Ἐπιτάφιος

 Τή Μεγάλη Παρασκευή, στίς 12.30μ.μ. μία ἀσυνήθιστη πομπή ξεκινάει ἀπό τό παρεκκλήσιο τοῦ νοσοκομείου «Γ. Γεννηματᾶς». Αὐ­τήν τήν ὥρα περιφέρεται ἀπό τούς φοιτητές τῆς Ο.Χ.Α. «Ἀπολύτρωσις» ὁ Ἐπιτάφιος σέ ὅλους τούς διαδρόμους καί τίς κλινικές τοῦ νοσοκομείου. Οἱ ἄρρωστοι μέ τούς συνοδούς τους καθώς καί οἱ ἐργαζόμενοι στό ἵδρυμα ὑποδέχονται σέ κλίμα κατάνυξης καί συγκίνησης τόν Κύριο πού κηδεύεται μετά τή σταυρική του θυσία. Ὁ Ἴδιος ἐξάλλου εἶναι αὐτός πού μπορεῖ νά παρηγορήσει καί νά στηρίξει τούς ἀνθρώ- πους πού σηκώνουν τόν σταυρό τῆς προσωπικῆς τους δοκιμασίας καί νά τούς χαρίσει τή λύτρωση καί τήν ἀνάσταση.

 

hospital c