Διετές Μνημόσυνο Στεργίου Σάκκου

 Κυριακή Μυροφόρων, 4 Μαΐου. Τήν ἡμέ­ρα αὐτή πού τιμοῦμε τίς μυροφό­ρες, οἱ ὁποῖες πρῶτες μετέφεραν τό χαρμόσυνο ἄγ­γελμα τῆς ἀ­­ναστάσεως στούς μα­θητές, τελέ­σθηκε καί τό διετές μνημόσυνο ἑνός σύγ­χρονου κήρυκα τῆς Ἀναστά­σε­ως, τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου τῆς Ἀδελφότητός μας Στεργίου Σάκκου. Στόν ἱερό ναό τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος τῆς Ἀδελφότητος «Χριστιανική Ἐλπί­ς», προέστη τῆς θεί­ας Λει­τουρ­γίας ὁ σε­βα­σμιώ­τα­τος μητρο­πολίτης Νεαπόλεως καί Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας. Ὁ ἐπίσκοπος στό κήρυ­γμά του τόνισε τήν ἀξία τῆς προσ­φο­ρᾶς ὅλων αὐτῶν πού συνεχίζουν τό δύ­σκο­λο ἀλλά σπου­δαῖο ἔργο τῶν μυροφόρων καί ἀναφέρθηκε μέ ἰδιαίτερο σεβασμό στόν μακαριστό διδάσκαλο, τοῦ ὁ­ποί­ου τέλεσε τό Μνημόσυνο καί ἐν συνεχείᾳ τό Τρι­σάγιο στό μνῆμα του.

 mnimosino-2-cΤό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας ἡμέρας, στήν κατάμεστη αἴθουσα τῆς «Ἀπολυτρώ­σε­ως», πραγματοποιήθηκε σχετι­κή ἐκδήλωση μνήμης, ἡ ὁποία πλαι­σιώθηκε ἀπό τίς νεανικές χορωδίες τοῦ «Λύχνου» καί τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλπίδος», ἐνῶ μέσα ἀπό τίς εἰσηγήσεις καί τίς προσωπικές καταθέσεις τῶν ὁμιλητῶν -πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Αὐγουστίνου Μύ­ρου, ὁμοτίμου καθηγητοῦ Ἰα­τρικῆς κ. Ἰωάννη Κουντουρᾶ, κ. Θωμᾶ Καρύπογλου καί κ. Ἀπόστολου Κεκελίδη- ἀ­να­δεί­χθηκε ἡ διακονία τοῦ διδασκάλου Στεργίου Σάκ­κου ὡς μάρτυρα τῆς Ἀναστά­σε­ως. Εἴ­θε τό γεγονός τῆς Ἀ­ναστάσεως, πού μέ τόση δύναμη κήρυξε, νά συνεχίζει νά αὐ­ξά­νει τήν πί­στη καί νά θερμαίνει τόν ζῆλο τοῦ πλήθους τῶν μαθητῶν του.