Προφητεῖες καί ψευδοπροφητεῖες

 «Ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Μθ 24, 24), εἶχε προειδοποιήσει ὁ Κύριος. Πρά­γματι, στίς μέρες μας ἡ…

Ἡ κατάκριση στό μικροσκόπιο

 Τίποτε δέν εἶναι τόσο καθημερινό, τό­σο συχνό ὅσο τό νά σχολιάζουμε καί νά κατακρίνουμε τή συμπεριφορά τῶν ἄλ­λων. Μεταφέρουμε σέ τρίτους λόγια ἤ πράξεις παρουσιάζοντάς τα ὡς ἀληθινά. Εἶναι ὅμως;…

Ἡ ὑπαρξιακή δομή τῶν χριστιανῶν

   Ὑπάρχει παρεξήγηση γιά τό τί εἶναι ὑπαρξιακά οἱ χριστιανοί. Ἀνέκαθεν διαδίδονται ποικίλες πλάνες καί συκοφαντίες γιά «τό γένος τῶν χριστιανῶν». Συχνά καί οἱ ἴδιοι οἱ χριστιανοί ἀγνοοῦν τήν πραγματική…

Ἀπό τά πρῶτα Συντάγματα στίς σημε­ρινές «ἀσυνταξίες»

«Μακάριον τὸ ἔθνος, οὗ ἐστι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτοῦ» (Ψα 32,12). 20 Δεκεμβρίου 1821: Συνέρχεται στήν Πιάδα, κοντά στήν ἀρχαία Ἐπίδαυρο, ἡ πρώτη Ἐθνική Συνέλευση τῶν Ἑλλήνων, στήν ὁποία ἔλαβαν μέρος…

Ὁ ἀγώνας τώρα ἀρχίζει!

   «Τόν Γολγοθά σου νά μή τόν φοβᾶσαι, ἀκόμα καί ὁ θάνατος εἶναι νεκρός...», λέει ἕνα χριστιανικό τραγούδι. Καί πόσο ἰσχύει, ἰδιαίτερα ὅταν τό νιώθεις, ὅταν ξέρεις ὅτι ὁ ἴδιος…

Αὔρα οὐρανοῦ

-Καληνύχτα μανούλα, ἀκούστηκε μέ τήν τραγουδιστή φωνή του ὁ Χαραλά­μ­πης. -Καληνύχτα, παλληκάρι μου.-Καί μήν ξεχάσεις αὔριο Κυριακή νά μέ ξυπνήσεις, γιατί θά μέ περιμένει ὁ πα­πα-Φώτης στήν ἐκκλησία.  Χαρισματικό παιδί…

Ἰορδάνης ποταμός, ἁγιογραφικά περάσματα στό διάβα τῶν αἰώνων

 Ὁ γνωστός σέ ὅλους ποταμός τῆς Πα­λαιστίνης ὀφείλει τήν ὀνομασία του στήν ἑβραϊκή λέξη «γιαρδεΐν» πού ση­μαί­νει «ὁρ­­μητικός». Ἡ ἐκροή του εἶναι πρα­γμα­τικά πολύ ὁρμητική, γιατί ἡ κλί­ση του ξε­περνᾶ…

Φυτοζωοῦμε ἤ Ζοῦμε;

  «Δέν τρώω πτώματα ἤ ὁτιδήποτε παράγεται ἀπό αὐτά!», μοῦ ἀπάντησε μία συμφοιτήτριά μου, ἀρνούμενη νά πάρει τό ἀρτύσιμο κέρασμα πού τῆς προσέφερα. Καί προτοῦ προλάβω νά πῶ κάτι, συμπλήρωσε:…

Ἐλεοῦμε;

  Νοέμβριος. Χειμωνιάζει σιγά-σιγά. Καί καθώς ὅλοι προετοιμαζόμαστε γιά νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες τοῦ κρύου καί τῆς κακοκαιρίας, ἄς ἀναλογισθοῦμε: Πόσοι ἀπό μᾶς σκέφτονται τούς ἀδύναμους ἀδελφούς μας; Πόσοι λογαριάζουμε…

Μετά τήν Κατασκήνωση ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ

  Ὑπάρχει κάποιος στήν οἰκογένεια πού περίμενε ὅλο τόν χρόνο μέ λαχτάρα νά πᾶμε στήν κατασκήνωση οἰκογενει­ῶν: ἡ τετράχρονη Ἐλπίδα μας!... «Πότε θά πᾶμε;», ρωτοῦσε πολύ συ­χνά καί ὑπολόγιζε μέ τό…

2016: ἐπετειακό ἔτος Ἀριστοτέλη

 Τό ἔτος 2016 ἀνακηρύχθηκε ἀπό τήν Unesco «Ἔτος Ἀριστοτέλη» μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 2.400 χρό­νων ἀπό τή γέννηση τοῦ μεγάλου ἕλληνα φιλοσόφου. Ἀξίζει, λοιπόν, νά σκιαγραφήσουμε ἁδρά τήν προσ­ωπικότητά του.…

STRESS: Πῶς νά τό ἀντιμετωπίσω;

  Καθημερινά γίνεται λόγος γιά τό stress καί τήν ἔνταση πού αὐξάνει γύρω μας καί μέσα μας. Διάφοροι τρόποι προτείνονται γιά τήν ἀντιμετώπισή του. Κανείς δέν ἀποδείχθηκε ἀποτελεσματικός.Ὅμως ἐσύ:•    Ξέρεις…