Ἀντίσταση ἱερή

῎Εχει μέσα της κάτι τό γενναῖο, τό ἡρωικό, ἡ ἀντίσταση. ᾿Ιδιαίτερα ὅταν δέν ἐξυπηρετεῖ μικροσυμφέροντα καί χαμερπεῖς ἐπιδιώξεις, ἀλλά προασπίζει μεγάλα καί ἱερά ἰδανικά.Τό θέμα ὅμως πού θά μᾶς ἀπασχολήσει…

Ἡ τέχνη τῆς γεύσης

Tό συνάντησα σέ διαφημιστικό μ’ αὐτή τή μορφή: «The art of tasting». Στάθηκα μπροστά στόν τίτλο καί τόν μετέφρασα, σύμφωνα μέ τά λίγα ἀγγλικά πού ξέρω: «Ἡ τέχνη τῆς γεύσης». Λογοπαίζω…

Ὁδηγός διακοπῶν

Οἱ δύο μῆνες Ἰούλιος-Αὔγουστος ἀποτελοῦν στήν πατρίδα μας τήν καρδιά τοῦ καλοκαιριοῦ. Εἶναι, γιά τό λόγο αὐτό, οἱ μῆνες κατά τούς ὁποίους οἱ περισσότεροι ἔχουν σχόλη, διακοπή ἀπό τίς τακτικές…

Ὁ πύργος τῆς Βαβέλ καί οἰ φυσικές ἐπιστῆμες

Ἡ ἱστορία τοῦ πύργου τῆς Βαβέλ εἶναι γνωστή σέ ὅλους. Ἀπό ἐκείνη τήν ἐποχή μέχρι σήμερα πέρασαν χιλιάδες χρόνια, καί παρόμοιο ἐγχείρημα δέν ἀναφέρεται σ᾿ ὅλη τήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας.…

Βίβλος ὀνομάτων

 Εἶναι ἀναρίθμητα καί πολύτιμα. Ὅσο καί ὁ ἄνθρωπος. Κάθε ἄνθρωπος ἕνα ὄνομα, κάθε ὄνομα ἕνα πρόσωπο, κάθε πρόσωπο μιά ἱστορία.  Καί ἄγνωστα ἤ ξεχασμένα. Τόν πρῶτο ἄνθρωπο τόν ἔλεγαν Ἀδάμ.…

Ταξἰδι γύρω ἀπό τήν ὑδρόγειο

Πρῶτα ψάχνω νά βρῶ τήν Κωνσταντινούπολη. Τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, τό κέντρο. Τήν ἱστορία τῶν 1.600 περίπου χρόνων καί τήν ἀγωνία τῶν 2.000 περίπου Ὀρθοδόξων πού ζοῦν γύρω ἀπό αὐτό. Ὕστερα…

Περπατώντας στόν ἀέρα

Ἡ προσδιορισιμότητα τοῦ σύμπαντος ἀπασχολοῦσε ἀνέκαθεν τόν ἄνθρωπο, ἡ ποσοτική διάσταση, πού προσπαθοῦσε ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἀκόμα νά ἐντοπίσει σέ αὐτά πού ἔβλεπε καί θαύμαζε. Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος θαύμαζε αὐτό…

Οἱ ἐποχές τῆς σκέψης καί τοῦ νοῦ

Ἦταν ἕνα χειμωνιάτικο ἀπόγευμα, στά μέσα τοῦ Δεκέμβρη. Περιδιαβάζοντας τή σιωπηλή, μᾶλλον σκυθρωπή ὀμορφιά τῆς πλάσης, ἀπόμεινα νά τό κοιτῶ κεῖνο τό μπουκετάκι μόβ κυκλάμινα στό βράχο. Κι ἦρθε στό…

Τί ἔπαθε ἡ Ἐθνική Τράπεζα;

 Ἡ Ἐθνική Τράπεζα σέ περιοδική της ἔκδοση μέ τόν τίτλο «Ἐθνική Παίδων» τό περασμένο φθινόπωρο ὑπογράμμιζε -μεταξύ ἄλλων αἰνιγματικῶν καί μαθημάτων γιόγκα γιά παιδιά- νά μήν ξεχάσουν τά Ἑλληνόπουλα ὅτι…

Παραίτηση ἀπό τήν ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ κυριαρχία

 Στίς 2 Δεκεμβρίου 2010 ὁ Δικηγορικός Σύλλογος Ἀθηνῶν ἀνακοίνωσε ὅτι μέ τό ἄρθρο 14 παρ. 5 τῆς δανειακῆς σύμβασης ἡ Ἑλλάδα παραιτεῖται ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ καί ΑΝΕΥ ΟΡΩΝ ἀπό τίς ἀσυλίες προστασίας…

Νεοταξική Εἰκονομαχία

 Τόν τελευταῖο καιρό  γνωστοί κύκλοι διακατεχόμενοι ἀπό ἕνα εἶδος χριστιανοφοβίας ἐκδηλώνουν ἐχθρική στά­ση πρός ὅ,τι συνδέεται μέ τήν ὀρθόδοξη πίστη, στοχεύοντας στήν ἀποϊεροποίηση τῶν πάν­των. Ἀφορμή γιά τήν ἀναζωπύρωση τῶν…

Ἀπάτες καί Ὑπατία

  Καί πάλι ἡ τέχνη στήν ὑπηρεσία τῆς ἰδεοληψίας! Τήν ἀλεξανδρινή μαθηματικό καί νεοπλατωνική φιλόσοφο Ὑπατία παρουσιάζει στούς κινηματογράφους χολυγουντιανή ὑπερπαραγωγή. Τό σκηνικό συνθέτουν πολιτικές ἀναταραχές, θρησκευτικές διαμάχες, ἀλλά καί…