Εἴμαστε χριστιανοί;

  Ξενίζει τό ἐρώτημα. Κι εἶναι πράγματι κάπως ἀναπάντεχο, τουλάχιστον γιά τό περιβάλλον καί τήν ἐποχή μας. Χρειάζεται ἐρώτημα; Καί βέβαια εἴμαστε χριστιανοί! Ἔτσι γεννηθήκαμε. Μ᾿ αὐτό τό φρόνημα ἀνατραφήκαμε,…

Τό θεμέλιο τῆς προόδου

 Εἶναι κανόνας τῆς φύσεως, πού ἡ ἀνθρώπινη εὐφυΐα τόν ἔκανε νόμο τῆς μηχανικῆς: Τό ὕψος ὅπου μπορεῖ νά φθάσει ἡ κορυφή ἐξαρτᾶται ἀπό τή σταθερότητα τῆς βάσεως. Βυθίζονται στό χῶμα…

Γιατί κατακρίνουμε;

   Καταλαλιά καί κατάκριση εἶναι δύο σοβαρά πάθη, τά ὁποῖα ὑπονομεύουν τήν πνευματική ζωή τῶν πιστῶν. «Καταλαλῶ» σημαίνει «λαλῶ εἰς βάρος κάποιου», ἐνῶ «κρίνω» σημαίνει τή λήψη τῆς ἀποφάσεως, τήν…

Μακροθυμία καί ὑπομονή

  Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐποχῆς μας δέν μπορεῖ να ὑπομείνει, νά ἀνεχθεῖ, νά μακροθυμήσει. Συνήθως ἀπαιτεῖ. Ἀπαιτεῖ δικαιώματα καί παραχωρήσεις ὄχι μόνο σέ συλλογικό ἐπίπεδο, ἀπό τό κράτος ἤ ἄλλες…

"Δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι"

  Ἄργησε! Ἔρριξε τό ἱμάτιο στούς ὤμους του καί βγῆκε στό λιθόστρωτο. Μήτε πού τό κατάλαβε πῶς σκόνταψε στόν τρίβωνα πού ἔπεφτε ἀσουλούπωτα ἀπό τούς ὤμους τοῦ κοντοῦ διαβάτη, πού σουλάτσαρε…

Μήπως πάει χαμένη γιά σένα;

  Τή μεγάλη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀπέναντί μας, μιά ἀγάπη πού δέν τήν ἀξίζουμε, ἐκφράζει ἡ Καινή Διαθήκη μέ τή λέξη χάρη. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ δίνεται ἁπλόχερα καί σέ…

Ποῦ πηγαίνουμε;

Πρός νομιμοποίηση παραθρησκειῶν, σεκτῶν καί ὄχι μόνον;     Ὁ ὑπουργός Παιδείας κατέθεσε ἐσπευσμένα γιά διαβούλευση νομοσχέδιο σχετικά μέ τήν «Ὀργάνωση τῆς νομικῆς μορφῆς τῶν θρησκευτικῶν κοινοτήτων καί τῶν ἑνώσεών…

Ἡ φύση μᾶς διδάσκει

   Χρειάζονται μόνο μερικά φρέσκα φυτά τῆς γαλατσίδας (τό εἶδος «εὐφορβία δενδροειδής»), γιά νά παραχθεῖ ἕνα λίτρο βενζίνης, ἐνῶ ἡ αντίστοιχη ποσότητα ἀπό τό γνωστό μας πρατήριο χρειάστηκε 26 τόνους…