17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Ἡ δύναμη τῆς ταπείνωσης

-Εἶμαι δυνατότερός σου καί πρέπει νά τό παραδεχτεῖς! Ἔχω ἄλλωστε καί τό ὄ­νομα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ἀκούω τόν Ἀλέξανδρο νά λέει στόν Νῖκο μπαίνοντας στό Α2. Κυρία, πεῖτε καί σεῖς...

07-12-2019 Hits:9 Σχολικά

Περισσότερα

Κυρ. Ι΄ Λουκᾶ Λκ 13,10-17

῾Η θεραπεία τῆς συγκύπτουσας    Μόνον ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ ἐξιστορεῖται ἡ θεραπεία τῆς συγκύπτουσας, ἕνα πραγματικό γεγονός, στό ὁποῖο βλέπουμε καί μία πολύ παραστατική εἰκόνα τῆς ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος· Κυρτωμένη...

07-12-2019 Hits:1393 Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Κυριακή ΚΕ΄ Ἐφ 4,1-7

῾Η κλήση τοῦ Θεοῦ· ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητος     Στά τρία πρῶτα κεφάλαια τῆς πρός ᾿Εφεσίους ᾿Επιστολῆς ὁ ἀπ. Παῦλος ἀναλύει τό μυστήριο τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας. Παρουσιάζει τό ἀπολυτρωτικό ἔργο...

07-12-2019 Hits:1693 Ἀποστολικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Ὁ διωγμός τῶν Χριστιανῶν στή Μέση Ἀνατολ…

   «Δέν πιστεύω σ᾽ αὐτές τίς δυό λέξεις “ἀνθρώπινα δικαιώματα”. Δέν ὑπάρχουν ἀνθρώπινα δικαιώματα ἐδῶ. Στίς χῶρες τῆς Δύσης ὑπάρχουν δικαιώματα γιά τά ζῶα. Στήν Αὐστραλία φροντίζουν τά βα­τράχια... Κοιτάξτε...

06-12-2019 Hits:7 Κοινωνικά

Περισσότερα