ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΕΜ

COVER BEETHLEEM

Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ

Στεργίου Σάκκου

  «Μέ τά θεόπνευστα κείμενα, τήν κατανυκτική ὑμνολογία, μέ τήν θεία λατρεία καί μάλιστα μέ τά ἱερά μυστήριά της ἡ Ἐκκλησία μᾶς παίρνει ἀπό τό χέρι καί μᾶς ὁδηγεῖ στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Μᾶς πείθει ὅτι τό “παιδίον νέον”, πού μᾶς περιμένει ἐκεῖ, ἔχει παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Εἶναι ὁ πο­θού­μενος καί νοσταλγούμενος, ὁ ἀναμενόμενος καί προσδοκώμενος, ὄχι μόνο ἀπό τίς γενιές τοῦ Ἰσραήλ ὅπου θαμπόφεγγε ἡ μορφή του μέσα ἀπό τό προφητικό φῶς, ἀλλά καί ἀπό τά πλήθη τῶν ἐθνῶν, πού σ᾽ αὐτή τήν προσδοκία ξαπόσταιναν. Μᾶς δείχνει πώς αὐτός πού γεννιέται εἶναι, ὅπως τό λέει τό ὄνομά του, ὁ ᾽Ιησοῦς, ὁ σωτήρας Θεός, ὁ μόνος πού χαρίζει τήν σωτηρία. Εἶ­ναι ὅμως καί ὁ Ἐμμανουήλ, ὁ “μεθ᾽ ἡμῶν Θε­ός”, πού μᾶς συντροφεύει στήν μοναξιά τῆς ζωῆς μας.
  Δέν λείπουν οἱ ἀποδείξεις, γιά νά πεισθεῖ κανείς γι᾽ αὐτά τά μεγάλα μαθήματα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Ἀπαιτεῖται ὅμως ἡ βαθύτερη διάθεση, γιά νά γίνει ἡ γνώση ζωή, βίωμα» (σελ. 12-13).

 Αὐτή τή διάθεση καλλιεργεῖ στόν ἀναγνώστη τό νέο βιβλίο:  «Μέ τό φῶς τῆς Βηθλεέμ»

 Περιέχει κείμενα τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου τῆς Ἀδελφότητός μας Στεργίου Σάκκου.