ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

aimodosia

Τήν Τρίτη 22 Ὀκτωβρίου στό "Δημητρούλειον"

(Πέλοπος 2, ἀπέναντι ἀπό τήν αἴθουσα τῆς "Ἀπολυτρώσεως")

θά πραγματοποιηθεῖ Αἱμοδοσία, 4.00-7.30 μ.μ.