Τό τέλος τοῦ φτωχοῦ ἁγίου

 Ἡ ἀπόθεση τοῦ ἀσθενοῦς σαρκίου «εἰς γῆν ἐξ ἧς προῆλθεν» ἔχει κάτι τό ἱεροπρεπές καί τό ὁσιακό στήν περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη. Σέ ἐπιστολή, πού ἔστειλε ὁ π. Γεώργιος Ρήγας στόν…

Μιμητής τῶν ἀποστόλων

 Ὁ ἐμβριθής θεολόγος, ὁ πύρινος ἱεροκήρυκας, ὁ δεινός συγγραφέας, ὁ ὁμολογητής τῆς πίστεως Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 28η Αὐγούστου 2014. Φτωχαίνει συνεχῶς ἡ ἐπί γῆς Ἐκκλησία μας καί…

Ἡ πίστη

  Ἡ πίστη στήν Καινή Διαθήκη λέγεται μέ τέσσερις ἔννοιες, πού δέν εἶναι ὅλες γνωστές στή θύραθεν γραμματεία.   Ἀσφαλής ἐπαγγελία  Πρῶτα-πρῶτα σημαίνει τήν ἀσφαλῆ ἐπαγγελία, τή βεβαία ὑπόσχεση τοῦ…

Αἰωνία ἡ μνήμη στόν μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

 Μέ ἀφορμή τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστοῦ θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου μεταφέρουμε τόν ἐπικήδειο λόγο πού ἐξεφώνησε στήν ἐξόδιο ἀκολουθία του ὁ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκης: 1. Ἂν ἀφωρισμένος, κατὰ τὴν Καινὴ…

Ὀκτάχρονες νύφες, δεκάχρονες ζωντοχῆρες στό Ἰσλάμ

Ὑπό τή σκέπη τοῦ «προφήτη Μωάμεθ», πιστοί τηρητές τοῦ Κορανίου οἱ πατεράδες στίς χῶρες τοῦ Ἰσλάμ παντρεύουν τίς θυγατέρες τους ἀπό τά 8 τους χρόνια. Οἱ πιό πολλοί προσυμφωνοῦν τέτοιους…

Ὁ ἐκμουσουλμανισμός τῆς Εὐρώπης

Ἔρευνες ἀποδεικνύουν ὅτι, γιά νά ἐπιζήσει ἕνας πολιτισμός, ὁ δείκτης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων γιά κάθε οἰκογένεια πρέπει νά εἶναι 2,11 παιδιά γιά τουλάχιστον 25 χρόνια. Ὅσο μειώνεται ὁ ἀριθμός…

Τεμενάδες καί Τεμένη

Στίς 28 Ἀπριλίου 2010 ἀποφασίστηκε ἀπό τήν κυβέρνηση ἡ ἀνέγερση ἰσλαμικοῦ τεμένους «ὑπό τό συντεταγμένο ἔλεγχο τῆς Πολιτείας, τῆς ἑκάστοτε Κυβέρνησης καί τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ Παιδείας, «Διά Βίου Μάθησης καί…

Προβληματισμοί γιά τό Τέμενος

 Μετά ἀπό πέντε ἄγονους διαγωνισμούς, τήν ἀνέγερση τοῦ τεμένους ἀνέλαβε ἡ κοινοπραξία τῶν «παραδοσιακά ἐθνικῶν» ἐργολάβων, δηλαδή οἱ «ΑΒΑΞ» (ὅμιλος Ἰωάννου), «ΤΕΡΝΑ» (ὅμιλος Περιστέρη), «ΑΚΤΩΡ» (ὅμιλος Μπόμπολα) καί «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» (ὅμιλος…

Ὑπαρξιακό θέμα οἱ γιορτές

Στά πλαίσια τῆς ἐπιμήκυνσης τοῦ σχολικοῦ ἔτους τό Ὑπουργεῖο Παιδείας μελετᾶ τόν περιορισμό τῶν διακοπῶν τῶν Χριστουγέννων καί τοῦ Πάσχα, τήν κατάργηση τῆς ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τοῦ τοπικοῦ πολιούχου,…

Ἱερό μυστικό

(Ἀφιερωμένο στούς κατηχητές τῆς Ἐκκλησίας μας,πού ὑπακούοντας στό κάλεσμα τοῦ θείου Σποριᾶδουλεύουν μέ ζῆλο κι ἐπιμονή γιά τήν καλλιέργεια τῶν ψυχῶν). Ἐπέστρεψα περασμένα μεσάνυχτα. Ἔσυρα τά πόδια μου κουρασμένα, Θεέ…

Ἡ τελευταία Κυριακή

Ὁ Θεός ξημερώνει ἄλλη μία Κυριακή. Κι ἐμεῖς βρισκόμαστε ἀκόμη στήν ἔνδοξη Κωνσταντινούπολη. Σήμερα γιά ἐκκλησιασμό στό πρόγραμμα ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Ταξιάρχη στό Μπαλατά. Βρίσκεται στήν περιοχή τοῦ Φαναρίου,…

Ἡ Ἐκκλησία σχολεῖο τοῦ Χριστοῦ

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ἁγία οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ. Τά μέλη της ἀπολαμβάνουν τήν ἀγάπη καί φροντίδα τοῦ Θεοῦ πατέρα, κληρονομοῦν τήν ἀτίμητη περιουσία του, χαίρονται τήν κοινωνία καί τόν σύνδεσμο…