Ἐνημέρωση-πρόσκληση

epainos c Νιώθουμε τήν ἀνάγκη νά μοι­ρα­σθοῦ­με μαζί σας, ἀγαπη­τοί ἀνα­γνῶστες, τή χαρά γιά τή διάκριση πού ἀπονεμή­θηκε στήν Τράπεζα Αἵματος τῆς Ἀδελφότη­τός μας κατά τήν παγκόσμια ἡμέρα ἐθε­λον­τῆ αἱμοδότη, τήν 11η Ἰουνίου τρέχοντος ἔτους. Στήν ὄμορφη ἐκδήλωση πού ὀργάνωσαν οἱ νοσοκομειακές ὑπηρεσίες αἱμοδοσίας τῆς Θεσσαλονίκης στό συνεδριακό κέντρο «Ἰ. Βελλίδης», μᾶς τίμησαν μέ χάλκινο μετάλλιο καί ἔπαινο. Ἡ διάκριση ἀποτελεῖ ἐνθάρρυνση ἀλλά καί χρέος νά συνεχίσουμε τή φιλότιμη προσπάθειά μας: Νά προσφέρουμε γιά τίς ἀνάγκες τῶν συνανθρώπων μας λίγο ἀπό τό αἷμα μας, αὐτό τό πολύτιμο ἀγαθό πού δωρεάν μᾶς δόθηκε ἀπό τόν Θεό.
 Ἀνανεώνουμε, λοιπόν, τό ραντεβού μας καί σᾶς περιμένουμε τήν Τρίτη 1 Νοεμβρίου, ὥρα 4:00-7:30 μ.μ. στό «Δημητρούλειο», σέ ἕνα ἀδελφικό ἀν­τά­μω­μα προσφορᾶς καί ἀγάπης.