6 Αὐγούστου

Συνάντηση μέ τή θεϊκή δόξα

Συνάντηση μέ τή θεϊκή δόξα

 Πόθος καυτός καί ἵμερος βαθύς τοῦ ἀνθρώπου ἡ συνάντησή του...

Περισσότερα
Ἡ δική μας Μεταμόρφωση

Ἡ δική μας Μεταμόρφωση

 Συνέβη τότε, στά χρόνια τῆς ἐπίγειας δράσεως τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ...

Περισσότερα
Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀνεβοῦμε στό Θαβώρ;

Πῶς θά μπορέσουμε νά ἀνεβοῦμε στό Θαβώρ;

 Ἄν τό φῶς τῆς ἡμέρας, τό ὁποῖο χύνεται ἀπό τίς...

Περισσότερα
Ἐν τῷ φωτί Σου!

Ἐν τῷ φωτί Σου!

 «Καί μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν... τά δέ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκά...

Περισσότερα
Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

 Μεγάλη Δεσποτική γιορτή ἡ Μεταμόρφωση∙ μέσα στήν κάψα τοῦ καλοκαιριοῦ...

Περισσότερα
Αὐτοῦ ἀκούετε...

Αὐτοῦ ἀκούετε...

 Ὥρα μοναδική στήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Τά μάτια τά σάρκινα...

Περισσότερα
Μεταμόρφωση ἤ παραμόρφωση

Μεταμόρφωση ἤ παραμόρφωση

 Ἡ 6η Αὐγούστου εἶναι τραγική ἡμέρα γιά τήν παγκόσμια ἱστορία...

Περισσότερα

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Τί σημαίνει ἡ Μεταμόρφωση;

Περισσότερα
Θαβώρ

Θαβώρ

Πάρε με μαζί Σου στίς μυστικές ἐνατενίσεις τ᾿ οὐρανοῦ,ὅπως τότε...

Περισσότερα
Ἀποχρώσεις τοῦ λευκοῦ

Ἀποχρώσεις τοῦ λευκοῦ

…καὶ ἔλαμψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος τὰ δὲ...

Περισσότερα
Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

 Λίγους μῆνες πρίν ἀπό τό θεῖο Πάθος του ὁ Κύριός...

Περισσότερα