Ἀπό τό Ἡ Πόλις ἑάλω στό Ἐλευθερία ἤ θάνατος

Ἀπό τό «Ἡ Πόλις ἑάλω» στό «Ἐλευθερία ἤ θάνατος»

logo 1821 cΑὐτόν τόν τίτλο εἶχε ἡ διαδικτυακή διεσπερίδα πού πραγματοποιήθηκε στίς 29 & 30 Μαΐου, μέ ἀφορμή τή θλιβερή ἐπέτειο τῆς Ἅλωσης τῆς Πόλης καί τή δύσκο­λη περίοδο μακραίωνης σκλαβιᾶς πού ἀκολούθησε. Σέ αὐτήν νέοι ἐπιστήμονες τῆς Ἀδελφότητας φώτισαν μέ τίς εἰσηγήσεις τους διάφορες πτυχές τῆς περιόδου τῆς Τουρκοκρατίας.
Μεταξύ ἄλλων ἀναφέρθηκαν οἱ δυσκολίες τῶν ὑποδούλων κατά τήν περίοδο αὐτή, ἀλλά καί ὁ ἀγώνας τους γιά τή διαφύλαξη τῆς ταυτότητας τοῦ Γένους, ὄχι μόνο ἀπό τήν καταπίεση τῶν κατακτητῶν ἀλλά καί ἀπό τήν προπαγάνδα τῶν αἱρετικῶν τῆς Δύσης. Παράλληλα ἐπισημάνθηκε ὁ ρόλος τῶν Δασκάλων τοῦ Γένους γιά τήν παιδεία τῶν ραγιάδων καί παρουσιάστηκαν τά ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ. Ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκάλεσαν οἱ ἀναφορές τόσο στόν ρόλο τῶν ἑλλήνων ἰατρῶν κατά τή διάρκεια τῆς ἐπανάστασης, ὅσο καί στήν καταλυτική συνεισφορά τῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν. Μεταξύ τῶν εἰσηγήσεων παρεμ­βάλ­λονταν ἀφιερώματα μέ ἀπαγγελίες, δρώμενα καί τραγούδια γιά τήν ἅλωση τῆς Πόλης. Τά παρουσίασαν οἰκογένειες μελῶν τῆς Ἀδελφότητας.
Ὅλα ὑπογράμμισαν τή θυσιαστική προσφορά τῶν προγόνων καί τήν εὐθύνη ἡμῶν τῶν ἀπογόνων τους.