17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Ι΄ Ματθαίου Α΄ Κο 4,9-16

4,9. Δοκῶ γὰρ ὅτι ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.   Μέ τό ρῆμα δοκῶ, πού σημαίνει «νομίζω...

24-08-2019 Hits:1492 Ἀποστολικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στήν παράδοση καί στά βιβ…

 Εἶναι στ᾿ ἀλήθεια περίεργο, παράξενο συνάμα καί πολύ διδακτικό τό γεγονός ὅτι τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό δέν τόν γνώρισα ἀπό τά βιβλία - ὅπως συμβαίνει μέ τήν πλειονότητα τῶν σπουδαίων...

23-08-2019 Hits:369 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Περισσότερα

Ἡ παιδεία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τόν ἅγ…

Ἡ μνήμη τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς πίστεώς μας προσφέρει μία ἄριστη εὐκαιρία νά μελετήσουμε τό ἔργο τῶν κορυφαίων διδάχων τοῦ Γένους μας καί νά ἀναβαπτισθοῦμε στά νάματά τους. Ἰδιαίτερα ἑστιάζουμε...

23-08-2019 Hits:553 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Περισσότερα

Χαρακτήρας τῶν προφητειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμ…

 Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς βγῆκε στόν ἀγώνα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ Γένους μας ὁπλισμένος μέ πέντε εὐλογημένα καί ἀκαταμάχητα ὅπλα, πού τοῦ χάρισαν καί τή νίκη· τήν ἁγία ζωή του, τή θεοφώτιστη...

23-08-2019 Hits:1110 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Περισσότερα