Ἐξόρμηση ἀγάπης

 Τήν Κυριακή 20 Μαΐου μέλη τῶν κύκλων μελέτης τῆς ἁγίας Γραφῆς καί νέοι τοῦ «Λύχνου» πραγματοποίησαν ἐπίσκεψη ἀγάπης στίς φυλακές Κασσάνδρας. Οἱ ἐπισκέπτες μαζί μέ τούς κρατουμένους συμ­μετεῖχαν στή θεία Λειτουργία πού τελέστηκε στόν ἱερό ναό τῶν φυλακῶν, τόν ἅγιο Ἐ­λευ­θέριο. Στή συνέχεια πραγματοποιήθηκε  ἐκ­δήλωση στήν αἴθουσα πολ­λαπλῶν χρήσεων τοῦ Καταστή­μα­τος. Πρωτοστάτησαν οἱ νέοι μέ τραγούδια καί χαριτωμένα δρώμενα καί ἀκολούθησε πνευματική ὁμιλία ἀπό τόν πρόεδρο τῆς Ἀδελφότητος κ. Γε­ώρ­γιο Μυτιληναῖο. Ἡ ἐξόρμηση ὁλοκληρώθηκε μέ τή διανομή κερασμάτων καί δε­μάτων ἀγάπης.

filakes c