Κάτω τά χέρια ἀπό τά ἱερά μας σύμβολα!

   «8/10/2018: Τή νύχτα τῆς Κυρια­κῆς πρός Δευτέρα, ἄγνωστοι γκρέμισαν ὑ­περμεγέθη τσιμεντένιο σταυ­ρό, πού εἶ­χαν τοποθετήσει στή βραχώδη ἀκτή Ἀ­­­πελῆ, ἐπίσης ἄγνωστοι, κάτω ἀπό τό κάστρο τῆς Μυτιλήνης». Ὅλως τυχαίως…

Ἀναδρομικό κίνημα

 «7ος Διεθνής Νυκτερινός Ἡμι­μα­ραθώνιος Θεσσαλονίκης, 13 Ὀκτωβρί­ου. Τρέχουμε δέν... κοιμόμαστε!». Πο­λύ διαφημίστηκε στό τέλος τοῦ καλοκαιριοῦ ἡ διοργάνωση αὐ­τοῦ τοῦ νυκτερινοῦ ἀγώνα δρόμου. Ἐδῶ καί ἑ­φτά χρόνια καταφέραμε νά βροῦμε…

Καί τά μνημεῖα στό σφυρί!

 Βαθύ πόνο καί ὀργή προκαλεῖ ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τοῦ Κυβερνητικοῦ Συμβουλίου Οἰκονομικῆς Πολιτι­κῆς νά με­ταβιβαστοῦν στήν «Ἑλ­λη­νι­- κή Ἑταιρεία Συμμετοχῶν καί Περιουσίας» (Ὑπερταμεῖο) μουσεῖα, μνημεῖα καί ἀρχαιολογικοί χῶροι τῆς πατρίδας…

ΤΙΤΛΟΙ

 Οἱ τρεῖς αἰῶνες πρίν ἀπό μᾶς εἶχαν ἤδη περάσει στήν ἱστορία μέ πολύ ξεχωριστούς καί ἐντυπωσιακούς τί­τλους. Ὁ 18ος, ὁ αἰώνας τῶν φώτων. Ὁ 19ος, ὁ αἰώνας τῶν ἐπαναστάσεων. Ὁ …

Καί οἱ συμφωνίες ἀκυρώνονται

 Βροχή τά συγχαρητήρια ἀπό τή διεθνῆ κοινότητα πρός τά δύο «μέ­ρη» προσπαθοῦν νά ἐπισπεύσουν τά διαδικαστικά βήματα γιά τήν ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν (17/6/ 2018). Ἡ μεγάλη, ὅμως, πλειο­ψηφία…

Καλή σπορά

   Καλή σπορά!

Ἡ συμφωνία πού "βιάζει" τήν ἱστορία

 «Λύπη συνέχει τὰς καρδίας ἡ­μῶν», μετά τήν ὑπογραφή τῆς συμ­φω­νίας στίς Πρέσπες στίς 17 Ἰουνίου 2018. Ἀναντίρρητα, «ἥδε ἡμέρα», ἡ ἀποφράς τῆς νεότερης ἱστορίας μας, εἶναι ἀρχή μεγάλων συμφορῶν γιά…

Ἐγερτήρια σαλπίσματα

«Ἄν ἐξεράθη τό κλαρί, πάντα χλωρή εἶν’ ἡ ρίζακαί μένει πάντα ζωντανό, ἤ ρόδι φάγ’ ἤ βρίζα,αὐτό τό βόιδι τό μανό, π’ ὅσο βαθιά ρουχνίζειτόσο εὔκολα μυγιάζεται κι ἀνεμο­στρο­βιλίζει,καί πού…

Ἡ νομοτέλεια τοῦ "Μηδὲν μεριμνᾶτε"

 Ἡ ζωή μας βρίσκεται σέ ἄμεση συν­άρτηση μέ τόν Θεό, τόν διαχειριστή καί συντονιστή τῶν χαοτικῶν φαινομένων, τά ὁποῖα διέπουν τό σύμπαν. Ἔ­χουμε ὅμως, ὅπως εἴδαμε στό προη­- γούμενο ἄρθρο,…

Ἡ νομοτέλεια τοῦ Μηδὲν μεριμνᾶτε

Α΄. Γιατί δέν πρέπει νά ἀγχωνόμαστε Ἡ χριστιανική διδασκαλία καί ὁ τρόπος λειτουργίας τοῦ φυσικοῦ κόσμου ἔχουν κοινή προέλευση, τόν δημιουρ­γό Θεό. Ἐκεῖνος δημιούργησε τόν φυσικό κόσμο μέ συγκεκριμένους βασι­- κούς…

Ἀναστάσιμη μαρτυρία -ἀγωνιστική διαμαρτυρία

 Ἐντυπωσιακή καί ἐπιτυχημένη ἦταν ἡ σύναξη πού πραγματοποιήθηκε τό ἀπό­γευμα τῆς Κυριακῆς 7 Μαΐου μέ θέμα τό καίριο ἐρώτημα «Ἑλληνορθόδοξη παι­δεία ἤ ἄθεα γράμματα;».Χιλιάδες ἀνθρώπων κάθε ἡλικίας γέ­μισαν τό Βελλίδειο…

Προφητεῖες καί ψευδοπροφητεῖες

 «Ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς» (Μθ 24, 24), εἶχε προειδοποιήσει ὁ Κύριος. Πρά­γματι, στίς μέρες μας ἡ…