Ο ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3

Στ. Ν. Σάκκου

 Ἡ προσωπικότητα τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ὅπως τήν προβάλλουν οἱ Πατέρες καί ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας. 
 
Γιά νά μάθουμε ποιός πραγματικά εἶναι ὁ ἅγιος Δημήτριος.


ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ", τηλ. 2310 274518

ἤ στό ἠλεκτρονικό μας βιβλιοπωλεῖο http://books.apolytrosis.gr/el/