Ἀναδρομικό κίνημα

 «7ος Διεθνής Νυκτερινός Ἡμι­μα­ραθώνιος Θεσσαλονίκης, 13 Ὀκτωβρί­ου. Τρέχουμε δέν... κοιμόμαστε!». Πο­λύ διαφημίστηκε στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ ἡ διοργάνωση αὐ­τοῦ τοῦ νυκτερινοῦ ἀγώνα δρόμου. Ἐδῶ καί ἑ­φτά χρόνια καταφέραμε νά βροῦμε…

Καί τά μνημεῖα στό σφυρί!

 Βαθύ πόνο καί ὀργή προκαλεῖ ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Κυβερνητικοῦ Συμβουλίου Οἰκονομικῆς Πολιτι­κῆς νά με­ταβιβαστοῦν στήν «Ἑλ­λη­νι­- κή Ἑταιρεία Συμμετοχῶν καί Περιουσίας» (Ὑπερταμεῖο) μουσεῖα, μνημεῖα καί ἀρχαιολογικοί χῶροι τῆς πατρίδας…

ΤΙΤΛΟΙ

 Οἱ τρεῖς αἰῶνες πρίν ἀπό μᾶς εἶχαν ἤδη περάσει στήν ἱστορία μέ πολύ ξεχωριστούς καί ἐντυπωσιακούς τί­τλους. Ὁ 18ος, ὁ αἰώνας τῶν φώτων. Ὁ 19ος, ὁ αἰώνας τῶν ἐπαναστάσεων. Ὁ …

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

 Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπό τόν Θεό γιά νά εἶναι ὁ ἱερέας ὅλης τῆς κτίσης. Ἱερέας θά πεῖ μεσίτης. Εἶναι αὐτός πού μεσιτεύει στόν Κύριο γιά τήν ζωή τοῦ κόσμου. Αὐτός…

Καί οἱ συμφωνίες ἀκυρώνονται

 Βροχή τά συγχαρητήρια ἀπό τή διεθνῆ κοινότητα πρός τά δύο «μέ­ρη» προσπαθοῦν νά ἐπισπεύσουν τά διαδικαστικά βήματα γιά τήν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν (17/6/ 2018). Ἡ μεγάλη, ὅμως, πλειο­ψηφία…

Καλή σπορά

   Καλή σπορά!

Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε

 Γράφοντας ὁ ἀπόστολος Παῦλος τήν Α´ Ἐπιστολή του πρός τήν ἀρτι­γέν­νητη Ἐκκλησία τῶν Θεσσαλονικέων παρακαλεῖ τούς πιστούς, ἀνάμεσα στά ἄλλα, νά χαίρονται πάντοτε, νά προσεύχονται ἀδιάλειπτα καί νά εὐχαριστοῦν τόν…

Ἡ συμφωνία πού "βιάζει" τήν ἱστορία

 «Λύπη συνέχει τὰς καρδίας ἡ­μῶν», μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμ­φω­νίας στίς Πρέσπες στίς 17 Ἰουνίου 2018. Ἀναντίρρητα, «ἥδε ἡμέρα», ἡ ἀποφράς τῆς νεότερης ἱστορίας μας, εἶναι ἀρχή μεγάλων συμφορῶν γιά…

Ἐγερτήρια σαλπίσματα

«Ἄν ἐξεράθη τό κλαρί, πάντα χλωρή εἶν’ ἡ ρίζακαί μένει πάντα ζωντανό, ἤ ρόδι φάγ’ ἤ βρίζα,αὐτό τό βόιδι τό μανό, π’ ὅσο βαθιά ρουχνίζειτόσο εὔκολα μυγιάζεται κι ἀνεμο­στρο­βιλίζει,καί πού…

Ἡ νομοτέλεια τοῦ "Μηδὲν μεριμνᾶτε"

 Ἡ ζωή μας βρίσκεται σέ ἄμεση συν­άρτηση μέ τόν Θεό, τόν διαχειριστή καί συντονιστή τῶν χαοτικῶν φαινομένων, τά ὁποῖα διέπουν τό σύμπαν. Ἔ­χουμε ὅμως, ὅπως εἴδαμε στό προη­- γούμενο ἄρθρο,…

Ἡ νομοτέλεια τοῦ Μηδὲν μεριμνᾶτε

Α΄. Γιατί δέν πρέπει νά ἀγχωνόμαστε Ἡ χριστιανική διδασκαλία καί ὁ τρόπος λειτουργίας τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἔχουν κοινή προέλευση, τόν δημιουρ­γό Θεό. Ἐκεῖνος δημιούργησε τόν φυσικό κόσμο μέ συγκεκριμένους βασι­- κούς…

Ἀναστάσιμη μαρτυρία -ἀγωνιστική διαμαρτυρία

 Ἐντυπωσιακή καί ἐπιτυχημένη ἦταν ἡ σύναξη πού πραγματοποιήθηκε τό ἀπό­γευμα τῆς Κυριακῆς 7 Μαΐου μέ θέμα τό καίριο ἐρώτημα «Ἑλληνορθόδοξη παι­δεία ἤ ἄθεα γράμματα;».Χιλιάδες ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας γέ­μισαν τό Βελλίδειο…