Προβληματισμοί γιά τό Τέμενος

 temenosΜετά ἀπό πέντε ἄγονους διαγωνισμούς, τήν ἀνέγερση τοῦ τεμένους ἀνέλαβε ἡ κοινοπραξία τῶν «παραδοσιακά ἐθνικῶν» ἐργολάβων, δηλαδή οἱ «ΑΒΑΞ» (ὅμιλος Ἰωάννου), «ΤΕΡΝΑ» (ὅμιλος Περιστέρη), «ΑΚΤΩΡ» (ὅμιλος Μπόμπολα) καί «ΙΝΤΡΑΚΑΤ» (ὅμιλος Κόκκαλη). Πρώτη φορά μετά τήν ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ὀθωμανικό ζυγό καί τήν ἵδρυση τοῦ νέου ἑλληνικοῦ κράτους, οἱ κυβερνῶντες ἀποφάσισαν νά στήσουν ἐπίσημο ἰσλαμικό τέμενος στό ἱερό καί δοξασμένο ἔδαφος τῆς Ἀθήνας.
 Κι ἐνῶ ἡ κρίση μαίνεται, σχολεῖα ἔχουν κλείσει, εἰδικότητες στά ἐπαγγελματικά λύκεια καταργήθηκαν, ἐκπαιδευτικοί καί διοικητικοί ὑπάλληλοι τέθηκαν σέ διαθεσιμότητα, φερέλπιδες νέοι μεταναστεύουν, ἡ μείωση τῶν δημοσίων δαπανῶν γιά τήν παιδεία ἀνῆλθε ἀπό τό 2009 μέχρι σήμερα στό 33%, Ἕλληνες πεινοῦν, φτωχαίνουν, λιμοκτονοῦν, αὐτοκτονοῦν, ἐνῶ, λοιπόν, συμβαίνουν αὐτά, τό Ὑπουργεῖο Παιδείας χρηματοδοτεῖ τήν ἀνέγερση τοῦ τεμένους, κληροδοτώντας πιστώσεις ὕψους 946.000 εὐρώ στό ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης.
 Τό τέμενος θά ἀνεγερθεῖ στό Βοτανικό, σέ ἔκταση τοῦ ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ. Καί πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι βάσει τοῦ κορανίου ἡ περιοχή τοῦ χώρου λατρείας γιά τούς μουσουλμάνους ἀποτελεῖ καί ἰδιοκτησία τους. Παραχωροῦμε, δηλαδή, ἑλληνικό ἔδαφος σέ ποιούς; Γνωρίζουμε σέ ποιά ἀκριβῶς χέρια θά περιέλθει; Ποῦ εἶσαι, Μιαούλη, κι ἐσύ, Κανάρη, νά μᾶς καμαρώσετε!
 Βεβαίως, βάσει τῆς συνταγματικῆς ἀρχῆς τῆς ἀνεξιθρησκίας, ὁποιαδήποτε θρησκευτική πίστη εἶναι σεβαστή. Γιά τόν λόγο αὐτό ἑκατοντάδες χῶροι σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα δίνουν τή δυνατότητα στούς μουσουλμάνους νά τελοῦν τά θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ἡ ἀνέγερση ὅμως ἰσλαμικοῦ τεμένους μέ δαπάνες τοῦ κράτους ἀναδεικνύει σέ προνομιακή θέση τή μουσουλμανική θρησκεία. Τί ντροπή καί «ὕβρις»! Τό «Τάμα τοῦ Ἔθνους» ἐκκρεμεῖ, τή στιγμή μάλιστα πού τά ἀπαιτούμενα χρήματα εἶναι ἐξασφαλισμένα ἀπό φιλογενεῖς πατριῶτες καί ὑπολείπεται ἁπλῶς ἡ παραχώρηση οἰκοπέδου.
 Κι ἐμεῖς ἀκάθεκτοι προχωροῦμε στήν ἀνέγερση τζαμιοῦ, παραβλέποντας τό γεγονός ὅτι οἱ Τοῦρκοι μετατρέπουν τίς ἐκκλησίες στήν κατεχόμενη Κύπρο σέ στάβλους καί καζίνο. Ὅπως ἐπίσης μᾶς ἀφήνει ἀδιάφορους ἡ πρόταση τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ νεοοθωμανικοῦ κράτους νά ἐπαναλειτουργήσει ἡ Ἁγία Σοφία ὡς τζαμί. Κι οὔτε μᾶς ἀπασχόλησε ἡ γενοκτονία τῶν χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολή. Κι οὔτε ἀκούστηκε φωνή διαμαρτυρίας γιά ὅσα διαδραματίζονται στή Συρία, ὅπου ἐκκλησίες πυρπολοῦνται, ἰσλαμιστές προβαίνουν σέ ἀπαγωγές ἱερωμένων, μοναζουσῶν, δολοφονίες παιδιῶν τοῦ ἑλληνορθόδοξου σχολείου. Τό αἷμα ὅμως τῶν ἀδικοχαμένων νέων μαρτύρων φθάνει στά ὦτα Κυρίου παντοκράτορος. Τελικά ποιά ἰσορροπία καί ἰσοτιμία διέπει τίς σχέσεις τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μέ τό Ἰσλάμ; Ποιά μουσουλμανική χώρα ἐπέτρεψε τήν ἵδρυση ὀρθόδοξου ναοῦ;
