Νέες Ἐκδόσεις

cover katotero c

Γ΄ τόμος τῆς Νέας σειρᾶς Κατηχητικῶν Βοηθημάτων «Μαθαίνω γιά τόν Θεό»

(γιά τά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου).

Τά θέματα τῶν μαθημάτων τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι κυρίως ἀπό τίς «Πράξεις τῶν ἀποστόλων», ὅπου παρακολουθοῦμε τά πρῶτα βήματα τῆς Ἐκκλησίας στόν κόσμο. Οἱ βίοι τῶν ἁγίων πού πρόσθετα παρουσιάζονται σκιαγραφοῦν ὅλη τήν πορεία τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τά χρόνια τῶν διωγμῶν μέχρι τή νεώτερη ἐποχή.

 Τό Βοήθημα συνοδεύεται καί ἀπό CD μέ ἐποπτικό ὑλικό (εἰκόνες, ζωγραφιές, σχεδιαγράμματα, προβολές, παιχνίδια, κατασκευές).

   Τιμή: 9€.

  Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518.

 

apost perA

 ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ

ΤΟΜΟΣ Α΄

Στ. Ν. Σάκκου

 Ἀνάπτυξη 27 ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων πού διαβάζονται ἀπό τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα μέχρι τήν ΙΘ΄ Κυριακή.

Σελίδες 478, ἔκδοση Α΄, τιμή 20

ISBN 978-960-6805-47-9

 

cover katotero b

Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Β΄

Τά θέματα τῶν μαθημάτων τοῦ τόμου αὐτοῦ εἶναι κυρίως ἀπό τήν Καινή Διαθήκη,

καί συγκεκριμένα ἀπό τά τέσσερα Εὐαγγέλια.

Τό Βοήθημα συνοδεύεται καί ἀπό CD μέ ἐποπτικό ὑλικό (εἰκόνες, ζωγραφιές, σχεδιαγράμματα, προβολές, παιχνίδια, κατασκευές).

   Τιμή: 9€.

 

Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Α΄

Βοήθημα Κατωτέρου Κατηχητικοῦ, Α΄

Οἱ περισσότερες διηγήσεις στόν Α΄ τόμο εἶναι ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη.

Τό Βοήθημα συνοδεύεται καί ἀπό CD μέ ἐποπτικό ὑλικό (εἰκόνες, ζωγραφιές, σχεδιαγράμματα, προβολές, παιχνίδια, κατασκευές).

   Τιμή: 9€.

 

cover minimata a

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Α΄

Φθινόπωρο-Χειμώνας

 

cover minimata sum

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΖΩΗΣ Β΄

Ἄνοιξη-Καλοκαίρι

 

 ΜΑΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΕΟ

 ΜΑΝΑ, Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΣΟΥ ΟΥΡΑΝΟΣ

 Ἑλένης Βασιλείου, Θεολόγου

27 διηγήματα στά ὁποῖα πρωταγωνιστεῖ ἡ μορφή τῆς μάνας...

 

 ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ ΝΕΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΟΛΙΝΔΟΥΧ-ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚ ΠΕΡΣΙΑΣ

(ἑορταζομένης 13 Ἰουλίου)

 

 ιουλια ΝΕΟ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝ ΑΥΤΗ

(ἑορταζομένων 18 Μαΐου)

 

apolalipsiBteyxos

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΤΟΜΟΣ Β΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΕΦ. 4-11

Στίς χαλεπές μέρες πού διανύουμε ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ἡ μοναδική Ἐλπίδα τοῦ κόσμου. Τό Ἀρνίον τό "ἑστηκός ὡς ἐσφαγμένον"φανερώνει τήν ἀνυπέρβλητη παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καί διατρανώνει τήν ἀσύλληπτη καί ἀμετάπτωτη ἀγάπη του στόν ἄνθρωπο.

Ἡ ἀλήθεια αὐτἠ προβάλλεται μέσα στό ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ τοῦ

Στεργίου Ν. Σάκκου,

"Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου,

τόμ. Β΄, Ἑρμηνεία τῶν κεφ. 4-11".

Μιά συστηματική ἑρμηνεία τοῦ ἁγιογραφικοῦ κειμένου βασισμένη στή σοφία τῶν Πατέρων καί στή νεότερη ἔρευνα.

Σελίδες 544, τιμή 25

ISBN 978-960-6805-40-0

 

 

nekroi small d

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΟΥΣ

Στεργίου Σάκκου

 Ὁ θάνατος ἀποτελεῖ τήν πιό τραγική ἀλλά καί τήν πιό ἀληθινή πραγματικότητα τῆς ζωῆς μας. Τί γίνονται οἱ νεκροί μας; Ποῦ πᾶνε ὅσοι φεύγουν ἀπό αὐτόν τόν κόσμο; Μποροῦμε νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί τους;

 

Τό μικρό αὐτό βιβλιαράκι δίνει παρηγοριά καί μήνυμα ἐλπίδας στούς πενθοῦντες καί παρακινεῖ ὅλους μας νά σκύψουμε στήν ἁγία Γραφή, γιά νά βροῦμε τήν σίγουρη ἀπάντηση στά ἐρωτήματα πού βασανίζουν τήν καρδιά μας.

 

Σελίδες 36, ἔκδοση Α΄, τιμή 1 €

 

ISBN 978-960-6805-39-4

 

 

oikogeniako-dentro

"Τό βιβλίο αὐτό πού εἶναι μοναδικό στό εἶδος του στήν ἑλληνική βιβλιογραφία, καλύπτει ἕνα σημαντικό κενό καί θά γίνει πολύτιμος βοηθός σέ ὅσους άσχολοῦνται μέ παιδιά, εἴτε αὐτοί εἶναι γονεῖς εἴτε εἶναι δάσκαλοι εἴτε εἶναι παιδαγωγοί μέ τή γενικότερη σημασία τοῦ ὅρου. Θά μάθουν ὅτι τό παιδί χρειάζεται ἐξατομικευμένη μεταχείριση γιά ὄλους τούς λόγους πού μέχρι τώρα ἤξεραν, ἀλλά καί ἐπιπλέον γιά τή σειρά γέννησής του" (Κ. Ἰ. Τσιμπούκης).

Τιμή 12 €

 
Τιμώντας τά 300 χρόνια ἀπό τή γέννηση τοῦ ἰσαποστόλου ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, οἱ ἐκδόσεις "Χριστιανική Ἐλπίς" κυκλοφόρησαν τήν ἐμπλουτισμένη ἔκδοση τοῦ βιβλίου τοῦ μακαριστοῦ καθηγητοῦ Στεργίου Ν. Σάκκου
ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ
agios Kosmas τιμή 14 €
 
milo ston Theo

Προσευχητάριο γιά παιδιά νηπιακῆς καί προσχολικῆς ἡλικίας.
Μιλώ στον Θεό

τιμή 7 €

 

 
Γιά τούς καρπούς τῆς ἀκακίας

(μυθιστόρημα)

akakia

τιμή 14 €

 
ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΣ
"ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ",
Μπακατσέλου 5, Θεσ/νίκη,
τηλ. 2310 274518