Ἐπίσκεψη στίς ἀγροτικές φυλακές

 Μία ἀκόμη ἐπίσκεψη τῆς Ἀδελφότητός μας στίς ἀγροτικές φυλακές τῆς Κασσάνδρας πραγματοποιήθηκε στίς 24 Μαρτίου 2017. Ὁ π. Μιχαήλ συνοδευόμενος ἀπό ὁμάδα ἀδελφῶν τέλεσε τήν ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν καί μίλη­σε γιά τήν προσφορά τῆς Παναγίας στό ἔργο τῆς σωτηρίας μας. Ἀ­φορμή ἰ­δι­αί­τερης πνευματικῆς χαρᾶς καί δοξολογίας πρός τόν Θεό ἀποτέλεσαν δύο συμβάντα μετά τήν ἀκολουθία: Ἡ αὐ­θόρ­μητη προσέλευση ἀρ­κετῶν κρατουμένων στό μυστήριο τῆς Ἐξομολο­γήσε­­ως καί τό αἴτημα ὁμάδος κρατουμένων νά λειτουρ­γή­σει στό κατάστημα κύκλος μελέτης ἁγίας Γρα­φῆς καί νά πυκνώσουν οἱ ἐπισκέψεις τοῦ ἱερέα.
 Αὐτά τά εὐχάριστα νέα αἰ­σθανθήκαμε τήν ἀνάγκη νά μοιρασθοῦμε μαζί σας καί νά ζητήσουμε συγχρόνως τίς προσευχές σας, ὥσ­τε ὁ Κύριος νά εὐλογήσει καί νά ἱκανοποιήσει τά αἰ­τήματα τῶν ἀδελφῶν μας φυλακισμένων.

filakes