Ὁ Ἁγιασμόςμας

Τήν Κυριακή τοῦ σπορέως 13 Ὀκτωβρίου στίς 6.30μ.μ. πραγματοποιή­θηκε ἡ πρώτη Κυριακάτικη σύναξη στήν κεντρι­κή αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητος, Πέλοπος 7, ἐνῶ οἱ χαρούμενες φωνές τῶν παιδιῶν μας, πού γέμισαν τίς αἴθουσες καί τήν αὐλή τοῦ Δημητρουλείου πνευ- μα­­τικοῦ κέντρου, σκόρπισαν χαρά καί ἐλ­πίδα σέ ὅλους μας.

Τό πρόγραμμα ἄνοιξε ἡ βυζαντινή χορωδία τῶν νέων μας μέ ἐπίκαιρους ὕμνους. Στή συνέχεια οἱ ἱεροψάλτες συνόδευσαν τόν π. Μιχαήλ στήν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ γιά τήν ἔναρξη τῶν ἱεραποστολικῶν ἐργασιῶν.
Ὁ π. Μιχαήλ μᾶς μετέφερε τίς εὐχές καί εὐλογίες τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ἀνθίμου καί ὡς πρῶτος ὁμιλητής τῆς χρονιᾶς ἀνέπτυξε τό θέμα «Λόγος τοῦ Θεοῦ καί βασιλεία τῶν οὐ­ρα­νῶν, Ἁγία Γραφή καί Ἐκκλησία».
Εὐλογητός ὁ Θεός, πού μᾶς ἀξιώνει καί φέτος νά μαθητεύσουμε στόν λόγο τῆς ἁγίας Γραφῆς γιά τήν οἰκοδομή καί καλλιέργεια τῶν ψυχῶν μας.

 

agiasmos c