24 Αὐγούστου

Ἀπό τίς διδαχές τοῦ Πατροκοσμᾶ (Α)

Ἀπό τίς διδαχές τοῦ Πατροκοσμᾶ (Α)

Γονεῖς!    Δίδετε χριστιανικά ὀνόματα εἰς τά παιδιά σας.     Καθώς ὁ...

Περισσότερα
Χαρακτήρας τῶν προφητειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ

Χαρακτήρας τῶν προφητειῶν τοῦ ἁγίου Κοσμ…

 Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς βγῆκε στόν ἀγώνα τοῦ ἐπανευαγγελισμοῦ τοῦ Γένους...

Περισσότερα
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προτρέπει νά ἁγιάζουμε τήν Κυριακή

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προτρέπει νά ἁγιάζουμε τή…

 Σημαντική θέση στό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ κατέχει ὁ ἁγιασμός...

Περισσότερα
Ἀπό τίς διδαχές τοῦ Πατροκοσμᾶ (Β)

Ἀπό τίς διδαχές τοῦ Πατροκοσμᾶ (Β)

Τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ   Τώρα σᾶς συμβουλεύω νά κάμετε ἀπό...

Περισσότερα
Ἡ παιδεία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τόν ἅγιο Νικόδημο

Ἡ παιδεία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τόν ἅγ…

Ἡ μνήμη τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς πίστεώς μας προσφέρει μία...

Περισσότερα
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στήν παράδοση καί στά βιβλία

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στήν παράδοση καί στά βιβ…

 Εἶναι στ᾿ ἀλήθεια περίεργο, παράξενο συνάμα καί πολύ διδακτικό τό...

Περισσότερα