Στό φῶς τῆς Μεταμορφώσεως

 Λίγους μῆνες πρίν ἀπό τό θεῖο Πάθος του ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός μαζί μέ τρεῖς μαθητές του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος κι ἐκεῖ…

Θαβώρ

Πάρε με μαζί Σου στίς μυστικές ἐνατενίσεις τ᾿ οὐρανοῦ,ὅπως τότε, πού ἔπαιρνες τούς ἐκλεκτούς Σου.Πάρε καί μένα, Κύριε,κι ἀνάδειξέ με δοῦλο Σου ἐκλεκτό.Κι ἄν εἶναι “ἡ σάρξ μου ἀσθενής”,τό πνεῦμα…

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς στήν παράδοση καί στά βιβλία

 Εἶναι στ᾿ ἀλήθεια περίεργο, παράξενο συνάμα καί πολύ διδακτικό τό γεγονός ὅτι τόν Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό δέν τόν γνώρισα ἀπό τά βιβλία - ὅπως συμβαίνει μέ τήν πλειονότητα τῶν σπουδαίων…

Ἡ παιδεία κατά τόν ἅγιο Κοσμᾶ καί τόν ἅγιο Νικόδημο

Ἡ μνήμη τῶν μεγάλων μορφῶν τῆς πίστεώς μας προσφέρει μία ἄριστη εὐκαιρία νά μελετήσουμε τό ἔργο τῶν κορυφαίων διδάχων τοῦ Γένους μας καί νά ἀναβαπτισθοῦμε στά νάματά τους. Ἰδιαίτερα ἑστιάζουμε…

Δεκαπενταυγουστιάτικα ποιητικά ψελλίσματα

  Οἱ νεοέλληνες ποιητές, σάρκα ἀπό τή σάρκα τοῦ λαοῦ μας, πού κοιμᾶται καί ξυπνᾶ μέ τ’ ὄνομα τῆς Παναγιᾶς στά χείλη του, ἐκφράζουν στά ἀφιερωμένα στή χάρη της ποιήματα…

Ματωμἐνο εὐαγγέλιο

 Ταραγμένη θάλασσα ἡ κοινωνία τοῦ 4ου μ.Χ. αἰώνα. Κοσμοθεωρίες καί βιοθεωρίες συγκρούονται μέ σφοδρότητα. Μά μέσα στό μανιασμένο πέλαγος τῶν ἰδεολογιῶν κάποιες ψυ­χές βρῆκαν πυξίδα σωτήρια. Ὁ αἰώ­νιος λόγος τοῦ…

Ἀπό τίς διδαχές τοῦ Πατροκοσμᾶ (Β)

Τό σημεῖον τοῦ σταυροῦ   Τώρα σᾶς συμβουλεύω νά κάμετε ἀπό ἕνα κομβολόγι μικροί καί μεγάλοι καί νά τό κρατεῖτε μέ τό ἀριστερό χέρι καί μέ τό δεξιό νά κάμνετε…

Ἐν τῆ κοιμήσει...

Εἶναι ἡ τελευταία ὥρα. Τό ἄχραντο παρθενικό σῶμα ἐγκαταλείπεται σιγά-σιγά ἀπό τίς ἀσθενικές του δυνάμεις. Ὁ θάνατος δέν θ' ἀργήσει νά κυριαρχήσει ἐπάνω του, συνεπής στήν ὥρα τῆς συνάντησής του…

Μεταμόρφωση ἤ παραμόρφωση

 Ἡ 6η Αὐγούστου εἶναι τραγική ἡμέρα γιά τήν παγκόσμια ἱστορία, ἡμέρα ρίψεως τῆς πρώτης ἀτομικῆς βόμβας στή Χιροσίμα. Τρεῖς ἡμέρες ἀργότερα ἀκολούθησε ἡ ρίψη τῆς δεύτερης βόμβας στό Ναγκασάκι. Ὁ…

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς προτρέπει νά ἁγιάζουμε τήν Κυριακή

 Σημαντική θέση στό κήρυγμα τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ κατέχει ὁ ἁγιασμός τῆς Κυριακῆς ἡμέρας, ὅπως τόν θεσπίζει ἡ τέ­ταρ­τη ἐντολή· «Φύλαξαι τὴν ἡμέραν τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν, ὃν τρόπον ἐνετείλατὸ σοι…

Μήνυμα - ἔκκληση

 Δύο μῆνες γεμάτοι μνῆμες καί γιορτές οἱ καλοκαιρινοί μῆνες, Ἰούλιος καί Αὔγουστος. Τονώνουν τό φρόνημα, θερμαίνουν τήν πίστη, ἀναζωογονοῦν τήν ἐλπίδα κι ὑποδεικνύουν τό χρέος, καθώς ἐκπέμπουν ἄφθονα, ἐπίκαιρα καί…

Μιά ξεχασμένη γιορτή...

 Πρωτομηνιά. Παίρνω στά χέρια μου τό Μηναῖο τοῦ Αὐγούστου... Θυμόμουν ὅτι γιορτάζουν οἱ ἑπτά Μακκαβαῖοι. Ὅμως μόλις ἀνοίγω τό βιβλίο, βλέπω πώς πρῶτα ἀναφέρεται μία ἄλλη γιορτή: ἡ Πρόοδος τοῦ…