Ἀγάπης μύρα

  Μέσα στῆς καρδιᾶς τά μύχια, «ἐν τῷ κρυπτῷ», κατεργάζεται ἡ πιστή ψυχή τό πολυτίμητο μύρο τῆς ἀγάπης της στόν Θεό. Εἶναι οἱ στιγμές πού Τόν συναντᾶ προσωπικά, ἰδιαίτερα. Βιωματικά,…

Μέσα στή δόξα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ

  Ζηλεύω τά πόδια πού τρέχουν ἀνεμπόδιστα τόν οὐράνιο δρόμο. Τά βλέπω μαρτυρικά, πληγιασμένα, ὑπερβολικά δαρμένα! Θαυμάζω τά χέρια τά ὁσιακά, πού σηκώνονται ὁλοκάθαρα μέ παρρησία μπροστά στόν θρόνο τῆς…

«Ζεῦγος ὁμόζυγον»

Ἦταν οἱ πρῶτες μέρες πού τό νιόβγαλτο σκαρί φούσκωνε τά πανιά καί κινοῦσε στό πέλαγος μέ ὀνείρατα φωτεινά, μέ προσευχή καί προσφορά. Μόλις πρίν λίγο καιρό ἑνώθηκαν στό μυστήριο τοῦ…

Υἱός τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ

  Ἡ ματωμένη κληρονομιά τῶν μαρτύρων -δοξασμένη καί ἁγία- παραδίδεται ἀ­πό γενιά σέ γενιά. Ἀπό τά ριζά τοῦ Σταυ­ροῦ ἀείρροα πηγάζει. Ὅσοι ἀξιώνονται νά συμμετέχουν σ᾽ αὐτή τήν ἱερή σκυταλοδρομία…

Ὑπομένων ὑπέμεινα...

 Κανείς δέν θά ἀναγνώριζε στό κατατρυπημένο καί ματωμένο τοῦτο κορμί τόν Νικόλαο, τόν δούκα τοῦ αὐτοκρατορικοῦ στρα­­τοῦ, ὁ ὁποῖος μέ ἀκατάβλητο θάρρος καί γενναιότητα ἐμψύχωνε τούς ἄνδρες του καί κέρδιζε…

Εὐσέβεια καί δικαιοσύνη

 Θέμα μεῖζον ἡ ἁρμονική συμβίωσή μας μέσα στήν κοινωνία. Ποιός δέν ἐπιθυμεῖ καί δέν ὀνειρεύεται νά ἐκλείψει ἡ διαφθορά καί ἡ ἀσωτία, νά ζοῦμε μέ διαφάνεια καί δικαιοσύνη, χωρίς τόν…

Τά πρῶτα μύρα στή μυροβόλο Χίο

  Δέν εἶναι ὁ θαλασσινός ἀγέρας πού ἀντάριασε τό κύμα καί σκοτείνιασε τό ἀτλάζι τ᾽ οὐρανοῦ στό πανέμορφο νησί τῆς Χίου τόν Μάιο τοῦ 250 μ.Χ. Εἶναι τό μίσος καί…

Καθώς παρέδωκαν ἡμῖν

Tό δικαστήριο αὐτό πραγματοποι­εῖται στή μαρτυρική μεγαλόνησο τῆς Κύπρου, τόν 13ο αἰώνα, τήν ἐποχή τῆς φο­- βερῆς λατινοκρατίας. Δύο παπικοί κήρυκες, ὁ Ἀνδρέας καί ὁ Ἠλίερμος, στέκονται μέ ἀλαζονεία καί…

Οἱ τρεῖς τῆς Τριάδος ἐραστές

  Εἶναι ψυχές πού ἀγαποῦν τά γήινα μά ἡ ἀγάπη τους, μιά ἀγά­πη πήλινη, εἶναι εὔ­θραυστη· καί ὅταν «σπάσει», τά κομμάτια της εἶναι αἰχμηρά• πονοῦν ὅ­σους ἀγά­πη­σαν καί ἀγαπήθηκαν γήινα. Κι…

Στό μεθόριο δύο κόσμων

 Μέγας Κωνσταντῖνος καί ἁγία Ἑλένη. Δύο μεγάλες μορφές ἁγίων πού τιμοῦμε μέσα στόν μήνα Μάιο καί πού ὁ λαός μας ἰδι­αίτερα συνδέεται μαζί τους.  Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ὁ γιός τοῦ…

Λάφυρο ἀπό τό κράτος τοῦ σατανᾶ

 Ὅσες καρδιές φυλάγουν μέσα τους μία σπίθα θαυμασμοῦ γιά τό ἀληθινό, στούς ἔσχατους καιρούς μας πού ὅλα τά ἰσοπέδωσε ἡ παγερή ἀδιαφορία, ἀνακαλύπτουν πρότυπα καθοδηγητικά στούς μάρτυρες τῆς πίστεως.  Γιγαντωμένοι…

29 Μαΐου: Ἡ ἀπαρχή

 Τό πλοῖο σκίζει γοργά τά νερά τοῦ Αἰγαίου καί κατευθύνεται πρός τήν Προποντίδα. ᾿Ανάμεσα στούς ἐπιβάτες εἶναι καί ὁ ᾿Ανδρέας, ὁ γιός τῆς ἀρχοντικῆς οἰκογένειας τῶν ᾿Αρχέντηδων. Στά 26 του…