ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΟΛΑΣΗ

                ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΙ  ΚΟΛΑΣΗ
                           Στ. Ν. Σάκκου


13Πῶς εἶναι ὁ Παράδεισος; Τί γίνεται στήν Κόλαση;

Ἡ ἀληθινή ἀπάντηση-ἀπόδειξη γιά ὅσους ἀπιστοῦν ἤ ἀμφισβητοῦν τή μετά θάνατον πραγματικότητα.

Σελίδες 188, ἔκδοση Δ΄ βελτιωμένη

 ISBN 978-960-6805-01-1