Προηγούμενο Επόμενο

Αἱματοβαμμένος θρίαμβος

Αἱματοβαμμένος θρίαμβος

  Καθώς ἀδυσώπητος ὁ χρόνος ἔρριχνε χιόνια στό κεφάλι τοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κυρ. Ὀρθοδοξίας Ἰω 1,44-52

Κλήση Φιλίππου καί Ναθαναήλ Λέξεις:44. Τῇ ἐπαύριον = τήν ἄλλη...

Περισσότερα

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

Τί σημαίνει Ὀρθοδοξία

  Γιά τήν Ὀρθοδοξία πολλοί καί πολύ μιλοῦν στίς μέρες...

Περισσότερα

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

Οὐσία καί γνωρίσματα τῆς Ὀρθοδοξίας

   Πολλοί πολλά λένε καί γράφουν, ἰδίως τόν τελευταῖο καιρό...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Κυρ. Τυρινῆς Μθ 6,14-21

Λέξεις: 14. ἐάν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις = ἄν συγχωρᾶτε στούς...

Περισσότερα

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Κυρ. Τυρινῆς Ρω 13,11-14,4

Ἄς ξυπνήσουμε!   «Καί τοῦτο, εἰδότες τόν καιρόν, ὅτι ὥρα ἡμᾶς...

Περισσότερα

ΑΠΟΚΡΙΑ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΑΠΟΚΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

  Οἱ ἀντίθεες δυνάμεις, πού δέν ἔπαψαν νά δροῦν καί...

Περισσότερα

Α' Ἁγία ζωή

Α' Ἁγία ζωή

1. Στρατιῶτες τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας  Στήν ἐποχή τοῦ Χριστοῦ καί...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

Κυριακή Ἀπόκρεω (Μθ 25,31-45)

῾Η Δευτέρα Παρουσία καί ἡ μέλλουσα κρίση   ῾Η περικοπή τῆς...

Περισσότερα

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Κυριακή τῆς Κρίσεως

Παγκόσμια δίκη   Τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας, πού εἶναι καί...

Περισσότερα

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Κυριακή Ἀσώτου Λκ 15,11-32

Τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς θείας φιλανθρωπίας...

Περισσότερα

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

Ὁ "ἄσωτος γεωργός"

   Καθρέπτης τοῦ γεωργοῦ εἶναι τό χωράφι του. Ὁ σπόρος...

Περισσότερα

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

Ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου

   Ἐγώ θέλω ἔτσι. Ἔχω ρυθμίσει τά πάντα. Θέλω τότε...

Περισσότερα

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ;

  Πρόκειται γιά ἕνα κρίσιμο ἐρώτημα πού ἀπευθύνεται σέ ὅλους...

Περισσότερα

Ὁ σίγουρος δρόμος

Ὁ σίγουρος δρόμος

  Εἶχε ὑποστεῖ βασανιστήρια γιά τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Καί...

Περισσότερα

Ὁ Σισανίου καί Σιατίστης Παῦλος

Ὁ Σισανίου  καί Σιατίστης Παῦλος

   Ἡ εἴδηση τῆς αἰφνίδιας κοίμησης τοῦ μητροπολίτου Σισανίου καί...

Περισσότερα

Οἱ τρεῖς θρόνοι

Κυριακή 31 Μαρτίου    Σήμερα, Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, ἡ Ἐκκλησία μᾶς...

Περισσότερα

Κρατώντας τήν Ἐλπίδα

Κρατώντας τήν Ἐλπίδα

  Γνώρισμα ζωῆς καί πλοῦτος ἀκριβός τοῦ ἀνθρώπου ἡ ἐλπίδα...

Περισσότερα

Τό χρέος τῆς μαρτυρίας

Τό χρέος τῆς μαρτυρίας

  Ὁ μήνας Φεβρουάριος, ὅπως καί κάθε μήνας, μᾶς θυμίζει...

Περισσότερα

Ἡ δικαίωση

Ἡ δικαίωση

 Ὁ Πρόκλος -αὐτό ἦταν τό ὄνομα τοῦ νέου ἀρχιεπισκόπου- διατηροῦσε...

Περισσότερα

Τίμημα ἀγάπης

Τίμημα ἀγάπης

  Ἔσερνε τά κουρασμένα βήματά του στούς καρρόδρομους τῆς Κουκουσοῦ...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

Κυρ. ΙΕ΄ Λουκᾶ Λκ 19,1-10

 Ἡ μετάνοια τοῦ Ζακχαίου    ῾Η περικοπή τοῦ ἀρχιτελώνη Ζακχαίου διαβάζεται...

