Τοῦ σπορέως

 sporeos cἩ πλαγιά ἀντηχοῦσε ἀπό χαρά, προσευχές καί τραγούδια. Πόσα ἦ­ταν; Τριάντα ὀκτώ παιδιά, ἀγόρια Λυκείου, καλοκαίρι σέ μιά ἐπαρχιακή χριστιανική κατασκήνωση. Τά κοιτοῦ­σα καί κα­μάρωνα, κυρίως ὅμως ἀποροῦσα.
 Φτάνοντας στήν πόλη ἕνα ἄλλο το­πίο. Κόσμος πολύς, ἀδιαχώρητο, ὅ­λοι ἔξω στούς δρόμους, καρέκλες στά μαγαζιά μέχρι τά πεζοδρόμια, φωνές, κραυγές, μουσικές, βοή, εἰ­δήσεις ζο­φε­ρές, ἀλλοφροσύνη. Ποῦ θά πᾶν τά παιδιά μέσα σ’ αὐ­τήν τήν ἀντάρα;
 Ὀκτώβρης. Μπῆκε γιά τά καλά τό φθινόπωρο. Ἔρημα τά δέντρα στήν πλαγιά. Σκόρπισαν τά 38 παιδιά στά σχολειά καί στά σπίτια τους. Ὅμως, ἀρ­­χηγέ, ἐσύ ἀκόμα κλαῖς;
Ξέρω, βλέπεις τούς ἀριθμούς: 38 παιδιά σέ μιά πόλη μέ 60.000, σ’ ἕναν νομό μέ 170.000 ἀνθρώπους. Κι ὅ­μως. Θ’ ἀντέξουν τά παιδιά καί θά γίνουν σιγά-σιγά «ἡ μικρά ζύμη» μέσα στό πλῆ­θος. Τά κατευόδωσες ἄοπλα ἀλλά πάνοπλα. Ἀνίσχυρα κι ὅμως  ἀνίκητα. Καταφρονεμένα ἀλλά ὅμως ὁλοκλη­ρω­μένα μές στά κατάβαθα τῆς ψυ­χῆς τους, ἐκεῖ πού ἔσπειρες ὅ,τι πιό δυνα­τό, τόν σπόρο τοῦ Λόγου.
 Γιά μέτρα χρόνια... Πενήντα χρόνια αὐτή ἡ πλαγιά ἀκούει τραγούδια! Ἄρα τά παιδιά ὄχι μόνο δέν χάνονται ἀλλά καί παραδίδουν κάθε χρόνο σκυτάλη, ὅσα κι ἄν μένουν στό τέ­λος.
 Ἐσύ ἔσπειρες. Ἄρα τώρα νά ξεκουραστεῖς. Ἡ γῆ θά βλαστήσει μόνη της μέ τίς πρῶτες βροχές τοῦ φθινοπώρου, «αὐτομάτη» (Μρ 4,28).
 Κοίτα αὐτά τά πανύψηλα δέντρα στήν πλαγιά! Ἤσουν ἐκεῖ ὅταν φύ­τρω­ναν τά πρῶτα σποράκια; Ἤσουν ἐκεῖ ὅταν λύγιζαν στό πρῶτο ἁπαλό φύση­μα; Εἶσαι ἐκεῖ ὅταν τά χτυποῦν τόν χει­μώνα ἀλύπητα οἱ βοριάδες κι ὅμως αὐτά πάλι στέκουν περήφανα;
 Τά δέντρα καί τά παιδιά, ὁ Πλάστης καί ὁ Πατέρας. Κάθε φυτεία δι­κή Του δέν μπορεῖ νά τήν ξεριζώσει κανείς. Θά ξανάρθουν τά παιδιά, θά ’ρθουν κι ἄλλα μαζί τους. Καί θά τραγουδοῦν στήν πλαγιά μαζί μέ τά δέντρα, τίς φυλ­λωσιές, τά θροΐσματα ἕνα τραγού­δι• τίποτε πιό δυνατό ἀπ’ τόν σπόρο τοῦ Λόγου. Πού αἰῶνες τώρα γκρεμίζει στρατούς, αὐτοκρατορίες, συστήματα, ἀλαζονικές ζωές.
 Ὅ,τι κι ἄν εἶπα, ὅμως, δέν ἔπαψε ν’ ἀκούγεται στή σιγαλιά τῆς πλαγιᾶς τό κλάμα τοῦ ἀρχηγοῦ. Γιατί αὐτός ἤξερε καλά πῶς γίνεται ἡ σπορά τοῦ Λόγου.

Ζ.Γ.