Γ' ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ

COVER NEOMARTYRES xaritini

Τῆς λευτεριᾶς ματοβαμμένες ρίζες 

Ἅγιες μορφές νεομαρτύρων, πού ἡ ἀντίστασή τους κράτησε τούς Ἕλληνες ἀδούλωτους στά χρόνια τῆς σκλαβιᾶς καί τό αἷμα τῆς θυσίας τους ἄρδευσε τό δένδρο τῆς λευτεριᾶς καί ἔγινε σπορά γιά τήν ἀνάσταση τοῦ Γένους.

   
patrokosmas

ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

                                  Στ. Ν. Σάκκου

                
  Μέ νεώτερα ἱστορικά στοιχεῖα γιά τόν βίο του καί περισσότερο πλοῦτο ἀπό τίς θεοφώτιστες διδαχές του φέρνει κοντά μας τόν ἀπόστολο τοῦ σκλαβωμένου γένους καί κάνει τή μορφή του πηγή ἔμπνευσης στούς σημερινούς δύσκολους καιρούς τοῦ Ἑλληνισμοῦ...
 
Σελίδες 532, ἔκδοση Γ΄, ἐπαυξημένη καί βελτιωμένη, τιμή 14 €
ISBN 978-960-6805-36-3
   
 2

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥΣ

 Ἡ μαρτυρική ζωή τοῦ Χρυσορρήμονα ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, σέ μιά γλαφυρή καί πιστή μετάφραση ἀπό τό ἔργο τοῦ γάλλου ἱστορικοῦ S.D.A. Thierry.


Σελίδες 492, ἔκδοση Γ΄βελτιωμένη, τιμή 20 €

ISBN 960-87550-0-Χ

Διατίθεται καί μέ σκληρό ἐξώφυλλο, τιμή 23 € 

ISBN 978-960-88866-7-4

   
3   
Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                         Στ. Ν. Σάκκου

 Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅπως τήν προβάλλουν οἱ Πατέρες καί ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Σελίδες 180, ἔκδοση Γ΄, τιμή 6 €
ISBN 960-87550-3-4
   
 4

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ
                               Στ. Ν. Σάκκου

 Ἱστορική καί βιωματική παρουσίαση τῆς ζωῆς καί τοῦ ἡρωικοῦ τέλους τῶν ἁγίων Σαράντα Μαρτύρων. Πυρπολεῖ τόν ἀναγνώστη μέ τή φλόγα τῆς πίστεως καί τό γενναῖο φρόνημά τους. 

Σελίδες 204, ἔκδοση Ε΄, τιμή 6 €

 ISBN 978-960-6805-14-1

 
 

 ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤ

 

ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΝ

Τεῦχος Γ΄


  22 ἐμπεριστατωμένες καί πρακτικές εἰσηγήσεις γιά τή ζωή καί τή δράση τοῦ σοφοῦ καί μεγάλου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας Αὐγουστίνου.

Σελίδες 208, τιμή 2 €

   
6

Ο ΑΚΥΛΑΣ ΚΑΙ Η ΠΡΙΣΚΙΛΛΑ
            Μιχαήλ Ἐ. Κόνια

 
 Ὁ Ἀκύλας καί ἡ Πρίσκιλλα, συνεργάτες τοῦ ἀπ. Παύλου, ἀποτελοῦν ἕνα ἁρμονικό καί εὐλογημένο ζευγάρι, πού συνδυάζει τήν ἐν Χριστῶ οἰκογενειακή ζωή μέ τήν ἱεραποστολική δράση. Ἀξίζει νά προβληθεῖ ὡς πρότυπο οἰκογενείας καί συζυγικῆς ἀγάπης γιά τούς συζύγους κάθε ἐποχῆς.
 

                                        Σελίδες 204, τιμή 8 €

                                    ISBN 960-88866-3-5

                                            978-960-88866-3-6

   
 panagia

"Ω ΠΑΝΥΜΝΗΤΕ ΜΗΤΕΡ"
                               Στ. Ν. Σάκκου

Τά "Χαῖρε" τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἀποτελοῦν τόν πιό ὑπέροχο ὕμνο πού μποροῦμε νά ἀπευθύνουμε στήν Παναγία. Μία ἀνάλυση 25 "Χαιρετισμῶν" θά μελετήσουμε στό παρόν βιβλίο.

Σελίδες 212, ἔκδοση Β΄, τιμή 7 €

ISBN 978-960-6805-12-7

   
 panagia-b

"ΑΥΓΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ"
                               Στ. Ν. Σάκκου

Ἡ Παναγία ὡς "αὐγή μυστικῆς ἡμέρας"ρίχνει φῶς στόν δρόμο μας καί μᾶς φανερώνει τά μυστικά ἐκεῖνα μονοπάτια πού ὁδηγοῦν στήν ὄντως νέα ζωή.

Σελίδες 220, ἔκδοση Α΄, τιμή 7 €

ISBN 978-960-6805-23-3