Ἔλεγχος πνευματικῆς πορείας

poreia

Στ. Ν. Σάκκου
 
Γιά σταθερή πορεία στόν πνευματικό μας ἀγώνα.
 
Ζητῆστε το στό Βιβλιοπωλεῖο μας "Ἀπολύτρωσις", τηλ. 2310 274518
 
ἤ στό ἠλεκτρονικό μας Βιβλιοπωλεῖο https://www.apolytrosis-books.gr