Καί τῷ Θεῷ δόξα

 Μία σεμνή καί ὄμορφη ἐκδήλωση ἔ­κλεισε τίς συνάξεις τῶν Κύκλων Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς τό ἀπό­γευμα τῆς 22ας Μαΐου. Στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητός μας μαθητές τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «ΕΛΠΙΔΑ» παρουσί­­ασαν μέ πολλή ἐπιτυχία τό θεατρικό «Ἁγία Ἑλένη ἐκ Σινώπης, τό κρι­νο­λού­λουδο τοῦ Πόντου». Ψάλαμε καί τραγουδήσαμε ὅλοι μαζί καί μέ τήν εὐχή τοῦ π. Μιχαήλ ἀποχωρισθήκαμε μέ τήν ἐπιθυμία οἱ διακοπές τοῦ καλοκαιριοῦ νά μή διακόψουν τήν πνευματική μας ἐγρή­γορ­ση καί νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά ἀν­ταμώσουμε καί πάλι τόν Ὀκτώβριο.

 

ap 1