Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

aimodosia

Ἐπειδή οἱ ἀνάγκες σέ αἷμα εἶναι μεγάλες, ἡ πρώτη μας Αἱμοδοσία ἐφέτος θά γίνει 

τήν Τρίτη 2 Μαρτίου στό "Δημητρούλειον", 4.00-7.30 μ.μ.

(Πέλοπος 2, ἀπέναντι ἀπό τήν αἴθουσα τῆς "Ἀπολυτρώσεως")

ἑπόμενη, πρῶτα ὁ Θεός, θά πραγματοποιηθεῖ τήν Τρίτη 19 Ὀκτωβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