Εἶναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΩΗΣ

Εἶναι ὑπόθεση ζωῆς οἱ σχέσεις μας μέ τούς συνανθρώπους μας, καί μέ τούς πιό οἰκείους μας. Αὐτή τήν ὑπόθεση ὅμως τή χάσαμε ἤδη στά πρῶτα βήματά μας πάνω στή γῆ διαλύοντας τή σχέση μας μέ τόν Δημιουργό μας κι ἔπρεπε νά ταπεινωθεῖ ὁ Θεός καί νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος, γιά νά μᾶς φέ­ρει πάλι στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα καί νά ἑνώσει τό χέρι μας καί τήν καρδιά μας μέ τοῦ ἀδελφοῦ. Αὐτό τό μάθημα μᾶς δίδαξε τό θεατρικό ΥΠΟΘΕΣΗ ΖΩ­ΗΣ, τῆς Ἑλένης Βασιλείου.
Οἱ πέντε παραστάσεις πού γέμισαν τήν αἴθουσα τῆς «ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ» ἔ­δωσαν τό μήνυμά τους προβληματίζοντάς μας γιά τίς προτεραιότητές μας στήν καθημερινή μας ζωή. Οἱ φοιτήτριες τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλπίδας»  ζωντάνεψαν τήν... ὑπόθεση, «παίζοντας» περισσότερο μέ τήν καρδιά παρά μέ τό ταλέντο τους.

ekd cΧαρούμενη καί φωτεινή μετέδωσε μέ τά τραγούδια της τη μελωδική κατάνυξη καί σκόρπισε τή χριστουγεννιάτικη χαρά τόσο ἡ παρουσία τῆς παιδικῆς ὅσο καί τῆς νεανικῆς χορωδίας τῆς «Χριστιανικῆς Ἐλπίδας».
Τό λυτρωτικό μήνυμα τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ μετέδωσαν οἰ μαθητικές καί φοιτητικές ὁμάδες καί μέλη τῶν κύκλων μελέτης τῆς ἁγίας Γραφῆς μέ τίς ἐξορμήσεις τους σέ νοσοκομεῖα, γηροκομεῖα, κέντρα ἀποκατάστασης, ἀλλά καί σέ σπίτια καί στούς δρόμους τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπου ἔψαλαν τά κάλαντα.

ekdilc
Συγχαρητήρια παιδιά! Ὁ Θεός νά ἀνταποδώσει στόν κόπο σας καί νά φυτέψει στίς καρδιές τά μηνύματα πού μᾶς μεταδώσατε...

CAROLS C