Κοντά στήν ἀνάγκη

Ἐφευρετική ἦταν καί ἡ ἀγάπη τοῦ τομέα Φιλανθρωπίας. Σέ κείνους πού δέν μποροῦσαν οἱ δικοί τους νά τούς δώσουν ἕνα ποτήρι νερό στό κρεβάτι τοῦ πόνου, οἱ κυρίες τῆς Φιλανθρωπίας θέλησαν νά προσφέρουν ὅ,τι ἦ­ταν δυνατόν γιά νά ἐξυπηρετήσουν βασικές τους ἀνάγκες. Ἔτσι μέ τή βοήθεια χορηγῶν ἀγοράστηκαν καί μοιράστηκαν στά Τμήματα covid-19 τῆς Θεσσα­λο­νίκης χιλιάδες μπουκαλάκια νεροῦ γιά τούς ἀσθενεῖς. Ἐπίσης μέ προσω­πικό κόπο πλύθηκαν, σιδερώθηκαν, συσκευάστηκαν καί μοιρά­στη­καν στά Νοσοκομεῖα ἑκατον­τάδες πετσέτες, ἐσώρουχα καί πιζάμες.
Οἱ φοιτήτριες τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλπίδας» μέ ἐνθουσιασμό, καλλιτεχνία καί πολλή χαρά ἑτοίμασαν 900 κάρτες πού στάλθηκαν στά νοσοκομεῖα καί διανεμήθηκαν ἀπό τό προ­σωπικό τῶν νοσοκομείων τῆς πόλης μας σέ κά­θε ἕναν ἀσθενῆ τοῦ covid-19. «Στή δύσκολη αὐτή ὥρα πού ζεῖτε, νά ξέρετε δέν εἶστε μόνος/η... Τίς ἄ­γιες αὐ­τές μέρες, ἰδιαίτερα σᾶς σκεφτόμαστε μέ ἀγάπη καί ἀγωνία...», ἔγραφε ἡ εὐχή τους.

CARDS c