Ζ΄ ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

 5

 Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 666
                              Στ. Ν. Σάκκου

Ἐμπεριστατωμένη μελέτη γιά τό πολυσυζητημένο θέμα. Ἀκολουθεῖ τήν πατερική παράδοση καί μέ τρόπο ἁπλό καί κατανοητό καταστέλλει τόν πανικό καί ἀποτρέπει ἀπό τόν ἐφησυχασμό. 


Σελίδες 164, ἔκδοση Α΄, τιμή 5 €

ISBN 978-960-6805-16-5

   
 7

Ο ΛΗΣΤΗΣ 
ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ

                            Στ. Ν. Σάκκου


Μαθήματα σωτηρίας ἀπό τόν ληστή πού ἔκλεψε τόν Παράδεισο.

Σελίδες 84, ἔκδοση Β΄, τιμή 4 €

ISBN 978-960-6805-04-2

   
 poreia ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ
                                                 Στ. Ν. Σάκκου
 
Γιά σταθερή πορεία στόν πνευματικό μας ἀγώνα.
 

Σελίδες 116, ἔκδοση Β΄, τιμή 4 €

ISBN 978-960-6805-27-1

   
 icones

 ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

        Στ. Ν. Σάκκου

Ὅπλο δυναμικό καί ἀήττητο τῆς Ἐκκλησίας ὑπῆρξε πάντοτε ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.

 

Σελίδες 100, ἔκδοση Β΄, τιμή 4 €

ISBN 978-960-6805-34-9

   
 texni

"ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΩΝ"

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

                                       Στ. Ν. Σάκκου
 
 Βοήθημα ἀπαραίτητο στά χέρια γονέων ἐκπαιδευτικῶν καί κατηχητῶν.
                         
Σελίδες 132, ἔκδοση Α΄, τιμή 4 €
ISBN 978-960-6805-32-5
   
 katigories  ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ
                                                        
                                              Στ. Ν. Σάκκου
 
Κατηγοροῦν τήν πιστη μας ὅτι: α) Ἐπικεντρώνει τό ἐνδιαφέρον της στή μέλλουσα ζωή καί περιφρονεῖ τήν παροῦσα... β) Προβάλλει τά πνευματικά ἀγαθά καί ἀδιαφορεῖ γιά τά ἐπίγεια... γ) Ἐνδιαφέρεται γιά τήν ψυχή καί ὑποτιμᾶ τό σῶμα...                  
 
Σελίδες 44, ἔκδοση Α΄, τιμή 2 €
ISBN 978-960-6805-31-8
   
exo koin isorropia

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

 

                                       Στ. Ν. Σάκκου
 
 
                         
Σελίδες , ἔκδοση Α΄, τιμή €
ISBN