Ὁ ἀγώνας τώρα ἀρχίζει!

  stavros2 «Τόν Γολγοθά σου νά μή τόν φοβᾶσαι, ἀκόμα καί ὁ θάνατος εἶναι νεκρός...», λέει ἕνα χριστιανικό τραγούδι. Καί πόσο ἰσχύει, ἰδιαίτερα ὅταν τό νιώθεις, ὅταν ξέρεις ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀνέχτηκε τό μίσος τοῦ κόσμου, τό ὁποῖο καί ὁδήγησε στόν σταυρό τοῦ πόνου! Ὅταν ξέρεις ὅτι μετά τά σεπτά πάθη Του «ἀνέστη ἐκ νεκρῶν», τότε ξέρεις ὅτι τόν σταυρό πού κουβαλᾶς, τόν Γολγοθά πού ζεῖς, εἴτε μικρό εἴτε μεγάλο, δέν ὑπάρχει λόγος νά τόν φοβᾶσαι. Κι αὐτό καλεῖται ὁ πιστός νά πράξει τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή.
   Τί εἶναι ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή; Ἕνας ἀγώνας. Μία μάχη κατά τῶν παθῶν. Πάθη ὑπῆρχαν, ὑπάρχουν καί πάντα θά ὑπάρχουν. Καί αὐτά ἀναζωπυρώνουν τήν ἁμαρτία, κάνοντας ὑπόδουλο τόν ἄνθρωπο σέ αὐτήν. Αὐτός εἶναι ὁ ἀγώνας πού καλούμαστε νά δώσουμε ὅλοι μαζί τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γιατί ὅλοι μαζί; Ἐπειδή ἐπιζητοῦμε «τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Μέ τήν ἀγάπη καί τόν σεβασμό πρός τόν ἀδελφό μας καί τό ἀντίστροφο μποροῦμε νά κερδίσουμε αὐτόν τόν ἀγώνα καί νά στεφθοῦμε νικητές ἀπό τόν Κύριό μας. Καί τί μᾶς ἑνώνει μέ τούς ἀδελφούς; Ἡ κοινή πίστη, προσευχή καί προσδοκία τῆς δικῆς μας ἀνάστασης, ὅπως ἀναφέρει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως.
   Ὁ ἀγώνας αὐτός πού θά κληθοῦμε νά πραγματοποιήσουμε αὐτήν τήν «πένθιμη» περίοδο (γιατί καί ὁ ἀγώνας τοῦ καθενός εἶναι ἕνα διαρκές πένθος) εἶναι μεγάλος. Γιά πολλούς ἀπό ἐμᾶς εἶναι ἕνα πανύψηλο βουνό πού πρέπει νά τό ἀνεβοῦμε, ξέροντας ὅτι θά βροῦμε πολλές δυσκολίες καί ἀγκάθια πού θά μᾶς «γδάρουν». Κανένας δέν γυρνᾶ ἀπό τή μάχη χωρίς νά τραυματιστεῖ. Τά ἀγκάθια εἶναι οἱ πειρασμοί καί θά μπαίνουν ἐμπόδια μπροστά μας. Μόνο μέ πίστη, προσευχή καί μετάνοια μποροῦμε νά τά ξεπεράσουμε. Ἡ ἐνανθρώπηση, ἡ ἑκούσια κένωση καί ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ ὑποδεικνύουν ἐμπειρικά τήν ὁδό τῆς ἀγάπης καί τῆς σωτηρίας. Εἶναι ἡ «κρεμαστή» γέφυρα πού θά πρέπει νά διασχίσουμε μέ ἰσορροπία γιά νά περάσουμε στήν ἀπέναντι ὄχθη τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς μας καί τῆς ἀπόλαυσης τῆς δόξας τοῦ Κυρίου μας. Τίποτα δέν φοβίζει αὐτόν πού ἀγωνίζεται, προσεύχεται, μετανοεῖ καί θεωρεῖ τά μέλλοντα παρόντα. Καί αὐτό ἄλλωστε ἀναφέρουν τόσο ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ὅσο καί πρίν ἀπό Αὐτόν, ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Μτθ. 4, 17).
   Αὐτή τή μάχη θά δώσουμε αὐτή τήν τόσο γλυκιά ἀλλά καί πένθιμη περίοδο. Θά εἶναι γλυκιά ἐάν ἀφιερώσουμε τούς ἑαυτούς μας στήν προσευχή καί τήν μετάνοια μέ ταπείνωση, κατάνυξη, συντριβή καί ἀληθινή συναίσθηση τῶν ἁμαρτιῶν μας. Θά εἶναι ὅμως καί πένθιμη, γιατί, ὅπως προαναφέρθηκε, ὁ ἀγώνας τοῦ ἀνθρώπου στήν ἐπίγεια ζωή του εἶναι ἕνας διαρκές πένθος καί ταυτόχρονα πενθώντας γιά τά Πάθη τοῦ Κυρίου μας πού θά βιώσουμε σέ λίγο καιρό.
   Ὁ ἱερός Χρυσόστομος λέει: «Ἁμάρτησες; Λυπήσου, μετανοώντας εἰλικρινά καί ἀπαλλάσσεσαι ἀπό τήν ἁμαρτία. Δέν εἶναι κοπιῶδες αὐτό. Σάν νά σοῦ λέγει ὁ Θεός, νά κλάψεις γιά τίς ἁμαρτίες σου ζητῶ. Δέν σοῦ ζητῶ νά διασχίσεις πελάγη, νά φθάσεις σέ μακρινά λιμάνια, νά περπατήσεις σέ ἄγνωστα μέρη, νά καταβάλεις χρήματα, νά διαπλεύσεις ἄγρια κύματα. Τί ζητῶ; Νά πενθήσεις γιά τήν ἁμαρτία» (ΕΠΕ 30, 266).
   Ὁ ἀγώνας τώρα ἀρχίζει. Ἄς ὁπλιστοῦμε μέ τό ἔλεος καί τή Χάρη τοῦ Κυρίου μας, μέ πίστη, προσευχή καί εἰλικρινῆ μετάνοια, ὅπως μᾶς ἀναλύει παραπάνω ὁ Ἱερός Χρυσόστομος, καί τότε ὁ Χριστός θά ἔρθει «σάν Κυρηναῖος γιά νά σηκώσει τόν δικό μας τόν Σταυρό». Σέ λίγο καιρό θά βιώσουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, πού εἶναι τό τέλος τῶν παρόντων καί ἀρχή τῶν μελλόντων, καί πού μόνο μέ καθαρή τήν ψυχή μας μπορεῖ νά κατανοηθεῖ. Ὁ ἀγώνας θά εἶναι μεγάλος καί ἐπίπονος, ἀλλά, «τόν Γολγοθά σου νά μή τόν φοβᾶσαι, ἀκόμα καί ὁ θάνατος εἶναι νεκρός», ἀφού «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας...».
Καλή καί Ἁγία Μεγάλη Τεσσαρακοστή! Καλόν ἀγώνα!

 

Σωτήριος Σαρβάνης
Τελειόφοιτος Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