ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ Β΄

8
7 Χριστουγεννιάτικα θεατρικά ἔργα. Πολύτιμο γιά κάθε Σχολεῖο, Ἐνορία, Κατηχητικό.

Σελίδες 164, ἔκδοση Α΄

ISBN 978-960-6805-13-4