 Ὅπως κι ἄν ἔχει ἡ κατάσταση, ἀκούσαμε τόν ἁρμόδιο ὑπουργό νά διακηρύττει: «Χαίρομαι πού γίνεται ἐπί ὑπουργίας μου τό τζαμί... Καί εἶμαι ὑπερήφανος... Νιώθω πιό Ἕλληνας». Δικαιολογημένα, λοιπόν, τά ἐρωτήματα: Ποιό μήνυμα ἐκπέμπει ἡ κυβέρνηση γιά τήν ἔννοια τῆς ἑλληνικότητας; Ἡ ὑπερηφάνεια εἶναι ἀπότοκος τῆς ἀνέγερσης ἰσλαμικοῦ τεμένους; Ποιά ἡ σχέση τοῦ δικοῦ μας πολιτισμοῦ μέ αὐτό; Μήπως στόχος της εἶναι τό λιβάνισμα ἀλλόθρησκων ἐπήλυδων;
 Διδακτικό τό παράδειγμα τῆς Ταϊτῆς. Οἱ κάτοικοί της ξεχύθηκαν στούς δρόμους φωνάζοντας μεταξύ ἄλλων: «Τό 90% τῶν ἐγκλημάτων τῆς τρομοκρατίας διαπράττονται ἀπό ἰσλαμιστές... Αὐτό καί μόνο εἶναι ἀρκετό, ὥστε νά μήν αἰσθάνομαι ἀσφαλής»! Ἐξαιτίας τῶν ἀντιδράσεών τους ἡ μικρή χώρα ἀνάγκασε τίς ἀρχές νά κλείσουν τό τζαμί πού μόλις εἶχε ἀνοίξει στήν πρωτεύουσα.
 Πόσο δίκαιο εἶχαν! Τό τέμενος μπορεῖ νά ἐξελιχθεῖ σέ κέντρο ἀνεξέλεγκτης βίας, καθώς σοβοῦν προβλήματα μεταξύ τῶν ἰσλαμιστικῶν σεχτῶν πού ἔχουν μεταξύ τους ἀβυσσαλέο μίσος μέ ἄμεσο ἀντίκτυπο στήν ἀσφάλεια τῶν Ἑλλήνων καί στήν εὔρυθμη λειτουργία τῆς κοινωνίας μας.
 Γιά νά περιορίσουν τίς ἀντιρρήσεις, οἱ ὑποστηρικτές του ἰσχυρίζονται ὅτι τό σχέδιο τοῦ τεμένους δέν προβλέπει τήν ἀνέγερση μιναρέ. Ποιός ὅμως μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι δέν θά ἀνεγείρουν στή συνέχεια μιναρέ ἐντός τοῦ τεμένους; Ποιά πολεοδομική ὑπηρεσία τότε θά ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς κατεδάφισης; Ποιός μπορεῖ νά εἰσέλθει ἐντός τοῦ ἀσύλου τους; (ὅρα τζαμιά Θράκης). Ἔχουμε ἀναλογιστεῖ τίς συνέπειες ἀπό μία τέτοια ἐπιχείρηση;
 Πέρα ὅμως ἀπό αὐτή τήν πλευρά τοῦ θέματος, ἐντείνονται οἱ ὑπόνοιες ὅτι ὁ θρησκευτικός χαρακτήρας τοῦ κτηρίου ἀποτελεῖ πρόσχημα· ὁ συγκεκριμένος χῶρος θά χρησιμοποιηθεῖ ὡς ἐφαλτήριο γιά τή δημιουργία ἐπίσημων μουσουλμανικῶν κοινοτήτων στήν Ἀττική, προωθώντας ἔτσι μιά κοσοβοποίησή της. Κι ἀκόμη, ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά νά χτιστοῦν τεμένη καί στήν ὑπόλοιπη χώρα καί, κατά συνέπεια, γιά τήν ἀναγνώριση μουσουλμανικῶν μειονοτήτων σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια.
 Συνεπῶς τό τέμενος τῆς Ἀττικῆς δέν εἶναι μόνον δικό της θέμα· ὑπερβαίνει τά ὅριά της καί γίνεται ἐθνικό. Ὅλους πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει, πρίν εἶναι ἀργά. Ἄς ξυπνήσουμε, ἐπιτέλους!

Εὐδοξία Αὐγουστίνου

Φιλόλογος-Θεολόγος