17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Θ΄ Λουκᾶ Λκ 12,16-21

Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου   12,16. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτοὺς λέγων· ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα.   Παραστατικός διδάσκαλος ὁ Κύριος, γιά νά καταστήσει ζωηρότερη καί εὐκρινέστερη τήν ἀλήθεια πού...

16-11-2019 Hits:1588 Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Περί πολυπολιτισμικῶν κοινωνιῶν

  Εὐτυχής ἐκεῖνος πού γνωρίζει τήν ἱστορία, ἔγραψε ὁ τραγικός Εὐριπίδης. Δέν γνωρίζω ἄν αὐτό ἰσχύει γιά ὅλους. Γι᾽ αὐ­τούς οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν τή δύναμη νά ἐπηρεάσουν στό ἐλάχιστο...

11-11-2019 Hits:36 Κοινωνικά

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Λκ 12,16-21)

   Ἡ φιλόστοργη μητέρα μας, ἡ Ἐκ­κλη­σία, ἰδιαίτερα αὐτή τήν περίοδο, πού μπαίνουμε πρός τόν χειμώνα, μέ τά ἀναγνώσματά της καλλιεργεῖ τήν ἀγάπη στίς καρδιές μας. Διδάσκει τήν ἐλεημοσύνη, τήν...

11-11-2019 Hits:26 Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Δούρειος ἵππος

Μέ τυμπανοκρουσίες καί διθυράμβους τά συστημικά ΜΜΕ γνωστοποίησαν μία «ἱστορική ἀπόφαση» τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, μέ τήν ὁ­ποία τερματίζεται ἡ ἀναγραφή τοῦ θρησκεύματος καί τῆς ἰθαγένειας «στά στοι­χεῖα πού...

11-11-2019 Hits:65 Κοινωνικά

Περισσότερα