ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

4

Στ. Ν. Σάκκου

Ἱστορική καί βιωματική παρουσίαση τῆς ζωῆς καί τοῦ ἡρωικοῦ τέλους τῶν ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων. Πυρπολεῖ τόν ἀναγνώστη μέ τή φλόγα τῆς πίστεως καί τό γενναῖο φρόνημά τους. 

Σελίδες 204, ἔκδοση Ε΄

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΣ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ", τηλ. 2310 274518