Ε' ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

1  2  3

ΤΕΥΧΗ Α΄& Β΄ & Γ΄, ἔκδοση Β΄

                     Δέσποινας Δαμιανίδου


Τρία τεύχη μέ σύντομες βιογραφίες τῶν ἡρώων τοῦ 1821. Μέ ὁλοσέλιδες προσωπογραφίες γιά νά τίς ζωγραφίσουν οἱ .... μικροί δημιουργοί.

Τιμή κάθε τεύχους 3€

τεῦχος Α΄ ISBN 960-87550-7-7

τεῦχος Β΄ISBN 960-87550-8-5

τεῦχος Γ΄ISBN 960-88866-1-9

   
 4

 

 ΤΕΥΧΟΣ Δ΄ 

         Δέσποινας Δαμιανίδου

Σύντομες βιογραφίες τῶν ἡρώων τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα. Μέ ὁλοσέλιδες προσωπογραφίες γιά νά τίς ζωγραφίσουν οἱ .... μικροί δημιουργοί.
 
ἔκδοση Α΄, Τιμή 3€
 
ISBN 978-960-88866-3-6
 
               960-88866-4-3

 

 

   
 5 6  
 

 

ΤΕΥΧΟΣ Ε΄ & Στ΄, ἔκδοση Α΄
         Δέσποινας Δαμιανίδου

Δύο τεύχη μέ πρόσωπα καί παραστάσεις τοῦ ἔπους τοῦ 1940. 
 
Τιμή κάθε τεύχους 3€
 
τεῦχος Ε΄ISBN 978-960-6805-21-9
τεῦχος Στ΄ISBN 978-960-6805-22-6
 

 

 7

 

ΤΕΥΧΟΣ Ζ΄  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

                   Δέσποινας Δαμιανίδου

 Σκηνές ἀπό τή χριστουγεννιάτικη ἱστορία γιά ἐξάσκηση στή ζωγραφική, παιχνίδια καί κατασκευές γιά εὐχάριστη ἐνασχόληση στίς μέρες τῶν διακοπῶν.

ἔκδοση Α΄, τιμή 3€

ISBN 978-960-6805-25-7

 

 

 8

 

ΤΕΥΧΟΣ Η΄ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΕΣ

                Δέσποινας Δαμιανίδου

Γνωριμία μέ τούς Νεομάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τήν ἐποχή τῆς Τουρκοκρατίας. Τό τεῦχος περιέχει σύντομο βίο καί ὁλοσέλιδη ἀπεικόνισή τους γιά ἐξάσκηση στή ζωγραφική.

ἔκδοση Α΄, τιμή 3€

ISBN 978-960-6805-26-4

 

 

 
   
kat pascha 2019 HEROES oxi 1

ΤΕΥΧΟΣ Θ΄ ΠΑΣΧΑ

                Δέσποινας Δαμιανίδου

Μικροί συνοδοιπόροι στά Πάθη καί στήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου θά νιώσουν τά παιδιά μας, καθώς θά ζωντανεύουν μέ τά χρώματά τους τά μεγάλα αὐτά γεγονότα τῆς πίστης μας.

ἔκδοση Α΄, τιμή 3€

ISBN 978-960-6805-