Μακεδονικός ἀγώνας

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Ἀμάραντο στεφάνι

Ἀμάραντο στεφάνι

 Γεννήθηκε στήν Πύ&l...

Περισσότερα

Ὁ ἀνθυπίλαρχος

Ὁ ἀνθυπίλαρχος

  Ὁ Μακεδονικός ἀ&gamm...

Περισσότερα

Βελίκα Τράικου

Βελίκα Τράικου

   Καυτές ἱστορικές μνῆμες κουβαλᾶ τοῦτος ὁ μήνας. Ζωντανεύει μπροστά μας κ...

Περισσότερα

Δύο βαρυσήμαντα λησμονημένα ὀν…

26 ᾿Οκτωβρίου 1912. «᾿Εδῶ ἡ δόξα σταματᾶ καί ξαποσταίνει ἡ νίκη. ᾿Αρχόντισσα, βυζαντι...

Περισσότερα

Βηματίζοντας πρός τήν ἐλευθερί…

Βηματίζοντας πρός τήν ἐλευθερία

  Ἡ ἀνάρρηση τοῦ Ἐ­λευ­θερίου Βενιζέλου στήν ἐξουσία δημιούργησε τίς προϋπ...

Περισσότερα

Στά χρόνια τοῦ χαλασμοῦ

Στά χρόνια τοῦ χαλασμοῦ

  Νοέμβρης μήνας στά 1903. Γιά τίς γυναῖκες τῆς ἐπαρχίας καί τῆς ὑπαίθρου δέν ὑπ...

Περισσότερα

Εἰς τόν θάνατον τοῦ Παύλου Μελ…

Εἰς τόν θάνατον τοῦ Παύλου Μελᾶ

Tόν Ζέζα τόν γνωρίσατε, τόν ἴδατε τόν Μίκη, πού σήμερα λαχτάρησε βουνό κι ἀρματολίκ...

Περισσότερα

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ Παύλου Μ…

Ἀπό τό ἡμερολόγιο τοῦ Παύλου Μελᾶ

 Δευτέρα, 8 Μαρτίου 1904. Ὥρα 10 π.μ.  Ζήτω ἡ Μακεδονία!  Ἐτελείωσαν, ...

Περισσότερα

Μαθήματα ἀπό τούς Βαλκανιομάχο…

  «Ἐδείξατε ... ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τήν Πατρίδα καί ἡ περιφρόνησις πρός τόν θάνατον...

Περισσότερα

Εὐτυχῶς προλάβαμε

Εὐτυχῶς προλάβαμε

 1430 μ.Χ. «Πῆραν τήν πόλιν, πῆραν την! Πῆραν τή Σαλονίκη!». Ντυμένη στά μαῦρα, ...

Περισσότερα

Θεσσαλονίκη: Τό μῆλο τῆς ἔριδο…

Θεσσαλονίκη: Τό μῆλο τῆς ἔριδος

  Ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Θεσσαλονίκης στά 1912 σέ πολλούς φαίνεται κάτι τό αὐτονόητο...

Περισσότερα

Μέ ἄξονα τήν πίστη

Μέ ἄξονα τήν πίστη

 «Νά ξέρετε πώς ἄν τρέξουμε νά σώσουμε τή Μακεδονία, ἡ Μακεδονία θά μᾶς σώσει», ...

Περισσότερα

Ὁ θάνατος τοῦ παλληκαριοῦ

Ὁ θάνατος τοῦ παλληκαριοῦ

Ὁ Παῦλος Μελᾶς ὑπῆρξε γόνος οἰκογενείας ἀπ᾿ ἐκεῖνες τίς λίγες πού ἔχουν τάξει τή ζωή ...

Περισσότερα