Γιά τήν πορφύρα τοῦ μαρτυρίου

  Ἦταν ἡ πρώτη σπορά πού ἔπεφτε στίς ψυχές τῶν ἐθνικῶν, ἦταν οἱ πρῶτες σπίθες πού λαμπάδιαζαν τή γῆ τῆς Ἑλ­λάδας μας μέ τό πῦρ πού ἦρθε ὁ Ἰη­σοῦς νά…

Ἀπό τόν Σταυρό στήν Ἀνάσταση

  Στά παράλια τῆς Μικρασίας, στήν Πέργη τῆς Παμφιλίας ὁ Θεόδωρος στά δεκαοκτώ του χρόνια ὀρθός ἀγκαλιάζει τά ξύλα τοῦ σκληροῦ σταυροῦ, πού στή­νονται γι᾽ αὐ­τόν καί ἀναφωνεῖ μέ ἀκράδαντη…

Πασχαλιάτικο στεφάνι

  Τό Γένος ἀνέβαινε τόν Γολγοθᾶ τῆς δεινῆς δουλείας τέσσερις αἰῶνες πιά κι οἱ χριστιανοί εἰσέρχονταν γιά ἄλλη μιά χρονιά στήν Ἑβδομάδα τῶν Παθῶν. Ἦταν Μεγάλη Δευτέρα, 30 Μαρτίου τοῦ…

Σάν τόν Πάγκαλο Ἰωσήφ

  Σέ χρόνους δίσεκτους γιά τό Γένος μας, στό ζοφερό σκοτάδι τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, ἔμψυχα λυχνάρια μέ φῶς ἀναστάσιμο ἀ­να­δείχθηκαν οἱ Νεομάρτυρες. Ἀχτίδες ἀπό τό φῶς τῆς ἡρωικῆς βιοτῆς τους…

Ὡς υἱοῖς

 Ὁ Ἀπρίλης ἦταν σκλη­ρός μήνας γιά τό Γένος. Ἔτσι κι ἀλλιῶς ἀ­πό μό­νος του εἶναι πικρός, μήνας τοῦ Σταυροῦ καί τῶν Πα­θῶν. Ἀλλά, ὅταν ἐκεῖ­νον τόν μακρινό Ἀ­πρίλη τοῦ 1453…

Ἡ κλήση εἶναι προσωπική

Στήν ἱερά μονή Διονυσί­ου τοῦ Ἁ­γίου Ὄρους βρῆ­καν καταφύγιο μετά τήν ἄρ­νη­ση οἱ δύο νέοι, ὁ Βονιφάτιος καί ὁ Εὐδόκιμος. Ἦταν ἀρ­χές τοῦ 19ου αἰ­ώ­να, τό­τε πού τό ξί­φος τοῦ…

Ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον;

 Tό πιό λαμπρό «Χριστός ἀνέστη» ἀν­τήχησε ἀπό τά χεί­λη ὅσων ἀνέβηκαν τόν Γολ­γοθᾶ σηκώνοντας τόν σταυρό τοῦ μαρτυρίου καί μέσα ἀπό τό αἷμα ἀντίκρυσαν τά μάτια τους τό ἔκπαγλο φῶς…

Ὁ ἅγιος νεομάρτυς Γεώργιος ὁ Κύπριος

 Στρατευομένη ἡ Ἐκκλησία ἐπί τῆς γῆς! Κι εἶναι σέ κάθε ἐποχή πολλά τά χέ­ρια πού κράτησαν τή σκυτάλη τοῦ μαρτυρίου καί ἔφτασαν στόν θρίαμβο τοῦ οὐρανοῦ! Στοῦ Ἀπριλίου τό Συναξάρι…

Ὁ Πατριάρχης Κύριλλος Στ΄ (1775-1821)

 Τυραννικά κι ἀβάσταχτα τά τε­τρα­κόσια χρόνια σκλαβιᾶς γιά τούς ρα­γιάδες Ἕλ­ληνες. Δέν πονοῦσαν μό­νον γιά τήν ἐθνική τους σκλα­βιά, ἀλλά καί γιά τήν ἠθική, κοινωνική καί πνευ­ματική τους κατάπτωση. Τήν…

Μάρτυρας σεμνότητας, Ἁγία Θωμαϊδα

 Ἕνα νεανικό κεφάλι σκυμμένο πάνω ἀπό ἕνα μνῆμα. Ὄχι δέν κλαίει, δέν θρηνεῖ, ἀλλά προσεύχεται. Ζητάει βοήθεια ἀπό  μία ὄντως ἡρωική ψυχή, ἀπό μία ἐλεύθερη καί τίμια μάρτυρα τοῦ πνεύματος.…

Μή λησμονεῖτε τό σχοινί, παιδιά, τοῦ Πατριάρχη

 Ὁ σουλτάνος στίς 31 Μαρτίου 1821 πληροφορεῖται γιά τό ξέσπασμα τῆς Ἐπανάστασης τῶν Ἑλλήνων στήν Πελοπόννησο. Ἡ ζωή τοῦ γενναίου πατριάρχη ἀπό τή Δημητσάνα Ἀρκαδίας, τοῦ Γρηγορίου Ε΄, κινδυνεύει. Ξένες…

Δέν ἐξαφανίστηκαν

 Τό ὄνομα Ἀλεξάνδρα εἶναι σύνηθες στόν ἑλληνορωμαϊκό κόσμο. Πλῆθος ἀπό βασίλισσες καί πριγκίπισσες τό ἔφεραν κατά καιρούς. Μεταξύ αὐτῶν καί μία ἁγία. Ἡ ἁγία Ἀλεξάνδρα δέν ἀπασχόλησε τούς κοσμικούς ἱστορικούς. Ἦταν…