ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΝΕΟ

Σύμβαση με ΕΣΠΑ, Τμήματα : ΒΡΕΦΙΚΟ - ΜΕΤΑΒΡΕΦΙΚΟ

ἐπιστροφή στήν ἀρχική σελίδα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΑΣ


 Ὁ παιδικός σταθμός λειτουργεῖ ἀπό τό 1991 σέ ἰδιόκτητο κτίριο ἐπί τῆς ὁδοῦ Μπαλόγλου 25 στήν Ξηροκρήνη. Ἀπό τότε μέχρι καί σήμερα φροντίζουμε γιά τήν ἀνελλιπῆ συντήρηση καί βελτίωση τοῦ χώρου μας, ὥστε νά ἐξασφαλίζουμε ἕνα ἀσφαλές, ἑλκυστικό καί χαρούμενο περιβάλλον γιά τά παιδιά.

 

 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
 

Ἀγαπητοί γονεῖς, 
 στίς μέρες μας εἶναι πλέον καί ἐπιστημονικά ἀποδεδειγμένο ὅτι οἱ ἐμπειρίες καί οἱ εἰκόνες πού λαμβάνει τό παιδί στά τρία πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς του εἶναι κρίσιμες καί καθοριστικές γιά ὅλη του τή ζωή. Στήν ἐπιθυμία σας νά ἐπενδύσετε στά πρῶτα σημαντικά βήματα τοῦ παιδιοῦ σας μέσα στό σχολικό περιβάλλον ἀνταποκρίνεται μέ ὑπευθυνότητα ὁ παιδικός μας σταθμός. 
 
Προσφέρουμε στό παιδί μία κοινωνία ἀγάπης, ὅπου μπορεῖ ἐλεύθερα νά κινεῖται, νά μαθαίνει παίζοντας, νά ἐκφράζει τά συναισθήματά του καί νά καλλιεργεῖ τή δική του ξεχωριστή προσωπικότητα. Γιά νά τό πετύχουμε αὐτό παρέχουμε στά παιδιά ἕνα μεγάλο φάσμα πηγῶν μάθησης, κατάλληλων γιά τήν ἡλικία καί τίς μαθησιακές τους ἀνάγκες, καθώς καί δραστηριότητες πού βοηθοῦν τό κάθε παιδί νά ἀναπτυχθεῖ βασιζόμενο στίς ἤδη ὑπάρχουσες γνώσεις του καί τίς ξεχωριστές ἱκανότητές του. 
 
Βέβαια, δέν πρέπει νά ξεχνοῦμε πώς ὁ παιδικός σταθμός εἶναι ἡ πρώτη μικρή κοινωνική ὁμάδα στήν ὁποία ἐντάσσεται τό παιδί. Ἡ συνύπαρξη καί ἀλληλεπίδραση μέ ἄλλα παιδιά τῆς ἡλικίας του εἶναι πολλαπλά ὠφέλιμη γι’ αὐτό: μαθαίνει νά ἐπικοινωνεῖ μέ τούς ἄλλους καί νά τούς σέβεται, νά συνεργάζεται, νά μοιράζεται βιώματα καί ἐμπειρίες ξεπερνώντας φόβους καί ἀνασφάλειες. 

 Ἡ παρουσία τῶν παιδαγωγῶν βοηθάει καί ἐνθαρρύνει τά παιδιά νά υἱοθετοῦν θετική συμπεριφορά ἀπέναντι στά ἄλλα παιδιά, ἐνῶ ταυτόχρονα ἐνισχύει τό αἴσθημα ἀσφάλειας γιά τά ἴδια τά παιδιά. 

 

 
 
sound by Jbgmusic