Αὔριο εἶναι Κυριακή... Ἔχεις μία πρόσκληση!

  Αύριο ξημερώνει Κυριακή, η μέρα του Κυρίου μας. Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε μια ιδιαίτερη πρόσκληση. Μια πολύ όμορφη πρόσκληση. Να μετάσχουμε όλοι στο κοινό Ποτήριο, στο Ποτήριο της ζωής. Μια πρόσκληση…

Ἡ πιό ὑπέροχη ὀμορφιά...

 Κάψα... Τό μεσημέρι πυρακτωνόταν στήν ἀνελέητη καλοκαιριά τ᾿ Αὐγούστου· παραλυμένη ἡ ζωή μέσα στή νάρκη τοῦ ἥλιου. Λαμποκοπούσανε τά χρώματα τῆς γῆς, ἀστράφταν στό χρυσό. Μιά ὀμορφιά ἐξαίσια, φτιαγμένη ὁλάκερη…

Ποιά εἶναι τά "ἄκρα";

 Καίει ὁ αὐγουστιάτικος ἥλιος. Ἡ παραλία σφύζει ἀπό ζωή• κίνηση, βουητά καί γέλια. Μέ εὐφροσύνη ἀπολαμβάνω τά παιδιά πού παίζουν μέ τήν ἄμμο φτιάχνοντας διάφορες ἔξυπνες κατασκευές. Ἡ ἀνεμελιά καί…

Τιμή στό σκεῦος τῆς ζωῆς

 Ἴδια μέ λυγερό κλωνί πού ξεπετάγεται ἀπ᾿ τή γῆ στέκεται ἡ νεαρή βασιλοπούλα τῶν Φαιάκων ἀντίκρυ στό Δυσσέα• μαντεύει ὁ ναυαγός στήν περήφανη ἀφοβία τῆς κόρης τήν ἀρχοντιά τῆς φύτρας…

Ἀπό τήν δημιουργία στόν Δημιουργό

 Ἕνας βράχος προβάλλει πάνω ἀπ᾿ τή θάλασσα -πού τόσες φωνές τραγούδησαν τό βαθύ της γαλάζιο. Ἀνεβαίνω κι ἡ ἀνάσα μου ὅλο καί πιό γοργή ἀνταμώνεται μέ τό χτύπο τῆς καρδιᾶς…

Λογική καί ἠθική

 Συμπληρώθηκαν ἑβδομήντα ἔτη ἀ­πό τή λήξη τοῦ Β΄ παγκοσμίου πολέμου στό εὐρωπαϊκό ἔδαφος (1945-2015). Οἱ λαοί κατα­πλη­γωμένοι ἀπό τίς συρρά­ξεις θρη­νοῦ­σαν πενηνταπέντε περίπου ἑκα­τομ­μύρια νεκρούς καί ἦσαν ὑποχρε­ω­μένοι νά ἀνασυ­γκρο­τη­θοῦν,…

Οἱ φυσικοί νόμοι καί οἱ ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου

Ἡ νομοτέλεια τῶν φυσικῶν νόμων  Ὁ ἄνθρωπος, πέρα ἀπό τήν ὑλική συνι­στῶ­σα του, εἶναι προικισμένος μέ ψυχή, πού ἀποτελεῖ τήν πιό οὐσιαστι­κή διαφορά του ἀπό ὅλα τά ἄλλα ἔμβια ὄντα…

Δέν εἶμαι θυμωμένη μέ τόν Θεό

 Τόν περασμένο Αὔγουστο, ἑκατον­τάδες χιλιάδες ἰρακινοί χριστιανοί ἐγκα­τέλειψαν τά σπίτια τους ἐξαιτί­ας τῶν ἰσλαμιστῶν τῆς τρομοκρατι­κῆς ὀργάνωσης Ἰσλαμικό Κράτος (ISIS). Πάνω ἀπό δύο ἑκατομμύρια ἐκτοπισμένοι Ἰρακινοί ζοῦν σέ κα­ταυ­λισμούς• ἀ­νάμεσά…

Ὁ ἔμπορος τοῦ θανάτου πού ἔγινε κήρυκας τῆς είρήνης

 Ὄχι, δέν ἦταν ἀποκλειστικό ἰδανι­κό τῶν ἀνθρώπων τῆς ὁμηρικῆς ἐποχῆς. Μέ­χρι καί σήμερα ἡ ὑστεροφημία ἀπασχολεῖ τόν ἄνθρωπο καί καθορίζει τίς ἐπιλογές του. Μία τέτοια ἐπιλογή ὑ­στεροφημίας ἦταν καί ἡ…

Ἡ μία, ἁγία καί ἀπολύτως ὑγιής Ἐκκλησία

 Ὁ πάπας Φραγκίσκος λίγο πρίν τήν ἐπίσκεψή του στό Φανάρι, στίς 5 Νοεμβρίου, δήλωσε: «Δέν ὑπάρχει ὑγιής Ἐκκλησία, ὅταν οἱ πιστοί, οἱ κληρικοί καί οἱ διάκονοι δέν εἶναι ἑνωμένοι περί…

Ὄχι, στό Ἀντι-Τριώδιο

 Κάθε χρόνο, κατά τή διάρκεια τῆς πιό κατανυκτικῆς ἐκκλησιαστικῆς πε­ριόδου, τοῦ Τριωδίου, ὁ διάβολος μέ τό ἀντι-Τρι­ώδιό του, μέ τά καρνα­βά­λια* πού κορυ­βαντιοῦν, προσπαθεῖ νά καλύψει τή φωνή τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι…

Εἴμαστε ὅλοι ὑποψήφιοι!

   Ἐπίκαιρος ὁ λόγος γιά ἐκλογές. Ἀλλά ἀξίζει νά μελετήσουμε τρεῖς ἄλλες ἐκλογές, στίς ὁποῖες ἀναφέρεται ἡ Ἁγία Γραφή.    Στίς πολιτικές ἐκλογές προτείνεται συγκεκριμένη λίστα ὑποψηφίων καί ἐμεῖς ἐκλέγουμε…