Υἱός τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ

  Ἡ ματωμένη κληρονομιά τῶν μαρτύρων -δοξασμένη καί ἁγία- παραδίδεται ἀ­πό γενιά σέ γενιά. Ἀπό τά ριζά τοῦ Σταυ­ροῦ ἀείρροα πηγάζει. Ὅσοι ἀξιώνονται νά συμμετέχουν σ᾽ αὐτή τήν ἱερή σκυταλοδρομία…

Ὑπομένων ὑπέμεινα...

 Κανείς δέν θά ἀναγνώριζε στό κατατρυπημένο καί ματωμένο τοῦτο κορμί τόν Νικόλαο, τόν δούκα τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στρα­­τοῦ, ὁ ὁποῖος μέ ἀκατάβλητο θάρρος καί γενναιότητα ἐμψύχωνε τούς ἄνδρες του καί κέρδιζε…

Εὐσέβεια καί δικαιοσύνη

 Θέμα μεῖζον ἡ ἁρμονική συμβίωσή μας μέσα στήν κοινωνία. Ποιός δέν ἐπιθυμεῖ καί δέν ὀνειρεύεται νά ἐκλείψει ἡ διαφθορά καί ἡ ἀσωτία, νά ζοῦμε μέ διαφάνεια καί δικαιοσύνη, χωρίς τόν…

Τά πρῶτα μύρα στή μυροβόλο Χίο

  Δέν εἶναι ὁ θαλασσινός ἀγέρας πού ἀντάριασε τό κύμα καί σκοτείνιασε τό ἀτλάζι τ᾽ οὐρανοῦ στό πανέμορφο νησί τῆς Χίου τόν Μάιο τοῦ 250 μ.Χ. Εἶναι τό μίσος καί…

Καθώς παρέδωκαν ἡμῖν

Tό δικαστήριο αὐτό πραγματοποι­εῖται στή μαρτυρική μεγαλόνησο τῆς Κύπρου, τόν 13ο αἰώνα, τήν ἐποχή τῆς φο­- βερῆς λατινοκρατίας. Δύο παπικοί κήρυκες, ὁ Ἀνδρέας καί ὁ Ἠλίερμος, στέκονται μέ ἀλαζονεία καί…

Οἱ τρεῖς τῆς Τριάδος ἐραστές

 Εἶναι ψυχές πού ἀγαποῦν τά γήινα μά ἡ ἀγάπη τους, μιά ἀγά­πη πήλινη, εἶναι εὔ­θραυστη• καί ὅταν «σπάσει», τά κομμάτια της εἶναι αἰχμηρά• πονοῦν ὅ­σους ἀγά­πη­σαν καί ἀγαπήθηκαν γήινα. Κι…

Στό Μεθόριο δύο κόσμων

 Μέγας Κωνσταντῖνος καί ἁγία Ἑλένη. Δύο μεγάλες μορφές ἁγίων πού τιμοῦμε μέσα στόν μήνα Μάιο καί πού ὁ λαός μας ἰδι­αίτερα συνδέεται μαζί τους.  Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ γιός τοῦ…

Λάφυρο ἀπό τό κράτος τοῦ σατανᾶ

 Ὅσες καρδιές φυλάγουν μέσα τους μία σπίθα θαυμασμοῦ γιά τό ἀληθινό, στούς ἔσχατους καιρούς μας πού ὅλα τά ἰσοπέδωσε ἡ παγερή ἀδιαφορία, ἀνακαλύπτουν πρότυπα καθοδηγητικά στούς μάρτυρες τῆς πίστεως.  Γιγαντωμένοι…

29 Μαΐου: Ἡ ἀπαρχή

 Τό πλοῖο σκίζει γοργά τά νερά τοῦ Αἰγαίου καί κατευθύνεται πρός τήν Προποντίδα. ᾿Ανάμεσα στούς ἐπιβάτες εἶναι καί ὁ ᾿Ανδρέας, ὁ γιός τῆς ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τῶν ᾿Αρχέντηδων. Στά 26 του…

Ἡ πορφυρόπωλις Λυδία

 Στίς 20 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας γιορ­­­τάζει τή μνήμη τῆς ἁγίας Λυδίας τῆς ἐ­πο­νομαζόμενης Φιλιππησίας. Πρό­­­­­κει­ται γιά ἕνα πρόσωπο, τό ὁποῖο μᾶς εἶναι γνω­στό ἀ­πό τήν Καινή Δια­θή­κη καί πιό…

13 Μαϊου: ἅγιος Παυσίκακος

 Ὁ πόνος χαρακώνει τήν ψυχή, συνθλίβει τήν ὕπαρξη κι ὁ ἄνθρωπος ζητᾶ τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τήν καταδυνάστευσή του. Τό κενό μνῆμα τοῦ Ἀναστάντος δείχνει τό δρόμο. Τά ματωμένα χέρια τοῦ…

Κύριλλος καί Μεθόδιος

 Πλησίαζε ἡ ὥρα τῆς μεγάλης ἀποδημίας. ῾Ο Κύριλλος ὕψωσε τό βλέμμα του πρός τόν οὐρανό. Μέ δάκρυα στά μάτια ἔστειλε στόν βασιλέα Χριστό τή στερνή του προσευχή· «Κύριε, Θεέ μου,…