17 Νοεμβρίου

  • 1
  • 2
Προηγούμενο Επόμενο

Κυρ. Πατέρων Α΄ Οἰκουμ. Συνόδου Πρξ 20,1…

῾Η παράδοση τῆς ἱερῆς παρακαταθήκης   ῾Η ἀποστολική περικοπή πού διαβάζεται τήν Κυριακή τῶν Πατέρων τῆς Α´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου περιλαμβάνει τήν τρίτη μεγάλη ὁμιλία τοῦ Παύλου μέσα στίς Πράξεις. ῾Η πρώτη...

30-05-2020 Hits:1898 Ἀποστολικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

Λειτουργικό κήρυγμα (Ἰω 17,1-13)

Δύο μεγάλες ἀποκαλύψεις (Ἰω 17,1-13)    Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνά­γνω­σμα εἶναι ἀπό τό κατά ᾿Ιωάννην Εὐαγγέλιο, ὅπως ὅλα τά ἀναγνώσματα αὐ­τῆς τῆς περιόδου, καί συγκε­κρι­μέ­να ἀπό τήν ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Κυ­ρίου...

29-05-2020 Hits:49 Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα

Περισσότερα

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ

Μνήμη - Ἀγώνας γιά τήν ἀναγνώρισή της.    Στίς 19 Μα­­ΐου, κάθε χρόνο, θυ­μόμαστε καί τιμοῦμε τήν ἀλησμόνη­τη πά­τρια ποντία γῆ καί τή Γενοκτονία τῶν Ποντίων, ἐπειδή ἔχουμε χρέος στήν ἱστορική...

29-05-2020 Hits:48 Ποικίλα

Περισσότερα

Ἡ προσμονή

 Ξεκίνησε καί ἔρχεται! Ἔρχεται νά μᾶς συναντήσει καί νά μᾶς πάρει κοντά Του. Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἀναλήφθηκε στούς οὐρανούς ὁ Κύριος, ἡ Ἐκκλησία Τόν περιμένει. Τό εἶπαν οἱ ἄγγελοι...

27-05-2020 Hits:1658 Πεντηκοστάριον

Περισσότερα