Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

COVER BEETHLEEM

Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ

Στεργίου Σάκκου

  «Μέ τά θεόπνευστα κείμενα, τήν κατανυκτική ὑμνολογία, μέ τήν θεία λατρεία καί μάλιστα μέ τά ἱερά μυστήριά της ἡ Ἐκκλησία μᾶς παίρνει ἀπό τό χέρι καί μᾶς ὁδηγεῖ στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Μᾶς πείθει ὅτι τό “παιδίον νέον”, πού μᾶς περιμένει ἐκεῖ, ἔχει παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Εἶναι ὁ πο­θού­μενος καί νοσταλγούμενος, ὁ ἀναμενόμενος καί προσδοκώμενος, ὄχι μόνο ἀπό τίς γενιές τοῦ Ἰσραήλ ὅπου θαμπόφεγγε ἡ μορφή του μέσα ἀπό τό προφητικό φῶς, ἀλλά καί ἀπό τά πλήθη τῶν ἐθνῶν, πού σ᾽ αὐτή τήν προσδοκία ξαπόσταιναν. Μᾶς δείχνει πώς αὐτός πού γεννιέται εἶναι, ὅπως τό λέει τό ὄνομά του, ὁ ᾽Ιησοῦς, ὁ σωτήρας Θεός, ὁ μόνος πού χαρίζει τήν σωτηρία. Εἶ­ναι ὅμως καί ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ “μεθ᾽ ἡμῶν Θε­ός”, πού μᾶς συντροφεύει στήν μοναξιά τῆς ζωῆς μας.
  Δέν λείπουν οἱ ἀποδείξεις, γιά νά πεισθεῖ κανείς γι᾽ αὐτά τά μεγάλα μαθήματα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπαιτεῖται ὅμως ἡ βαθύτερη διάθεση, γιά νά γίνει ἡ γνώση ζωή, βίωμα» (σελ. 12-13).

 Αὐτή τή διάθεση καλλιεργεῖ στόν ἀναγνώστη τό νέο βιβλίο:  «Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ»

 Περιέχει κείμενα τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου τῆς Ἀδελφότητός μας Στεργίου Σάκκου.