Δέν εἶμαι θυμωμένη μέ τόν Θεό

 Τόν περασμένο Αὔγουστο, ἑκατον­τάδες χιλιάδες ἰρακινοί χριστιανοί ἐγκα­τέλειψαν τά σπίτια τους ἐξαιτί­ας τῶν ἰσλαμιστῶν τῆς τρομοκρατι­κῆς ὀργάνωσης Ἰσλαμικό Κράτος (ISIS). Πάνω ἀπό δύο ἑκατομμύρια ἐκτοπισμένοι Ἰρακινοί ζοῦν σέ κα­ταυ­λισμούς• ἀ­νάμεσά…

Ὁ ἔμπορος τοῦ θανάτου πού ἔγινε κήρυκας τῆς είρήνης

 Ὄχι, δέν ἦταν ἀποκλειστικό ἰδανι­κό τῶν ἀνθρώπων τῆς ὁμηρικῆς ἐποχῆς. Μέ­χρι καί σήμερα ἡ ὑστεροφημία ἀπασχολεῖ τόν ἄνθρωπο καί καθορίζει τίς ἐπιλογές του. Μία τέτοια ἐπιλογή ὑ­στεροφημίας ἦταν καί ἡ…

Ἡ μία, ἁγία καί ἀπολύτως ὑγιής Ἐκκλησία

 Ὁ πάπας Φραγκίσκος λίγο πρίν τήν ἐπίσκεψή του στό Φανάρι, στίς 5 Νοεμβρίου, δήλωσε: «Δέν ὑπάρχει ὑγιής Ἐκκλησία, ὅταν οἱ πιστοί, οἱ κληρικοί καί οἱ διάκονοι δέν εἶναι ἑνωμένοι περί…

Ὄχι, στό Ἀντι-Τριώδιο

 Κάθε χρόνο, κατά τή διάρκεια τῆς πιό κατανυκτικῆς ἐκκλησιαστικῆς πε­ριόδου, τοῦ Τριωδίου, ὁ διάβολος μέ τό ἀντι-Τρι­ώδιό του, μέ τά καρνα­βά­λια* πού κορυ­βαντιοῦν, προσπαθεῖ νά καλύψει τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι…

Εἴμαστε ὅλοι ὑποψήφιοι!

   Ἐπίκαιρος ὁ λόγος γιά ἐκλογές. Ἀλλά ἀξίζει νά μελετήσουμε τρεῖς ἄλλες ἐκλογές, στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ἡ Ἁγία Γραφή.    Στίς πολιτικές ἐκλογές προτείνεται συγκεκριμένη λίστα ὑποψηφίων καί ἐμεῖς ἐκλέγουμε…

Τό τέλος τοῦ φτωχοῦ ἁγίου

 Ἡ ἀπόθεση τοῦ ἀσθενοῦς σαρκίου «εἰς γῆν ἐξ ἧς προῆλθεν» ἔχει κάτι τό ἱεροπρεπές καί τό ὁσιακό στήν περίπτωση τοῦ Παπαδιαμάντη. Σέ ἐπιστολή, πού ἔστειλε ὁ π. Γεώργιος Ρήγας στόν…

Μιμητής τῶν ἀποστόλων

 Ὁ ἐμβριθής θεολόγος, ὁ πύρινος ἱεροκήρυκας, ὁ δεινός συγγραφέας, ὁ ὁμολογητής τῆς πίστεως Νικόλαος Σωτηρόπουλος ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ τήν 28η Αὐγούστου 2014. Φτωχαίνει συνεχῶς ἡ ἐπί γῆς Ἐκκλησία μας καί…

Αἰωνία ἡ μνήμη στόν μακαριστό Νικόλαο Σωτηρόπουλο

 Μέ ἀφορμή τό τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο τοῦ ἀγωνιστοῦ θεολόγου Νικολάου Σωτηροπούλου μεταφέρουμε τόν ἐπικήδειο λόγο πού ἐξεφώνησε στήν ἐξόδιο ἀκολουθία του ὁ ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκης: 1. Ἂν ἀφωρισμένος, κατὰ τὴν Καινὴ…

Ὀκτάχρονες νύφες, δεκάχρονες ζωντοχῆρες στό Ἰσλάμ

Ὑπό τή σκέπη τοῦ «προφήτη Μωάμεθ», πιστοί τηρητές τοῦ Κορανίου οἱ πατεράδες στίς χῶρες τοῦ Ἰσλάμ παντρεύουν τίς θυγατέρες τους ἀπό τά 8 τους χρόνια. Οἱ πιό πολλοί προσυμφωνοῦν τέτοιους…

Ὁ ἐκμουσουλμανισμός τῆς Εὐρώπης

Ἔρευνες ἀποδεικνύουν ὅτι, γιά νά ἐπιζήσει ἕνας πολιτισμός, ὁ δείκτης τοῦ ἀριθμοῦ τῶν γεννήσεων γιά κάθε οἰκογένεια πρέπει νά εἶναι 2,11 παιδιά γιά τουλάχιστον 25 χρόνια. Ὅσο μειώνεται ὁ ἀριθμός…

Τεμενάδες καί Τεμένη

Στίς 28 Ἀπριλίου 2010 ἀποφασίστηκε ἀπό τήν κυβέρνηση ἡ ἀνέγερση ἰσλαμικοῦ τεμένους «ὑπό τό συντεταγμένο ἔλεγχο τῆς Πολιτείας, τῆς ἑκάστοτε Κυβέρνησης καί τοῦ ἁρμοδίου Ὑπουργοῦ Παιδείας, «Διά Βίου Μάθησης καί…

Προβληματισμοί γιά τό Τέμενος

 Μετά ἀπό πέντε ἄγονους διαγωνισμούς, τήν ἀνέγερση τοῦ τεμένους ἀνέλαβε ἡ κοινοπραξία τῶν «παραδοσιακά ἐθνικῶν» ἐργολάβων, δηλαδή οἱ «ΑΒΑΞ» (ὅμιλος Ἰωάννου), «ΤΕΡΝΑ» (ὅμιλος Περιστέρη), «ΑΚΤΩΡ» (ὅμιλος Μπόμπολα) καί «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» (ὅμιλος…