17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

YΠΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 Ἕνα δυσοίωνο μέλλον γιά τή  χώρα μαςΑ´Ὑπογεννητικότητα εἶναι ὁ μειωμένος ἀριθμός γεννήσεων σέ μία χώρα, ἰδιαίτερα ὅταν εἶναι μικρότερος ἤ ὄχι σημαντικά μεγαλύτερος ἀπό τόν ἀντίστοιχο ἀριθμό τῶν θανάτων. Ἔτσι...

18-01-2020 Hits:25 Κοινωνικά

Περισσότερα

Κυρ. ΙΒ΄ Λουκᾶ Λκ 17,12-19

Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν    Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν ἀποτελεῖ ἕνα ἀκόμη διαπιστευτήριο τῆς θεότητος τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ, μία πρόσθετη εὐκαιρία γιά τούς Ἰουδαίους νά ἀναγνωρίσουν τήν θεϊκή του...

18-01-2020 Hits:1687 Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας

Ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας (1322-1391) ἦταν γόνος ἐπιφανοῦς οἰ­κο­γενείας, καταγομένης κατά πᾶσα πι­θα­νότητα ἀπό τήν Ἤπειρο, ἡ ὁποία ἀνέδειξε πολλές ἀξιόλογες προσω­πικό­τητες ἀπό τόν 14ο αἰώνα καί ἑξῆς. Τό...

17-01-2020 Hits:24 Πατερικά

Περισσότερα

Κυριακή ΚΘ΄ Κλ 3,4-11

῾Η νέα ἐν Χριστῷ ζωή   ῾Η πρός Κολασσαεῖς ᾿Επιστολή διακρίνεται σέ δύο μέρη, τό δογματικό (κεφ. 1-2) καί τό πρακτικό (κεφ. 3-4).  Στό α´ μέρος ὁ ἀπ. Παῦλος τονίζει τή...

17-01-2020 Hits:1578 Ἀποστολικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα