ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

10b
 
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ
                           Στ. Ν. Σάκκου


Ἁγιογραφικές, ἁγιοπατερικές, ἱστορικές, ἐμπειρικές μαρτυρίες καί ἀποδείξεις γιά τήν ἱστορικότητα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῡ, πού ἄλλαξε τήν πορεία τοῦ κόσμου.

Σελίδες 260, ἔκδοση Γ΄ βελτιωμένη

Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518