα (Κυριακή Προπατόρων, Λκ 14,16-24)

   Σᾶς περιμένω!   Σήμερα ἀκούσαμε ἀπό τό κατά Λου­­κᾶν Εὐαγγέλιο...

Περισσότερα

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

Κυριακή Προπατόρων Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται...

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

῾Η θεραπεία τῆς συγκύπτουσας    Μόνον ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ ἐξιστορεῖται...

Περισσότερα

Στό σπίτι

Στό σπίτι

Αὐτός δέν εἶχε φύγει ποτέ μακριά. Μέσα στό σπίτι του...

Περισσότερα

Ἄς τόν προϋπαντήσουμε

Ἄς τόν προϋπαντήσουμε

Σάν τό πολυεδρικό διαμάντι πού θα­μπώνει τόν παρατηρητή φαντάζει ἀ­νά­μεσα...

Περισσότερα

Τρεῖς λέξεις-φράσεις πού μᾶς ζυγίζουν

Τρεῖς λέξεις-φράσεις πού μᾶς ζυγίζουν

Φεβρουάριος. Καί πάλι ἱερό Τριώδιο. Καί πάλι ἐγρήγορση. Καί πάλι...

Περισσότερα

Νέος χρόνος ἀνατέλλει...

Νέος χρόνος ἀνατέλλει...

Τήν Κυριακή 16 Ἰανουαρίου, στήν κατάμεστη κεντρική αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητας...

Περισσότερα