Ἀφιέρωμα στούς Τρεῖς Ἱεράρχες

Τήν Κυριακή 2 Φεβρουαρίου στήν ἀσφυκτικά γεμάτη ἀπό κόσμο αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς Ἀδελφότητος, οἱ νέοι του «Λύχνου» παρουσίασαν ἑορταστικό πρόγραμμα πρός τιμήν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν μεγάλων αὐτῶν ἁγίων διδασκάλων καί προστατῶν τῆς Παιδείας μας. Ἡ νεανική χορωδία τοῦ «Λύχνου», μέ τόν δυναμισμό καί τόν ἐνθουσιασμό τῶν χορωδῶν της, ἀποτέλεσε τήν καλύτερη εἰσαγωγή γιά τό κύριο μέρος τοῦ προγράμματος.
Στό μέρος αὐτό, ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀδελφότητος κ. Γεώργιος Μυτιληναῖος μέ τή βοήθεια τριῶν φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι πλαισίωναν τήν εἰσήγησή του διαβάζοντας ἀποσπάσματα ἀπό τά ἔργα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσίασε τήν παιδαγωγική σκέψη τῶν «μελιρρύτων ποταμῶν τῆς σοφίας». Ἡ παρουσίαση ἔδειξε πειστικά ὅτι οἱ παιδαγωγικές ἀρχές πού ἐντοπίζει κανείς στά συγγράμματα τῶν τριῶν αὐτῶν ἁγίων πατέρων παραμένουν διαχρονικές. Καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά εἶναι ὅσο ποτέ ἄλλοτε καί ἐπίκαιρες καί καθοδηγητικές γιά τήν ἀποπροσανατολισμένη Παιδεία μας.
Ἀμέσως μετά ἀκολούθησε ἡ ἐκπλήρωση ἑνός χρέους: Ὁ «Λύχνος» τίμησε τόν πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητος κ. Σάββα Ξανθόπουλο μέ ἀναμνηστική πλακέτα, ἀναγνωρίζοντας μέ εὐγνωμοσύνη τήν πολύχρονη προσφορά του στή νεότητα. Ἐντύπωση προκάλεσε κατά τήν ἀνάγνωση τοῦ βιογραφικοῦ του τό πλῆθος τῶν περιοχῶν στίς ὁποῖες ὑπηρέτησε ὡς θεολόγος καί ἡ ἐπαφή πού ἔχει κρατήσει μέ παλαιούς μαθητές του. Στήν καρδιακή καί αὐθόρμητη εὐχαριστία του ὁ ἴδιος συγκίνησε μέ τήν ὁμολογία ὅτι ὀφείλει στήν Ἀδελφότητα ὅλη αὐτήν τήν πλούσια καί καρποφόρα πορεία του.
Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μέ τήν κοπή τῆς βασιλόπιτας καί μέ πολλές καί θερμές εὐχές γιά εὐλογημένη καί ἁγιαστική χρονιά.