Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΣΤΗΝ ΓΗ ΜΑΣ
                  Στ. Ν. Σάκκου


god in earth newΜία βαθυστόχαστη καί γλαφυρή ἐμβάθυνση στό μεγάλο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου. Μία ὑπεύθυνη τοποθέτηση κάτω ἀπό τό φῶς τῆς Βηθλεέμ.

Σελίδες 132, ἔκδοση Ε΄