Ὁ θάνατος ἑνός γκουρού

 Ἀνήμερα τοῦ Πάσχα τοῦ 2011 ἄφησε τήν τελευταία του πνοή ὁ ἰνδός γκουρού Σάτυα Σάι Μπάμπα, σέ ἡλικία 85 ἐτῶν, ἄν καί προέβλεπε ὅτι θά πεθάνει στά 96 του. Ὁ…

Ἡ προοπτική τῆς πίστεως

Ζυμωμένος μέ τήν ἴδια τήν ὑπόσταση καί τή ζωή τοῦ πεσμένου ἀνθρώπου ὁ πόνος δέν ἔπαυσε νά ἀποτελεῖ τό μεγάλο πρόβλημα, πού ἀναστατώνει τίς καρδιές καί ταράσσει τίς συνειδήσεις. Θλίψεις…

Κυριακή: ἡ θεολογία της

 Ὁ ἐρχομός καί τό πέρασμα τοῦ Θεοῦ ἀπό τή γῆ ἄφησε τά ἴχνη καί τά ἀποτυπώματά του πάνω στό χῶρο καί μέσα στό χρόνο τῶν ἀνθρώπων. Τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ,…

Κυριακή: ἡ ἱστορία της

Πόσο γλυκά ἀκούγεται στ’ αὐτιά μας καί ἠχεῖ στήν καρδιά μας τό ὄνομα τῆς Κυριακῆς ἡμέρας! Τό ἄγγιγμά της ἀφήνει καί στούς πιό πωρωμένους ἕνα ἁπαλό χάδι καί φέρνει στή…

Τό πείραμα τοῦ CERN καί τό σωμάτιο τοῦ Θεοῦ

Πρόσφατα τό βραβεῖο Nobel Φυσικῆς 2013 ἀπονεμήθηκε στούς Φρανσουά Ἐνγκλέρ καί Πίτερ Χίγκς γιά τή θεωρία πού διατύπωσαν πρίν ἀπό περίπου 50 χρόνια, πού ἀφορᾶ στήν ὕπαρξη ἑνός στοιχειώδους ὑλικοῦ…

Βρίσκοντας τή θέση μας

 Ὁ δρόμος πού περπατάει κανείς γιά νά φτιάξει τόν ἑαυτό του εἶναι μακρύς. Καί σκοτεινός καί ἐπίπονος. Γιά πολλούς γίνεται καί ἀδιέξοδος, δέν βγάζει τελικά πουθενά· στριφογυρνοῦν ἔτσι γιά πάντα…

Ψάχνοντας γιά τόν Θεό

Ναί, ἔψαχνα τόν Θεό. Τόσο ἐγώ ὅσο κι ἡ γυναίκα μου ἡ Μαίρη νιώθαμε πώς κάτι λείπει ἀπό τήν κατά τά ἄλλα εὐτυχισμένη ζωή μας. Κι αὐτό τό ἄδειο κομμάτι…

Αὐτός μέ παρακολουθεῖ

Καθισμένος στήν αἴθουσα ἀναμονῆς τοῦ ἰατρείου, περίμενα ὑπομονετικά νά ᾿ρθει ἡ σειρά μου γιά νά μπῶ στήν ἐξεταστική αἴθουσα. ῎Αλλα τέσσερα ἄτομα περίμεναν ἐπίσης νά συναντήσουν τόν πραγματικά ἀξιόλογο γιατρό…

Κατάρα ἤ εὐλογία;

Ἡ ζωή μᾶς συνηθίζει σέ ἐκπλήξεις, ἀλλά ἡ πίστη μᾶς ξαφνιάζει μέ παράδοξα. Ἀπό τή μιά στιγμή στήν ἄλλη συμβαίνει συχνά ὁ ροῦς τῶν πραγμάτων νά ἀλλάζει, ἡ εὐτυχία νά…

Μόνο μία λέξη

Ἐάν μοῦ ἔλεγαν σήμερα ὅτι πρέπει νά ξεχάσω ὅλες τίς λέξεις καί νά κρατήσω μόνο μία, θά κρατοῦσα τή λέξη «εὐχαριστῶ». Κρατώντας αὐτήν, θά μποροῦσα πάλι νά βρῶ τό δρόμο…

Θυσία Ἄβελ

Κατάμεστη ἡ ἐκκλησιά, μελιά ἀπ᾿ τίς ἀντιφεγγιές τοῦ πολυέλαιου, πού λάξευαν μέ σμίλες τοῦ φωτός τό τέμπλο της· ἐκεῖ στήν πύλη τοῦ ἱεροῦ μέ τό κεφάλι του γερμένο ταπεινά στή…

Ἕνα πιάνο στό... αὐτἰ σας

Ἴσως νά μήν ἔχετε καμία σχέση μέ τή μουσική καί τά μουσικά ὄργανα. Μπορεῖ νά μήν ἀγγίξατε ποτέ τά πλῆκτρα ἑνός πιάνου. Κι ὅμως καθημερινά ἀνά πᾶσα στιγμή μέσα στό…