Νέος χρόνος ἀνατέλλει...

Τήν Κυριακή 16 Ἰανουαρίου, στήν κατάμεστη κεντρική αἴθουσα τῆς Ἀδελφότητας, πραγματοποιήθηκε ἡ καθιερωμένη κοπή τῆς βασιλόπιτας.
Μέ ἕνα σύντομο, δυναμικό, ἁγιογραφικό λόγο ὁ ὁμιλητής κ. Ἀθανάσιος Παπαρνάκης, καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., παρουσίασε τήν εὐ­θύνη τοῦ καθενός μας γιά τήν ἀξιοποίηση τοῦ νέου χρόνου, πού ἡ ἀγά­πη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἐμπι­στεύεται.
Εὐχάριστη ἔκπληξη ἀποτέλεσε στή συνέχεια ἡ χαριτωμένη πρώτη ἐμφάνιση τῆς παιδικῆς χορωδίας ἀγοριῶν τοῦ συνδέσμου Νέων «Λύχνος», πού πρόσφατα συστήθηκε. Οἱ ἀγγελικές φωνές τῶν μι­κρῶν χορω­δῶν, πού ἔψαλαν ἐπίκαιρα ἄ­σματα καί κάλαντα, συγκίνησαν καί ἐνθουσίασαν τούς ἀκροατές.
Τέλος, ὁ πνευματικός τῆς Ἀδελφότητάς μας π. Μιχαήλ Κόνιας εὐ­λό­γησε τή βασιλόπιτα, ἐνῶ τόν τεμαχι­σμό της ἀνέθεσε ὁ κ. πρόεδρος στόν ἀ­ντι­πρό­εδρο καί ἀρχαιό­τερο μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου         κ. Κωνσταντῖνο Παπα­δόπουλο. Χειροκροτήσαμε τούς τρεῖς τυχερούς καί ἀπό καρδιᾶς εὐχηθήκαμε νά εὐλογήσει ὁ Κύριος περίσσια «τὸν νέον ἐνιαυτὸν τῆς χρηστότητός Του» γιά τόν καθένα μας, τήν Ἀδελφότητα, τήν Ἐκκλησία, τήν πατρίδα μας καί τόν κό­σμο ὅλο.

vasil 23xorodia

apolvasil 23