Περισσότερα

Ἡ ἁγία οἰκογένεια τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Ἡ ἁγία οἰκογένεια τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου

Α΄    Μέ εἰδική ἀπόφασή της στίς 14/10/ 1998 ἡ Ἱερά...

Περισσότερα

17 Ἰανουαρίου_Ἀρχή καί τέλος

17 Ἰανουαρίου_Ἀρχή καί τέλος

   Περίμενε τό τέλος τῆς ζωῆς του ὁ ἅγιος, «ὁ...

Περισσότερα

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

Κυρ. Τελώνου καί Φαρισαίου Λκ 18,10-14

 Tήν προσευχή ἔχει ὡς θέμα καί ἡ ἀμέσως ἑπόμενη παραβολή...

Περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

 Μία χαρισματική μορφή, πού ἄφησε ἔντονη καί φωτεινή τή σφραγίδα...

Περισσότερα

Ἁγία Θεοδούλη

Ἁγία Θεοδούλη

 Ἡ γοητεία τοῦ καινούργιου χρόνου γρήγορα σβήνει. Ἡ ρουτίνα τῆς...

Περισσότερα

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Μετά τά Φῶτα Ἐφ 4,7-13

Τά χαρίσματα καί ἡ ἀδιάσπαστη ἑνότητα τῆς ᾿Εκκλησίας   ῾Η ἀρχαία ῎Εφεσος...

Περισσότερα

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

Κυρ. ΙΖ΄ Ματθαίου Μθ 15,21-28

῾Η θεραπεία τῆς θυγατέρας τῆς Χαναναίας  ῾Η συνάντηση τοῦ ᾿Ιησοῦ μέ...

Περισσότερα

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

Γιατί βαπτίσθηκε ὁ Χριστός;

 Ἡ βάπτιση τοῦ Κυρίου ἀπό τόν Ἰωάννη τόν βαπτιστή στόν...

Περισσότερα

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

Ἀπολογισμός καί ἀνανέωση

 Τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει νά γιορτά­σου­με μία ἀκόμη...

Περισσότερα

Ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ

Ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ

 Τό πρῶτο μήνυμα τοῦ νέου ἔ­τους μᾶς τό προσφέρει ἡ...

Περισσότερα

Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος

Ὁ καινούργιος ἄνθρωπος

Ἑλκύει τόν ἄνθρωπο τό καινούργιο. Ἔχει μιά γοητεία ξεχωριστή ἡ...

Περισσότερα

Πέντε παραγγέλματα

Πέντε παραγγέλματα

Ἡ καινούργια χρονιά ἦλθε στή ζωή μας καί ἀρχίσαμε πλέον...

Περισσότερα

Μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν Γα 1,11-19

Μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν Γα 1,11-19

Θεϊκή ἡ ἀποστολή καί ἡ διδασκαλία τοῦ ἀπ. Παύλου Εἰσαγωγικά στήν...

Περισσότερα

Ὤ πτωχεία ὑπέρπλουτος! Ὤ συγκατάβασις ὑπερύψιστος!

Ὤ πτωχεία ὑπέρπλουτος! Ὤ συγκατάβασις ὑπερύψιστος!

   «Μυστήριον ξένον καὶ παρά­δο­ξον» γιορτάζουμε. Ὁ Θεός μεταξύ τῶν...

Περισσότερα

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός "Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ" τηλ. 2310 554698 Ἐκπαιδευτήρια "ΕΛΠΙΔΑ" Παιδικός Σταθμός τηλ. 2310 678745 Νηπιαγωγεῖο τηλ. 2310 678746 Δημοτικό τηλ. 2310 678747

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία

   Οἱ καμπάνες χτυποῦσαν χαρμόσυνα. Ἦταν ἡ πρώτη ἡ μέρα...

Περισσότερα

Ἡ ἔλλογος

Ἡ ἔλλογος

   Συχνά περιοριζόμαστε στό χῶρο μας, κλεινόμαστε στόν ἑαυτό μας...

Περισσότερα

Συμφωνία ἤ ταπεινωτική συνθηκολόγηση;

Συμφωνία ἤ ταπεινωτική συνθηκολόγηση;

«Ἐπιζητεῖται ὁ τεμαχισμός τῆς Ἑλ­λά­δας», ἔλεγε λίγους μῆνες πρίν φύγει...

Περισσότερα

Μητέρα Μάρτυρος

Μητέρα Μάρτυρος

 Στήν παγωμένη λίμνη τῆς Σεβάστειας τοῦ Πόντου γύρω στό 320μ.Χ...

Περισσότερα