Διαδικτυακές εὐχές καί κάλαντα


❋Ἕνα βίντεο μέ εἰκόνες, μελω­δί­ες, φωτεινά μηνύματα γιά τή μεγάλη γιορτή τῆς Γέννησης τοῦ Σωτήρα Χριστοῦ ἑτοίμασε καί ἀνέβασε στό διαδίκτυο τό φοιτητικό τμῆμα τοῦ Συνδέ- σμου «Λύχνος» (βλ. ἱστοσελίδα ΑΠΟ­ΛΥ­ΤΡΩ­ΣΙΣ).
❋Νά δώσει τίς χριστουγεννιάτικες εὐ­χές, ἀλλά καί νά ἐκφράσει τήν εὐ­γνωμοσύνη καί τή συμπαράστασή της στούς ἥρωες τοῦ ἰδιότυπου πολέμου μέ τόν ἀόρατο ἰό, θέλησε ἡ χορωδία τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλπίδας» τραγουδώντας ἐξ ἀποστάσεως (βλ. σχετικό βίντεο https://youtu.be/DNUIjzLu3zo).

GEGONOTA c